WordPress optimaliseren

Optimaliseer jouw WordPress website om het maximale uit je hostingpakket te halen. Mits enkele optimalisaties is dit populaire CMS ook geschikt voor grote websites.

Activeer caching en Boost

Caching is dé manier om WordPress sneller te maken. Caching voegt een extra opslagplaats toe aan het snelle RAM-geheugen van je webhosting.

Je website moet bepaalde data niet meer voor elke bezoeker apart ophalen uit een databank. In plaats daarvan haalt hij die data meteen op uit het RAM-geheugen waardoor de laadtijd drastisch daalt.

WordPress-instellingen en aangeraden plugins

Pingbacks uitschakelen

Pingbacks staan standaard aan op WordPress. Ze zorgen dat andere websites een melding krijgen als je naar hen linkt. Maar dat zorgt voor veel overbodige queries.
Daarom raden we aan om Pingbacks uit te schakelen via de “settings” in WordPress (zie afbeelding).

Comprimeer afbeeldingen met WP Smush.it

WP Smush.it is ideaal als je veel afbeeldingen op je website hebt die niet geoptimaliseerd zijn. WP Smush.it maakt de afbeeldingen kleiner zodat ze sneller laden, een goeie WordPress optimalisatie.

Volg deze stappen om een plugin te installeren
1. Log in op je WordPress admin gedeelte.
2. Via het menu links ga je naar “Plugins” > “Nieuwe toevoegen / Add new”.
3. Zoek naar de plugin in de zoekbalk en klik op “Installeer / Install now” als je hem hebt gevonden.
4. Plugin geïnstalleerd? Ga naar “Plugins” > “Geïnstalleerde plugins / Installed plugins” om de nieuwe plugin ook te activeren. Pas daarna is de plugin actief op je website.

Een alternatief is de automatische compressie van WordPress te bewerken via “Settings” > “Media”.

Optimaliseer je database met RVG-Optimize Database

RVG-Optimize Database optimaliseert de tabellen in je database(s). Daarnaast ruim je de rommel in je database(s) op. Verwijder makkelijk revisies van berichten, pagina’s etc.

Volg deze stappen om een plugin te installeren
1. Log in op je WordPress admin gedeelte.
2. Via het menu links ga je naar “Plugins” > “Nieuwe toevoegen / Add new”.
3. Zoek naar de plugin in de zoekbalk en klik op “Installeer / Install now” als je hem hebt gevonden.
4. Plugin geïnstalleerd? Ga naar “Plugins” > “Geïnstalleerde plugins / Installed plugins” om de nieuwe plugin ook te activeren. Pas daarna is de plugin actief op je website.

Activeer HTTP/2 server push

Werkt je website via HTTPS (doordat je een SSL-certificaat hebt)? Dan raden we aan om ook HTTP/2 te activeren.
Bij HTTP/2 kunnen meerdere bestanden via multiplexing over één enkele verbinding tegelijkertijd verstuurd worden wat een snellere website tot gevolg heeft.

Een extra stap is om HTTP/2 server push te activeren. Dit is een techniek die de laadtijd van je website nog verder zal reduceren.
Installeer daarvoor de HTTP/2 server push plugin. Die zorgt dat alle scripts en bestanden die het “enqueue-mechanisme” gebruiken via preloading naar de browsers gestuurd worden.

Optimaliseer voor mobiel met de AMP-plugin

Om je website te optimaliseren voor mobiel volg je best Google’s AMP project. AMP staat voor Accelerated Mobile Pages. Door een boel “clutter” te verwijderen van je website (bv. bepaalde design elementen, scripts…), zal je website een stuk sneller werken.

Installeer daarom de AMP-plugin op je WordPress website. https://nl.wordpress.org/plugins/amp/

Volg deze stappen om een plugin te installeren
1. Log in op je WordPress admin gedeelte.
2. Via het menu links ga je naar “Plugins” > “Nieuwe toevoegen / Add new”.
3. Zoek naar de plugin in de zoekbalk en klik op “Installeer / Install now” als je hem hebt gevonden.
4. Plugin geïnstalleerd? Ga naar “Plugins” > “Geïnstalleerde plugins / Installed plugins” om de nieuwe plugin ook te activeren. Pas daarna is de plugin actief op je website.

Optimaliseer het .htaccess bestand

Met enkele aanpassingen aan je .htaccess bestand optimaliseer je WordPress voor grote bezoekersaantallen. Een overzicht van aangeraden wijzigingen!

Tip: deze wijzigingen gaan gemakkelijk via SSH
Activeer hiervoor SSH en maak een SSH-verbinding met je computer of via SSH-keys. Als je het .htaccess bestand toch via FTP wilt aanpassen, zorg er dan voor dat het weergeven van verborgen bestanden aan staat, want anders ga je het .htaccess bestand niet zien staan in je FTP programma.

Activeer GZIP-compressie

Hiermee comprimeer je verschillende bestanden op je website. Dat zorgt voor minder verbruik qua bandbreedte en vooral een kortere laadtijd.

 1. Activeer GZIP-compressie via het controlepaneel
 2. Voeg onderstaande code toe aan je .htaccess bestand
<IfModule mod_deflate.c>
<FilesMatch "\.(html|php|txt|xml|js|css)$">
SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>
</IfModule>

Alternatief: voeg Deflate Compression toe door volgende code toe te voegen aan je .htacces bestand:

# START DEFLATE COMPRESSION 
	
	AddOutputFilterByType DEFLATE "application/atom+xml" \ 
	"application/javascript" \ 
	"application/json" \ 
	"application/ld+json" \ 
	"application/manifest+json" \ 
	"application/rdf+xml" \ 
	"application/rss+xml" \ 
	"application/schema+json" \ 
	"application/vnd.geo+json" \ 
	"application/vnd.ms-fontobject" \ 
	"application/x-font" \ 
	"application/x-font-opentype" \ 
	"application/x-font-otf" \ 
	"application/x-font-truetype" \ 
	"application/x-font-ttf" \ 
	"application/x-javascript" \ 
	"application/x-web-app-manifest+json" \ 
	"application/xhtml+xml" \ 
	"application/xml" \ 
	"font/eot" \ 
	"font/otf" \ 
	"font/ttf" \ 
	"font/opentype" \ 
	"image/bmp" \ 
	"image/svg+xml" \ 
	"image/vnd.microsoft.icon" \ 
	"image/x-icon" \ 
	"text/cache-manifest" \ 
	"text/css" \ 
	"text/html" \ 
	"text/javascript" \ 
	"text/plain" \ 
	"text/vcard" \ 
	"text/vnd.rim.location.xloc" \ 
	"text/vtt" \ 
	"text/x-component" \ 
	"text/x-cross-domain-policy" \ 
	"text/xml" 

# DEFLATE COMPRESSION

Expire headers activeren

Met expire headers forceer je de caching van bepaalde bestandstypes. Daardoor ben je zeker dat ze altijd in de cache zitten, waardoor ze sneller geladen worden.
Voeg volgende code toe aan je .htaccess bestand.

# BEGIN Expire headers

 ExpiresActive On
 
 # Images
 ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/webp "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
 
 # Video
 ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 year"
 ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 year"
 
 # CSS, JavaScript
 ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
 ExpiresByType text/javascript "access plus 1 month"
 ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"
 
 # Others
 ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
 ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"

# END Expire headers

Voeg cache control headers toe

Cache control headers definiëren bestanden die gecached mogen worden door de browser.
Voeg onderstaande code toe aan je .htaccess bestand:

# BEGIN Cache-Control Headers

<filesMatch "\.(ico|jpeg|jpg|png|gif|swf|pdf|svg|js|flv)$">
Header set Cache-Control "max-age=84600, public"


# END Cache-Control Headers

Schakel entity tags uit

Entity tags is een mechanisme dat controleert of de bestanden in de browser cache nog overeenkomen met de bestanden op de server. Door dit uit te schakelen kan een snellere laadtijd bereikt worden. Al verschilt het resultaat van website tot website.

Voeg volgende code toe aan je .htacess bestand:

	Header unset ETag
	FileETag None

Neutraliseer image hotlinking

Image hotlinking komt voor wanneer een andere website jouw afbeeldingen gebruikt (ze linken rechtstreeks naar jouw bestand). Dat zorgt voor extra load op jouw hosting. Je kan dit in sommige gevallen voorkomen door volgende regels toe te voegen aan je .htaccess bestand.

Vergeet niet om de domeinnaam aan te passen aan je eigen domeinnaam.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?yourdomainname.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?google.com [NC]
RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ - [NC,F,L]

Voorkom landing page redirects

Als je GTMetrix gebruikt, krijg je soms de volgende melding:
“Avoid landing page redirects for the following chain of URLs”.
Dit komt voor wanneer je een SSL-certificaat hebt geïnstalleerd maar geen directe redirect hebt van HTTP naar HTTPS.

Om dit te voorkomen voeg je volgende regels toe aan je .htaccess bestand:

	#redirect non-www to www
	RewriteEngine On
	RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
	RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Optimaliseer het wp-config.php bestand

Limiteer het aantal revisies van wp-config.php

Standaard is er geen enkele beperking in WordPress op het aantal revisies die bewaard worden in je database. Een groot aantal revisies zorgen dat je queries trager lopen. Een limiet instellen is dus aangeraden.

Voeg volgende code toe aan je wp-config.php bestand om het aantal revisies te beperken tot 3:

define( 'WP_POST_REVISIONS', 3 );

Om het volledig uit te schakelen voeg je deze code toe:

define( 'WP_POST_REVISIONS', false );

Schakel WP-cron uit

WP-cron wordt “a poor man’s cron” genoemd. Het zorgt ervoor dat elke keer iemand je website bezoekt er gekeken wordt of er nog pending actions zijn binnen WordPress. Is dat het geval, dan worden die meteen uitgevoerd.

Schakel dit uit door volgende code toe te voegen aan je wp-config.php bestand:

define('DISABLE_WP_CRON', true);

Als je specifieke cron-taken dan toch automatisch wil uitvoeren, kan dat via de crontab.
Maak een cronjob aan via het controlepaneel met volgende code:

*/30 * * * * curl -sLo /dev/null https://domain.extension/wp-cron.php?doing_wp_cron
Geüpdatet op 8 november 2023

Heeft dit artikel jou geholpen?

Hulp nodig?
Geen oplossing gevonden? Maak je geen zorgen, we zijn er altijd om je te helpen!
Contacteer support

Geen oplossing gevonden?

support_bottom_contact_alt

Onze specialisten staan 24/7 klaar met gratis support. Aarzel niet om Joachim en zijn collega's te contacteren via e-mail of telefoon.

support_bottom_contact_alt
Joachim Coessens Specialist Support