Cloud computing, wat kan het voor jou betekenen?

Iedereen heeft de mond vol over cloud computing. En ook over 'as a Service' diensten die in de cloud worden aangeboden: Software-, Applicatie- en Infrastructuur-as-a-service. Maar wat houdt dat in? En zou het ook jou en je bedrijf vooruithelpen? Reis met ons richting cloud!

dossier cloud

Download ons dossier cloud

Benieuwd naar het totaalplaatje van de voordelen en mogelijkheden van de cloud? Met ons e-book zetten we jou helemaal op weg!

De voordelen van cloud computing

Bij 'Cloud computing' staat de 'cloud' voor een netwerk van servers. Simpel gezegd: in plaats van op je eigen computer te werken, werk je via het internet of een ander netwerk op servers die zich elders bevinden. Hierbij vindt het woord 'cloud' zijn oorsprong bij de octrooiaanvragen uit de negentiger jaren: daar werd het internet weergegeven als een wolk - een cloud dus.

Cloud computing heeft vele voordelen. De infrastructuur waarop je werkt, is altijd toegankelijk, net zoals het platform en de applicatie, waar je je ook bevindt, met welk toestel je ook werkt - smartphone, tablet, desktop…. Bovendien is cloud computing erg schaalbaar: naar behoeven kan infrastructuur uitgebreid of terug afgeschakeld worden. En last but nog least wordt jouw bedrijf ontlast van het onderhoud van de infrastructuur, die zorg neemt de cloud-aanbieder van jou over.

Cloud computing maakt veel IT-taken efficiënter en eenvoudiger. Denk bijvoorbeeld aan:

Big data analyse met massale dataflows.

Disaster recovery zodat een bedrijf snel kan herstellen na een calamiteit, dankzij de in de cloud bewaarde data en het dupliceren van zijn hele systeem in een virtuele server.

Cloud back-up en data recovery systemen die onmisbaar zijn voor elk bedrijf, zeker nu ransomware steeds vaker voorkomt

Lees meer

Wil je de voor-en nadelen van cloud computing verder uitspitten om te ontdekken of de cloud iets voor jou is? In dit artikel gaan we diepgaand in op alle positieve én negatieve aspecten: Cloud computing: de voor- en nadelen.

Bij cloud computing horen cloud services

Het is dan ook geen wonder dat steeds meer bedrijven overschakelen op cloud-computing. Of dat nu een private, publieke cloud is of een mix van beiden (hybride cloud). In ons artikel "Kiezen tussen de publieke, de private of de hybride cloud?" gaan we nader in op het verschil tussen deze vormen, en krijg je advies welke vorm voor jouw bedrijf het beste geschikt is.

Maar cloud computing is meer dan servers ergens in de cloud. Die servers hebben onderhoud nodig bijvoorbeeld, monitoring, beveiliging enz. Voor de server heb je ook een besturingssysteem nodig, en om concreet aan de slag te kunnen zijn diverse softwareprogramma's onontbeerlijk. Wat geleid heeft tot het ontstaan van steeds meer computing-aspecten die 'as a service' aangeboden worden.

Ook hier weer is het grote pluspunt: deze diensten maken hard- en software altijd en overal toegankelijk, vanop elk toestel. Met als bijkomend voordeel dat de eigen IT-afdeling ontlast wordt van het onderhoud van de hardware, maar ook van de software. Die staat immers centraal, zodat tijdrovende updates op elk toestel overbodig worden.

Denk nu niet dat cloud computing en de bijhorende services enkel voorbehouden zijn voor grote bedrijven. Steeds meer KMO's maken er gebruik van, en ook in jouw dagelijkse leven zijn er ongetwijfeld cloud computing services die stilaan onmisbaar geworden zijn voor jou.

We gaan daarom even dieper in op enkele IT-aspecten die 'as a Service' aangeboden worden en die voor jouw bedrijf wellicht ook van pas kunnen komen.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Cloud storage zoals Dropbox, Google Drive, OneDrive van Microsoft. Je bewaart je documenten en andere bestanden veilig in de cloud, en je hebt toegang via al jouw toestellen, waar je ook bent, via een app of je browser.

Hierbij huur je een basis IT-infrastructuur via het internet, met servers en virtuele machines, opslagruimte, netwerken en besturingssystemen. Dit is ideaal voor startende bedrijven, want het bespaart hen de toch wel zware kosten voor investering in infrastructuur. Maar ook bedrijven in volle expansie kiezen hiervoor, omdat zij gemakkelijk infrastructuur naar behoeven kunnen bijkopen of terug afschakelen. Ook piekmomenten kunnen zo naar behoeven opgevangen worden.

Ongetwijfeld maak jij, wellicht zonder er stil bij te staan, volop gebruik van IaaS diensten:

Cloud hosting zoals de Cloud hosting van Combell. Je website of applicatie wordt niet op je eigen server gehost, maar bij een hosting provider. Je hebt geen enkele technische kennis nodig om de server draaiende te houden, je provider neemt die zorg van je over. En bij managed hosting zoals Combell moet je je niet meer bekommeren om de infrastructuur, maar kan je je concentreren op je eigen toepassing. Schaalbaarheid is daarbij van groot belang: bij succes kan de infrastructuur onmiddellijk uitgebreid worden.

Enkele voorbeelden van Combell-klanten die hun applicatie op de Combell-cloud hosten: Quality Guard en  Yesplan (lees meer over  dergelijke applicaties in de Combell customer cases).

Online streaming platformen zoals Netflix, Sling, Hulu, Amazon. Deze diensten kennen, omwille van hun on-demand karakter, grote pieken in verbruik. Door van in-house datacenters naar de cloud over te schakelen, kunnen zij hun klantenbestand uitbreiden zonder telkens in nieuwe infrastructuur te moeten investeren.

Chatbots zoals Siri, Alexa en Google Assistant. Handig, die virtuele assistenten. Maar ook zij kunnen niet zonder de cloud. Dankzij de schaalbare computerkracht van de cloud wordt immers informatie over  jou opgeslagen, zodat de bots jou gepersonaliseerde klantervaringen kunnen bieden, aangepast aan de context. Een combinatie van deep learning en neurale netwerken, verbonden met cloud opslag, is de basis van deze chatbots.

Container as a Service (CaaS)

CaaS is eigenlijk een subset van IaaS, en houdt het midden tussen IaaS en PaaS. Bij IaaS omgevingen wordt gewerkt met virtuele machines (VM's), terwijl bij CaaS met containers als basisbron gewerkt wordt.

Een 'container' is een standaard software-unit, waarin alle code en wat erbij hoort om een applicatie te laten draaien, verpakt zit. Zo'n container kan je snel opstarten, en heel gemakkelijk van de ene computeromgeving naar de andere verhuizen. Bij dit cloud service model, kan je containers, applicaties en clusters uploaden, organiseren, starten, stoppen, schalen en beheren.

Dankzij cloud computing en de bijhorende services start je in een mum van tijd je eigen bedrijf op, zonder grote investeringen!

Platform as a Service (PaaS)

Op basis van een IaaS model voegt een aanbieder extra cloud-gebaseerde diensten toe. Als ontwikkelaar kan jij zo heel gemakkelijk applicaties bouwen en implementeren in de door jou gewenste omgeving.

Verschillende Combell-klanten maken van het IaaS-aanbod van Combell gebruik, om er hun eigen applicatie op te bouwen dat zij als platform aanbieden. De Combell-klant SiteManager bijvoorbeeld biedt zijn applicatie aan als een PaaS,  gebaseerd op de Combell infrastructuur (lees meer over  dergelijke applicaties in de Combell customer cases).

Software as a Service (SaaS)

De software staat niet op jouw computer of die van je bedrijfsnetwerk, maar in de cloud. Jij neemt een abonnement op de software, en de cloud-aanbieder zorgt voor de hosting en de hele IT-infrastructuur, inclusief onderhoud en beveiliging.

Ook hier weer het voordeel van lagere opstartkosten: je moet geen software aankopen, maar huurt hem via een abonnementsformule. Bovendien is de software altijd up-to-date, zonder dat je nieuwe versies moet aankopen of installeren. En bevalt de software je niet zo best, dan stap je gewoon over op een ander pakket. Deze diensten bestrijken verschillende terreinen:

 • Communicatie zoals Skype, Whatsapp. Deze cloud-diensten combineren vele tools zoals e-mail, agenda, voice, chat, videoconferenties. Zij bieden hun 'communication as a service' aan via de cloud, en slaan de gegenereerde data eveneens op in de cloud.
 • Productiviteit zoals Google Docs en Microsoft 365 (Office 365). Documenten worden in de cloud bewaard, en de tools zijn via de cloud op elke computer beschikbaar. Zo heb je niet alleen al je documenten meteen bij de hand, maar wordt het ook veel gemakkelijker om aan de documenten samen te werken. De vele voordelen van Microsoft 365 bij Combell worden opgesomd in ons artikel 7 redenen om voor Microsoft 365 te kiezen.
 • Business Management tools zoals Salesforce. Deze zakelijke tools bestel je gewoon en voed je met je data. Zo zijn Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) nu overal beschikbaar voor het salesteam, dankzij de cloud.

Desktop as a Service

En waarom zou je niet je hele computer naar de cloud verhuizen? Niet alleen je documenten, maar ook al jouw eigen programma's? Zo kan je overal waar je bent in je eigen vertrouwde omgeving werken. Gewoon inloggen op je beveiligde account, en je bent vertrokken. Bij het "Online Desktop van Combell" aanbod van Combell is je virtuele computer bovendien beter beschermd dan je bakje thuis of op kantoor: Combell zorgt voor firewall, de meest recente antivirus software en bovendien automatische back-ups.

Kortom: met cloud computing en de bijhorende services kan je in een mum van tijd je eigen bedrijf opstarten, zonder grote investeringen. Huur je IT- infrastructuur as a service, zonder zorg voor het onderhoud, en zonder grote kosten. Je wil mailen of hebt een database van je klanten nodig: geen nood, dankzij Microsoft 365 en Salesforce as-a-service kan je meteen aan de slag. En heb je een idee voor een applicatie, die je vanuit de cloud wil aanbieden? Ook dat kan, dankzij een Infrastructure-as-a-Service dienst zoals de managed hosting van Combell.

Lees meer

Lees hier verder over FaaS, de nieuwste 'as a Service' vorm: Function-as-a-Service - de verdwijntruuk voor je infrastructuur

Wegwijs in cloud-computing termen

Nieuwe vormen van cloud computing

Ook in cloud computing zijn er trends te merken. Zoals het steeds meer loskomen van de onderliggende infrastructuur, om als het ware meer en meer ‘cloud’ te worden. Enkele nieuwe vormen:

 • Serverless computing: een computing model waarbij de cloud provider de servers provisioneert en beheert. Ontwikkelaars kunnen zo meer tijd besteden aan het bouwen van hun apps en minder tijd aan het beheren van de infrastructuur.
 • Elastic computing: de mogelijkheid om processing, geheugen- en opslagbronnen te provisioneren en terug af te schakelen, in functie van de nodig vraag, zonder dat je je zorgen moet maken over het plannen van de capaciteit en de engineering bij piekverbruik.
 • Vertical Cloud Computing: de optimalisering van cloud computing en cloud services voor een bepaalde verticale industrie of een bepaalde toepassing.

Cloud computing eigenschappen

Door dat loskomen van de infrastructuur, kunnen clouds gedeeld worden of kan je toepassingen overzetten van cloud op cloud. Je hebt dus over het algemeen meer flexibiliteit. Cloud computing wordt meer 'lean & mean’:

 • Multi-tenant: een term, gebezigd om te omschrijven dat meerdere gebruikers dezelfde publieke cloud gebruiken
 • Virtualisering: hierbij wordt een virtuele en geen fysieke versie van een computing omgeving gecreëerd, inbegrepen hardware, besturingssysteem, opslag apparaten, enz.
 • Cloud portability: de mate waarin applicaties en de bijhorende data van de ene cloud provider naar de andere overgebracht kan worden, of van een publieke naar een private cloud en vice-versa.

Cloud computing technieken

Deze flexibiliteit opent deuren naar nieuwe technieken zoals cloud bursting. Maar tegelijkertijd blijft een goede voorbereiding op de transitie naar de cloud een vereiste.

 • Cloud enablement: een of meerdere diensten en infrastructuren beschikbaar maken om een cloud computing omgeving te creëren.
 • Cloud bursting: een configuratie die opgezet wordt tussen een private en publieke cloud. Wanneer 100% van de capaciteit van een bron in de private cloud gebruikt wordt, dan wordt het overvloeiende verkeer naar de publiek geleid, via cloud bursting.
 • Cloud provisioning: de uitrol van de cloud computing strategie door een bedrijf. Meestal omvat dit eerst bepalen welke applicaties en diensten in de publieke cloud zullen zitten, en welke on-site achter de firewall blijven of in de private cloud. Het omvat ook het ontwikkelen van de processen voor toegang tot de applicaties en services in de cloud, plus een systeem voor audit en monitoring van wie toegang heeft tot deze bronnen en ze gebruikt. 

Onderdelen van een cloud computing set-up

Een netwerk van clouds bestaat uit een aantal verschillende elementen, zoals netwerk, opslagruimte, servers, virtualisering, besturingssysteem, middleware, runtime, data, applicaties. Enkele daarvan nader belicht:

 • Computer grids: groepen computers in een netwerk, die samenwerken om grote taken uit te voeren, zoals enorme datasets beheren/ analyseren. Bij cloud computing kan je computer grids samenstellen voor een specifieke tijd en doel, en betaal je enkel per gebruik.
 • Middleware: software die ligt tussen een besturingssysteem en de applicaties die erop draaien. Het maakt communicatie en databeheer mogelijk bij gedistribueerde applicaties, zoals cloud-gebaseerde apps. Zo kunnen bijvoorbeeld data in één database via een andere database aangesproken worden. Voorbeelden van middleware zijn webservers, application servers, en content management systemen.

Cloud computing: een rooskleurige toekomst

Recente cijfers van SRGResearch bewijzen het: het aantal cloud-gebaseerde diensten en oplossingen zal alsmaar toenemen. Bij de aanbieders zijn de uitgaven aan cloud infrastructuur in het laatste decennium van bijna niets tot bijna 100 miljard dollar gestegen.

De uitgaven aan datacenter hard- en software is daarentegen gestagneerd, vermits zij meer cloud-opties hebben. Van 2009 tot 2019 steeg het jaarlijks bedrag, uitgegeven aan datacenters, met 4%, terwijl cloud services, inbegrepen IaaS, PaaS en gehoste private cloud, met 45% steeg. Cloud steeg in 2019 alleen al met 40%. Momenteel leeft ongeveer 23% van de IT workloads in publieke clouds zoals Combell, aldus Forbes, wat volgens verwachting over 3 jaar maar liefst 43% zou moeten bereiken.

Denk jij dat de tijd rijp is om de grote stap te maken, en jouw bedrijf op te starten met behulp van de cloud? Of wil jij jouw bedrijf naar de cloud migreren en zo je IT-afdeling ontlasten?Bekijk ons aanbod managed services diensten. Of contacteer onze experts voor specifieke vragen: onze IT- en cloud consultants zetten je graag op weg!