Hoe Combell omgaat met het coronavirus COVID-19

Zoals je ongetwijfeld al hebt vastgesteld, verandert de wereldwijde situatie rond het coronavirus COVID-19 uur na uur. Los van de impact op de gezondheid van de wereldbevolking, zal er ook een economische impact zijn die op dit moment nog niet te overzien is. Vele bedrijven maken zich zorgen over hun eigen continuïteit en we begrijpen dat onze klanten wellicht ook vragen hebben voor Combell, als hun leverancier van IT-diensten.

Geen hinder verwacht

We willen je alvast geruststellen: er is geen enkele impact op de continuïteit van je diensten bij Combell omwille van het coronavirus.

Onze Support is nog altijd bereikbaar net zoals voorheen en al onze diensten zijn online. Ook het bestellen van nieuwe diensten is mogelijk en je kunt ons net zoals voorheen contacteren voor ondersteuning en advies.

Waar nodig en mogelijk werken onze collega’s nu al van thuis uit. In de achtergrond liggen onze plannen al klaar om iedereen thuis te laten werken, mochten we hiertoe verplicht worden of wanneer we zelf deze beslissing nemen. Dit maakt deel uit van ons algemeen continuïteitsplan. Afspraken op ons kantoor worden wel tijdelijk uitgesteld naar een later tijdstip (of via videoconference georganiseerd) en onze geplande evenementen worden herzien.

Gelukkig zijn we zelf ook een afnemer van de diensten die we aan onze klanten verkopen: we kunnen werken in de Cloud waardoor we alle klanten nog steeds te woord kunnen staan (via e-mail, telefoon, …) en al onze producten verder kunnen blijven beheren. Dankzij de opbouw van onze systemen maakt het namelijk niet uit of ze op kantoor of op een andere locatie werken. Ook hebben we voldoende voorraad van alle hardware die we gebruiken.

Mocht er onverhoopt toch een impact zijn op de reactietijden van onze Support, zullen we hierover open communiceren op onze statuspagina. We doen er uiteraard alles aan om dit te vermijden en we verwachten niet dat het zover zal komen. We zijn ook in nauw contact met andere landen zoals Nederland en Denemarken van team.blue (de hostinggroep waar Combell deel van uitmaakt) om ervaringen te delen en elkaar op de hoogte te houden.

 

Advies om online te kunnen werken

Heb je een vraag over hoe je jouw bedrijf online kan laten werken, bijvoorbeeld als al je collega’s thuis moeten werken? We delen graag onze ervaringen met jou. Zo kunnen we helpen bij het opzetten van Microsoft 365 (Office 365), waardoor je als team online kan samenwerken. Of we helpen je om jouw lokale IT-infrastructuur naar de Cloud te brengen.

Een cloud werkplek nodig? Contacteer ons voor advies

 

Meer info over het coronavirus

Voor meer informatie over het coronavirus COVID-19 verwijzen we je graag door naar de website van de Federale Overheid, waar je de meest recente adviezen en richtlijnen kan vinden.

Website Federale Overheid