Heeft jouw bedrijf een disaster recovery oplossing nodig?

Hoe groot is het risico dat je loopt om een ramp mee te maken als bedrijf? En hoe groot is het risico dat die ramp ervoor zorgt dat je bedrijf failliet gaat? Twee vragen die mee bepalen hoe levensnoodzakelijk een disaster recovery oplossing is voor jouw bedrijf. In tijden waarin IT steeds crucialer is, wordt zo’n oplossing alsmaar belangrijker.

Toch hebben nog lang niet alle bedrijven zo’n oplossing. Of denken ze er zelfs maar aan. Nochtans openen 40 tot 60 procent van de bedrijven die te maken krijgen met een ramp helemaal niet meer. Stof tot nadenken, toch?

Download meteen het overkoepelende e-book

Disaster recovery is slechts een onderdeel van een goede voorbereiding op een mogelijke ramp. Bekijk je graag het bredere plaatje? Lees dan ons gratis e-book: Hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen een ramp?

Hoe kies je de juiste disaster recovery-oplossing?

Een goede disaster recovery oplossing vereist eerst een degelijk disaster recovery plan. Dat beschrijft enerzijds een aantal procedures die je moet volgen wanneer er een ramp plaatsvindt en bepaalt anderzijds welke vorm van disaster recovery past bij jouw bedrijf of organisatie. 

Bij een goede disaster recovery plan horen doa. goede back-ups, cloud replication of ontdubbelde infrastructuur omvat.

Net zoals bij het opstellen van een business continuity plan ga je in je disaster recovery plan de risico’s van je bedrijf op IT-gebied in kaart brengen en er oplossingen voor voorzien. Verder moet je ook beslissen welk Recovery Point Objective (RPO) en welk Recovery Time Objective (RTO) voor jouw bedrijf relevant én haalbaar is.

Nog niet helemaal mee met Disaster Recovery?

Hoe implementeer je een disaster recovery-oplossing?

Voor de implementatie van een disaster recovery oplossing werk je best samen met een disaster recovery provider. Die kan je niet alleen adviseren, maar beschikt ook over de juiste infrastructuur om je te helpen. Denk daarbij aan geografisch gespreide datacenters, een redundant netwerk en state-of-the-art IT-infrastructuur.

Welke disaster recovery oplossing is geschikt voor jouw bedrijf?

De basis van deze uiteenzetting is de rangschikking van disaster recovery methodes, opgesteld door SHARE, een user group van IBM. Deze rangschikking stamt uit de jaren 90, maar ze wordt ook vandaag nog vaak gebruikt om een inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van verschillende disaster recovery oplossingen.

1. Geen externe back-up – Mogelijk geen recuperatie van data

In deze groep kom je terecht als je geen business continuity of disaster recovery plan hebt. Het betekent dat je geen externe back-ups maakt van je data en geen gedocumenteerde aanpak hebt om eventuele rampen of incidenten op te vangen. Je hersteltijd is niet te bepalen en het is mogelijk dat je verloren data niet te recupereren is.

2. Externe back-up zonder hot site

Dit zijn bedrijven die wel externe back-ups maken (op tape of usb bijvoorbeeld) en die bewaren op een veilige externe locatie. Je Recovery Point Objective (RPO) is in dat geval afhankelijk van je back-upfrequentie, maar bij dit soort externe back-ups ligt die meestal vrij hoog. De Recovery Time Objective (RTO) zal sowieso hoog liggen, gezien er geen hot site – een ontdubbelde infrastructuur op een andere locatie – voor handen is.

3. Externe back-up met hot site

Je valt in deze categorie als je op regelmatige basis externe back-ups maakt die bewaard worden op een externe locatie, gecombineerd met een hot site die kan gebruikt worden om de back-ups te herstellen. Deze oplossing biedt nog steeds een relatief hoge RPO, maar de RTO is voorspelbaar en heel wat lager.

4. Electronic vaulting

Hieronder vallen bedrijven uit groep 2 en 3 die bepaalde bedrijfskritische data op snellere media bewaren dan de andere back-ups. Op die manier kunnen ze de RPO voor de belangrijkste gegevens van het bedrijf lager houden.

5. Point-in-time kopies

Op dit niveau zitten bedrijven die meer data produceren en een sneller herstel nodig hebben dan bedrijven uit de lagere categorieën omdat de gegevens bedrijfskritisch zijn. Zij maken op regelmatige basis externe back-ups op schijf of cloud back-ups. Op die manier kan een point-in-time kopie sneller teruggeplaatst worden.

6. Duplicatie

Als je op niveau 5 zit, heb je nood aan consistentie tussen de data in het actieve datacenter en in de datacenters die instaan voor het herstel. Dat betekent dat je kiest voor volledige duplicatie van je infrastructuur op een tweede locatie. Volgens internationale normen is je tweede locatie best minstens 40 kilometer verwijderd van je hoofdsite. Beide locaties moeten ook volledig los van elkaar staan op het vlak van netwerkverbindingen en stroomvoorziening. Duplicatie biedt de mogelijkheid om het dataverlies minimaal of onbestaand te maken. Maar dan moet de disaster recovery oplossing zelf wel perfect afgesteld zijn.

7. Replicatie

In deze groep vind je bedrijven bij wie dataverlies of downtime geen optie is. In deze groep wordt dan ook meestal gebruik gemaakt van een combinatie van duplicatie en cloud replication: er wordt een real-time één-op-één kopie bewaard in de cloud die op elk moment klaar is om meteen in te springen.

8. Geautomatiseerde & geïntegreerde oplossing

Deze groep bevat bedrijven uit groep 6 die nog een extra stapje zetten en hun disaster recovery oplossing maximaal proberen te automatiseren en integreren. Zij proberen het aantal manuele interventies tot een minimum te herleiden.