Het verschil tussen business continuity en disaster recovery

Business continuity en disaster recovery zijn niet hetzelfde, al bestaat er zeker een stuk overlap tussen beiden. Ze proberen allebei om een bedrijf zo goed mogelijk voor te bereiden op problemen, incidenten of rampen. Maar business continuity is gericht op het bedrijf in zijn geheel, terwijl disaster recovery uitsluitend gericht is op infrastructuur en data.

Het belangrijkste verschil is misschien wel dat ze een verschillende doelstelling hebben. Business continuity heeft als doel om een bedrijf zo goed mogelijk verder te laten functioneren bij problemen of incidenten. Disaster recovery is bedoeld om systemen zo snel mogelijk terug online te krijgen na een ramp. Op die manier is disaster recovery een onderdeel van het business continuity plan. We behandelen het overkoepelende plan uitgebreid in ons e-book ‘Hoe maak je een efficiënt business continuity plan?’.

Je kan als bedrijf kiezen waar je de focus legt, maar om helemaal voorbereid te zijn heb je zowel een business continuity plan als een disaster recovery oplossing nodig.

Download meteen het overkoepelende e-book

Business Continuity is slechts een onderdeel van een goede voorbereiding op een mogelijke ramp. Bekijk je graag het bredere plaatje? Lees dan ons gratis e-book: Hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen een ramp?

Business continuity

Business continuity gaat over de inspanningen die je doet om je bedrijf verder te laten functioneren tijdens een probleem of incident. Dat betekent dat je medewerkers kunnen werken, dat bedrijfsprocessen zonder problemen kunnen verder lopen en dat je toegang hebt tot de gegevens die je nodig hebt. Je moet er met andere woorden voor zorgen dat je werkruimte beschikbaar hebt en dat je netwerk, servers, systemen, applicaties en communicatiemiddelen geen last hebben van downtime. Daarom moet je een business continuity plan evalueren op het vermogen om verlies aan omzet en productiviteit tot een minimum te beperken. 

Disaster recovery

Disaster recovery gaat over het opnieuw up-and-running krijgen van je systemen na een ramp. Je maakt een ontwerp voor je infrastructuur op basis van de totale verliestijd die je maximaal wil kwijtraken bij een eventuele ramp. Dit gebeurt opnieuw op basis van de bepaalde RPO en RTO.

Nog niet helemaal mee met Disaster Recovery?

Conclusie?

Disaster recovery is meer reactief, terwijl business continuity vooral proactief werkt om een bedrijf up-and-running te houden. Hoewel disaster recovery slechts een onderdeel is van een breder business continuity plan, kan je best de nodige aandacht besteden aan een goede oplossing. Zeker als je bedrijf erg afhankelijk is van IT-systemen en data.