Amazon koopt .buy – maar wie krijgt .app of .book?

Het is een bikkelharde strijd om uit te maken wie bepaalde erg aantrekkelijke nieuwe gTLD's mag beheren. Amazon heeft alvast in één geval Google het nakijken gegeven: het slaagde erin om .buy weg te kapen. Maar de beide giganten zullen de degens nog vaker moeten kruisen!

.buyZoals u ondertussen weet wordt het internet verrijkt met meer dan 1.300 nieuwe generische Top Level Domeinen. Zij zullen, naast de landen TLD's (ccTLD's) en klassieke gTLD's zoals .com, .net of .org, bedrijven en personen meer mogelijkheden bieden om een duidelijke identiteit op het internet uit te bouwen, aan een betaalbare prijs. Daartoe behoren vele merken, generische strings, maar ook geo gTLD's zoals .vlaanderen, .gent of .brussels. Op onze speciale nieuwe gTLD's pagina kunt u de vele mogelijkheden bekijken.

Bij sommige nieuwe gTLD's hadden echter meerdere bedrijven hun kandidatuur ingediend om het Top Level Domain te mogen beheren - en uiteraard de inkomsten uit de verkoop van domeinen in die gTLD's te mogen innen. Volgens de ICANN-procedure moet er, bij meerdere kandidaten, een veiling gehouden worden (string contention auction) om te zien wie het meeste geld over heeft voor de uitbating. Daarbij laat ICANN de kandidaten de keuze tussen een besloten veiling , ingericht door een privé-bedrijf, of een veiling georganiseerd door ICANN zelf.

Sneller en voordeliger

Het grote verschil tussen beide procedures is de financiële afwikkeling van de veiling. Bij de besloten veilingen wordt de opbrengst van de veiling (voor een groot deel) verdeeld over de medekandidaten. Bij de ICANN-veilingen echter moet de winnende partij de volledige som aan ICANN betalen, dat het bedrag zal aanwenden voor een nog niet nader genoemd liefdadigheidsdoel.

Het is dus niet te verwonderen dat de meeste kandidaten bij betwistingen gekozen hebben voor besloten veilingen: die zijn financieel aantrekkelijker, maar kunnen ook sneller georganiseerd worden dan bij de logge machinerie van ICANN het geval is.
Deze besloten veilingen worden met de grootste discretie omringd. Het wordt wel bekend gemaakt wie de veiling gewonnen heeft, maar over hoeveel geld het gaat, komt u niet te weten. Nu echter krijgen we een idee van de bedragen die betaald worden voor een heel gTLD, dankzij de veiling die ICANN op 17 september organiseerde.

Eenmaal, andermaal …

Bij deze veiling, eigenlijk nog maar de tweede die ICANN ooit inrichtte, kwamen drie gTLD's onder de hamer: .tech, .vip en .buy. Het meeste geld werd betaald voor .tech, namelijk $6.760.000; de koper is Dot Tech LLC, die het veelbelovende gTLD voor de neus van Google en vier andere kandidaten wegkaapte. Het gTLD .buy werd afgehamerd aan $4.588.888 US$ en toegewezen aan Amazon. Ook hier moest Google in het zand bijten, net als bij .vip, dat voor $3.000.888 toegewezen werd aan Top Level Domain Holdings. Tussen haakjes: in alle drie gevallen was ook Donuts kandidaat, het bedrijf dat samen met allerlei partners aanvragen ingediend had voor maar liefst 307 gTLD's.

De strijd herhaalt zich

Het ziet ernaar uit dat Google en Amazon nog bij andere gelegenheden de degens zullen kruisen. Beiden hebben namelijk hun kandidatuur ingediend voor enkele super aantrekkelijke gTLD's: .app en .book. Zij hebben daarbij het gezelschap van de vertrouwde Donuts en ook van Famous Four Media, dat niet zo'n slokop is als Donuts, maar toch goed is voor 61 kandidaturen. Benieuwd wie het daar gaat halen!