Cookie Policy

Cookiebeleid van Combell.com

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën waarmee deze Website de hieronder beschreven doelen kan bereiken. Met deze technologieën kan de Eigenaar in de loop van de tijd toegang krijgen tot informatie en informatie opslaan (bv. door een Cookie te gebruiken) of hulpprogramma's gebruiken (bv. door een script uit te voeren) op het apparaat van een Gebruiker tijdens de interactie met deze Website.

Om het eenvoudig te houden, worden al deze technologieën in dit document "Trackers" genoemd - tenzij er een reden is om onderscheid te maken.
Hoewel Cookies bijvoorbeeld op zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om over Cookies te praten in de context van mobiele apps, omdat cookies browsergebaseerde trackers zijn. Daarom wordt in dit document de term Cookies uitsluitend gebruikt om dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Bepaalde doelen waarvoor Trackers zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker. Na het geven van toestemming kan deze altijd vrijelijk worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Deze Website gebruikt Trackers die direct door de Eigenaar worden beheerd (zogenoemde eigen Trackers) en Trackers voor het verstrekken van diensten die door derden worden aangeboden (zogenoemde Trackers van derden). Tenzij anders wordt aangegeven in dit document hebben externe leveranciers toegang tot door hen beheerde Trackers.
De geldigheidsperiodes en vervaltermijnen van eigen Cookies en andere vergelijkbare Trackers kunnen variëren afhankelijk van de levensduur die door de Eigenaar of de betreffende leverancier is ingesteld. Sommige hiervan vervallen na beëindiging van de browsersessie van de Gebruiker.
Naast wat is aangegeven in de beschrijvingen in elk van de onderstaande categorieën, kunnen Gebruikers meer precieze en bijgewerkte informatie over de levensduurspecificatie, evenals alle andere relevante informatie - zoals de aanwezigheid van andere Trackers - vinden in het gekoppelde privacybeleid van de betreffende externe leveranciers of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze Website en de levering van de Dienst

Deze Website gebruikt zogenoemde technische Cookies en andere vergelijkbare Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Trackers van derden

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Andere activiteiten waarbij Trackers worden gebruikt

Basisinteracties en functionaliteiten

Deze Website gebruikt Trackers voor basisinteracties en functionaliteiten waarmee Gebruikers toegang kunnen krijgen tot bepaalde functies van de Dienst en om de communicatie van de Gebruiker met de Eigenaar mogelijk te maken.

Beheer van de Gebruikersdatabase

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan deze Website, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Website te verbeteren.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in deze Website zijn uitgevoerd.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

HubSpot CRM is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: aankoopgeschiedenis, achternaam, beroep, e-mailadres, fysiek adres, Gebruiksgegevens, land, naam bedrijf, telefoonnummer, Trackers, voornaam en Woonplaats.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Opslagduur:

 • __hssc: 30 minuten
 • __hssrc: duur van de sessie
 • __hstc: 2 maanden
 • hubspotutk: 2 maanden
 • messagesUtk: 2 maanden

HubSpot Lead Management (HubSpot, Inc.)

HubSpot Lead Management is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam, beroep, e-mailadres, Gebruiksgegevens, land, naam bedrijf, telefoonnummer, Trackers en voornaam.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Opslagduur:

 • __hssc: 30 minuten
 • __hssrc: duur van de sessie
 • __hstc: 2 maanden
 • hubspotutk: 2 maanden
 • messagesUtk: 2 maanden

Verbetering van de ervaring

Deze Website gebruikt Trackers om een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden door de voorkeursbeheersopties uit te breiden en interactie met externe netwerken en platforms mogelijk te maken.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina's van deze Website.
De interactie en informatie die worden verkregen door deze Website worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.
We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in deze Website verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

LinkedIn-knop en sociale widgets (LinkedIn Corporation)

De LinkedIn-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met het sociale netwerk LinkedIn, die worden aangeboden door LinkedIn Corporation.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Opslagduur:

 • AnalyticsSyncHistory: 1 maand
 • JSESSIONID: duur van de sessie
 • UserMatchHistory: 1 maand
 • bcookie: 2 jaar
 • bscookie: 2 jaar
 • lang: duur van de sessie
 • lidc: 1 dag
 • lissc: 1 jaar
 • lms_ads: 1 maand
 • lms_analytics: 1 maand

Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden

Dit soort diensten stelt Gebruikers in staat om direct vanaf de pagina's van deze Website contact te leggen met gegevensverzamelingsplatforms of andere diensten met het doel gegevens op te slaan en te hergebruiken.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

Hotjar Recruit User Testers (Hotjar Ltd.)

De Hotjar Recruit User Testers widget is een dienst om contact te maken met het Hotjar dataverzamelplatform die geleverd wordt door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens, Trackers en verschillende Gegevenstypes.

Verwerkingslocatie: Malta – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • _hjAbsoluteSessionInProgress: 30 minuten
 • _hjCachedUserAttributes: duur van de sessie
 • _hjClosedSurveyInvites: 1 jaar
 • _hjDonePolls: 1 jaar
 • _hjFirstSeen: duur van de sessie
 • _hjIncludedInPageviewSample: 30 minuten
 • _hjIncludedInSessionSample: 30 minuten
 • _hjLocalStorageTest: duur van de sessie
 • _hjMinimizedPolls: 1 jaar
 • _hjRecordingEnabled: duur van de sessie
 • _hjRecordingLastActivity: duur van de sessie
 • _hjSession*: 30 minuten
 • _hjSessionRejected: duur van de sessie
 • _hjSessionResumed: duur van de sessie
 • _hjSessionTooLarge: duur van de sessie
 • _hjSessionUser*: 1 jaar
 • _hjShownFeedbackMessage: 1 jaar
 • _hjTLDTest: duur van de sessie
 • _hjUserAttributesHash: duur van de sessie
 • _hjViewportId: duur van de sessie
 • _hjid: 1 jaar

Interactie met platforms voor online enquêtes

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor online enquêtes vanaf de pagina's van deze Website.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

Hotjar Poll & Survey widgets (Hotjar Ltd.)

De Hotjar Poll & Survey widgets zijn services die interactie mogelijk maken met het Hotjar platform, aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens, Trackers en verschillende Gegevenstypes.

Verwerkingslocatie: Malta – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • _hjAbsoluteSessionInProgress: 30 minuten
 • _hjCachedUserAttributes: duur van de sessie
 • _hjClosedSurveyInvites: 1 jaar
 • _hjDonePolls: 1 jaar
 • _hjFirstSeen: duur van de sessie
 • _hjIncludedInPageviewSample: 30 minuten
 • _hjIncludedInSessionSample: 30 minuten
 • _hjLocalStorageTest: duur van de sessie
 • _hjMinimizedPolls: 1 jaar
 • _hjRecordingEnabled: duur van de sessie
 • _hjRecordingLastActivity: duur van de sessie
 • _hjSession*: 30 minuten
 • _hjSessionRejected: duur van de sessie
 • _hjSessionResumed: duur van de sessie
 • _hjSessionTooLarge: duur van de sessie
 • _hjSessionUser*: 1 jaar
 • _hjShownFeedbackMessage: 1 jaar
 • _hjTLDTest: duur van de sessie
 • _hjUserAttributesHash: duur van de sessie
 • _hjViewportId: duur van de sessie
 • _hjid: 1 jaar

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Meting

Deze Website gebruikt Trackers om bezoeken te meten en gedrag van Gebruikers te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • AMP_TOKEN: 1 uur
 • __utma: 2 jaar
 • __utmb: 30 minuten
 • __utmc: duur van de sessie
 • __utmt: 10 minuten
 • __utmv: 2 jaar
 • __utmz: 7 maanden
 • _ga: 2 jaar
 • _gac*: 3 maanden
 • _gat: 1 minuut
 • _gid: 1 dag

Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een analyseservice die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Malta – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • _hjAbsoluteSessionInProgress: 30 minuten
 • _hjCachedUserAttributes: duur van de sessie
 • _hjClosedSurveyInvites: 1 jaar
 • _hjDonePolls: 1 jaar
 • _hjFirstSeen: duur van de sessie
 • _hjIncludedInPageviewSample: 30 minuten
 • _hjIncludedInSessionSample: 30 minuten
 • _hjLocalStorageTest: duur van de sessie
 • _hjMinimizedPolls: 1 jaar
 • _hjRecordingEnabled: duur van de sessie
 • _hjRecordingLastActivity: duur van de sessie
 • _hjSession*: 30 minuten
 • _hjSessionRejected: duur van de sessie
 • _hjSessionResumed: duur van de sessie
 • _hjSessionTooLarge: duur van de sessie
 • _hjSessionUser*: 1 jaar
 • _hjShownFeedbackMessage: 1 jaar
 • _hjTLDTest: duur van de sessie
 • _hjUserAttributesHash: duur van de sessie
 • _hjViewportId: duur van de sessie
 • _hjid: 1 jaar

Google Ads conversietracking (Google Ireland Limited)

De conversietracking van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Opslagduur:

 • IDE: 2 jaar
 • test_cookie: 15 minuten

Rapportagefuncties voor advertenties in Google Analytics (Google Ireland Limited)

In deze Website zijn rapportagefuncties voor advertenties in Analytics Google Analytics ingeschakeld, waarmee aanvullende informatie wordt verzameld vanuit de DoubleClick cookie (webactiviteit) en vanuit advertentie-ID’s op het apparaat (app-activiteit). Hiermee kan de Eigenaar specifieke gedrags- en belangstellingsgegevens analyseren (verkeersgegevens en Gebruikersinteractiegegevens over advertenties) en, indien ingeschakeld, demografische gegevens (informatie over leeftijd en geslacht).

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Trackers, unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld) en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • IDE: 2 jaar
 • __utma: 2 jaar
 • __utmb: 30 minuten
 • __utmc: duur van de sessie
 • __utmt: 10 minuten
 • __utmv: 2 jaar
 • __utmz: 7 maanden
 • _ga: 2 jaar
 • _gac*: 3 maanden
 • _gat: 1 minuut
 • _gid: 1 dag
 • test_cookie: 15 minuten

LinkedIn conversietracking (LinkedIn Insight Tag) (LinkedIn Corporation)

LinkedIn conversietracking (LinkedIn Insight Tag) is een dienst voor analyses en gedragsgerichte targeting die wordt aangeboden door LinkedIn Corporation die gegevens van het advertentienetwerk van LinkedIn koppelt aan acties die worden uitgevoerd in deze Website. De LinkedIn Insight Tag volgt conversies die aan advertenties van LinkedIn kunnen worden gekoppeld en hiermee kunnen groepen Gebruikers worden bereikt op basis van hun eerdere gebruik van deze Website.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor gedragsgerichte advertentiefuncties via hun apparaatinstellingen, hun accountinstellingen van LinkedIn of via de opt-outpagina van AdChoices.

Verwerkte Persoonsgegevens: apparaatgegevens, Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Opslagduur:

 • AnalyticsSyncHistory: 1 maand
 • JSESSIONID: duur van de sessie
 • UserMatchHistory: 1 maand
 • bcookie: 2 jaar
 • bscookie: 2 jaar
 • lang: duur van de sessie
 • lidc: 1 dag
 • lms_ads: 1 maand
 • lms_analytics: 1 maand

Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel) (Meta Platforms Ireland Limited)

De conversietracking van Facebook Ads (Facebook-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited die gegevens van het advertentienetwerk van Meta koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, op Instagram en in het Audience Network.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Opslagduur:

 • _fbp: 3 maanden
 • fr: 3 maanden

Rapportage van Google Analytics over demografische en belangstellingsgegevens (Google Ireland Limited)

Rapportage van Google Analytics over demografische en belangstellingsgegevens is een rapportagefunctie voor advertenties van Google die demografische en belangstellingsgegevens binnen Google Analytics beschikbaar maakt voor deze Website (demografische gegevens omvatten gegevens over leeftijd en geslacht).

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Trackers en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • IDE: 2 jaar
 • __utma: 2 jaar
 • __utmb: 30 minuten
 • __utmc: duur van de sessie
 • __utmt: 10 minuten
 • __utmv: 2 jaar
 • __utmz: 7 maanden
 • _ga: 2 jaar
 • _gac*: 3 maanden
 • _gat: 1 minuut
 • _gid: 1 dag
 • test_cookie: 15 minuten

Microsoft Advertising Universal Event Tracking (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising Universal Event Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Microsoft Corporation die gegevens van het advertentienetwerk van Microsoft koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens, Trackers, Unieke identificatie op te slaan (universally unique identifier, UUID) en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • _uetsid: 1 dag
 • _uetvid: 2 jaar

Geanonimiseerde analysediensten

Met de diensten in dit onderdeel kan de Eigenaar door gebruik van Trackers van derden analyses in geanonimiseerde vorm uitvoeren en beheren.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • AMP_TOKEN: 1 uur
 • __utma: 2 jaar
 • __utmb: 30 minuten
 • __utmc: duur van de sessie
 • __utmt: 10 minuten
 • __utmv: 2 jaar
 • __utmz: 7 maanden
 • _ga: 2 jaar
 • _gac*: 3 maanden
 • _gat: 1 minuut
 • _gid: 1 dag

Heatmaps en registratie van sessies

Heatmap-diensten worden gebruikt om de delen van deze Website aan te geven waarmee Gebruikers het vaakst interactie hebben. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt. Met deze diensten kan het websiteverkeer worden bekeken en geanalyseerd en kan het gedrag van de Gebruiker worden gevolgd.
Bepaalde diensten kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar stellen om visueel te worden afgespeeld.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een dienst voor opname van sessies en het maken van heatmaps die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens, Trackers en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Malta – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • _hjAbsoluteSessionInProgress: 30 minuten
 • _hjCachedUserAttributes: duur van de sessie
 • _hjClosedSurveyInvites: 1 jaar
 • _hjDonePolls: 1 jaar
 • _hjFirstSeen: duur van de sessie
 • _hjIncludedInPageviewSample: 30 minuten
 • _hjIncludedInSessionSample: 30 minuten
 • _hjLocalStorageTest: duur van de sessie
 • _hjLocalStorageTest: duur van de sessie
 • _hjMinimizedPolls: 1 jaar
 • _hjRecordingEnabled: duur van de sessie
 • _hjRecordingLastActivity: duur van de sessie
 • _hjSession*: 30 minuten
 • _hjSessionRejected: duur van de sessie
 • _hjSessionResumed: duur van de sessie
 • _hjSessionTooLarge: duur van de sessie
 • _hjSessionUser*: 1 jaar
 • _hjShownFeedbackMessage: 1 jaar
 • _hjTLDTest: duur van de sessie
 • _hjUserAttributesHash: duur van de sessie
 • _hjViewportId: duur van de sessie
 • _hjid: 1 jaar

Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

Met de diensten in dit onderdeel kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van deze Website.

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize is een A/B-testservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google").

Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Opslagduur:

 • NID: 7 maanden
 • __utma: 2 jaar
 • __utmb: 30 minuten
 • __utmc: duur van de sessie
 • __utmt: 10 minuten
 • __utmv: 2 jaar
 • __utmz: 7 maanden
 • _ga: 2 jaar
 • _gac*: 3 maanden
 • _gaexp: 3 maanden
 • _gat: 1 minuut
 • _gcl_au: 3 maanden
 • _gid: 1 dag
 • _opt_awcid: 1 dag
 • _opt_awgid: 1 dag
 • _opt_awkid: 1 dag
 • _opt_awmid: 1 dag
 • _opt_expid: 10 seconden
 • _opt_utmc: 1 dag

Gedragsgerichte targeting en advertenties

Deze Website gebruikt Trackers om gepersonaliseerde marketingcontent te verstrekken op basis van gedrag van Gebruikers en voor het beheren, laten zien en volgen van advertenties.

Adverteren

Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Trackers om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Website. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
Dit soort diensten biedt meestal de mogelijkheid tot het afmelden voor dergelijke tracking. Naast een opt-outfunctie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het in het onderdeel “Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties” in dit document.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Microsoft Corporation.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • MUID: 2 jaar
 • SRM_B: 2 jaar
 • _uetsid: 1 dag
 • _uetsid_exp: onbepaald
 • _uetvid: 2 jaar

Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) (Meta Platforms Ireland Limited)

Vergelijkbare doelgroepen in Facebook is een advertentie- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited die via aangepaste doelgroepen in Facebook verzamelde gegevens gebruikt om advertenties weer te geven aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op een aangepaste doelgroepen-lijst staan vanwege hun eerdere gebruik vandeze Website of interactie met relevante content in de apps en diensten van Facebook.
Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) voorgestelde gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers.

Gebruikers kunnen het gebruik van Trackers om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • _fbp: 3 maanden

Vergelijkbare doelgroepen in Google Ads (Google Ireland Limited)

Vergelijkbare doelgroepen is een advertentie- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited die remarketinggegevens van Google Ads gebruikt om advertenties weer te geven aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op de remarketinglijst staan vanwege hun eerdere gebruik van deze Website.
Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare doelgroepen in Google Ads voorgestelde gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers.

Gebruikers die niet willen worden opgenomen in vergelijkbare doelgroepen kunnen dit uitschakelen en het gebruik van advertentie-Trackers uitschakelen in: Advertentie-instellingen van Google.

Als u meer wilt weten over Google's gebruik van Gegevens, gaat u naar Google's partner policy.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur: tot 2 jaar

LinkedIn Ads (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

LinkedIn Ads is een advertentiedienst die wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt out.

Opslagduur: tot 1 maand

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren.
Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
Dit soort diensten biedt meestal de mogelijkheid tot het afmelden voor dergelijke tracking. Naast een opt-outfunctie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het in het onderdeel “Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties” in dit document.

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door LinkedIn Corporation en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van LinkedIn.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • AnalyticsSyncHistory: 1 maand
 • JSESSIONID: duur van de sessie
 • UserMatchHistory: 1 maand
 • bcookie: 2 jaar
 • bscookie: 2 jaar
 • lang: duur van de sessie
 • lidc: 1 dag
 • lissc: 1 jaar
 • lms_ads: 1 maand
 • lms_analytics: 1 maand

Facebook Remarketing (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • _fbp: 3 maanden

Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience) (Meta Platforms Ireland Limited)

Aangepaste doelgroepen in Facebook is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte advertenties die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Gebruikers kunnen het gebruik van Trackers om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • _fbp: 3 maanden

Remarketing in Google Ads (Google Ireland Limited)

Remarketing in Google Ads is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads en de DoubleClick-cookie.

Als u meer wilt weten over Google's gebruik van Gegevens, gaat u naar Google's partner policy.

Gebruikers kunnen het gebruik van Trackers om advertenties te personaliseren door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur: tot 2 jaar

Remarketing met Google Analytics (Google Ireland Limited)

Remarketing met Google Analytics is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Trackers worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Google Ads en het Doubleclick Cookie.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • _gac*: 3 maanden
 • _gcl_: 3 maanden

Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren ten aanzien van Trackers te beheren en, indien van toepassing, toestemming te geven of in te trekken:

Gebruikers kunnen voorkeuren ten aanzien van Trackers frechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren bijvoorbeeld door het opslaan van Trackers te voorkomen.

Bovendien kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in de cookiemelding in te stellen of door deze voorkeuren bij te werken via de betreffende widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om via gerichte browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, waaronder Trackers die worden gebruikt om de initiële toestemming van de Gebruiker op te slaan.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.

Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de gerelateerde opt-outkoppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangegeven, of door contact op te nemen met de externe partij.

Tracker-instellingen vinden

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren:

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die worden gebruikt in mobiele apps door zich af te melden ("opt-out) via de betreffende apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten of tracking-instellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en zoeken naar de betreffende instelling).

Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

De Digital Advertising Alliance heeft een app met de naam AppChoices waarmee Gebruikers op belangstelling gebaseerde advertenties in mobiele apps kunnen beheren.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Combell nv
Attn: Data Protection Team
Skaldenstraat 121
9042 Gent
België

Eigenaar contact-e-mailadres: data.protection@combellgroup.com

Aangezien het gebruik van Trackers van derden door deze Website niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, zijn de specifieke verwijzingen naar Trackers van derden slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruikers het privacybeleid te raadplegen van de betreffende externe diensten die in dit document zijn genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond tracking-technologieën raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van deze technologieën door deze Website.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan - bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Woonplaats

Provides access to the User's current location.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 16 juni 2022

Download (.pdf)

Cookie voorkeuren