Webwinkels recupereren afgehaakte kopers via e-mail

Volgens een recent onderzoek van Forrester zou 1 op 7 potentiële klanten in een webwinkel afhaken, en zijn winkelmandje laten staan vooraleer langs de virtuele kassa te gaan. Steeds meer webwinkeliers doen dan ook beroep op een mail om de koper terug te lokken - een stijging van 6% tegenover verleden jaar.

Hoewel de koper zijn aankoop niet voleindigd heeft, is de webwinkelier toch zeker van twee zaken: de koper heeft een behoefte, en welk product hij hebben wil. Uiteraard moet de webwinkelier zijn follow-up mail goed inkleden, zodat die niet opdringerig overkomt maar wel als een extra dienstverlening.

Enkele tips voor een succesrijke mailing:
- Steeds vaker wordt de gebruiker niet persoonlijk aangesproken met de eigennaam; want dat wordt door velen ervaren als te familiair, een inbreuk op de privacy.
- Het juiste tijdstip om de mail te versturen is 6,15 dagen na het in de steek laten van het winkelwagentje.
- Aangezien steeds meer gebruikers een mail verkiezen in het HTML-formaat, kan u een afbeelding in de mail toevoegen van het product dat de gebruiker in zijn winkelmandje gelegd had, maar uiteindelijk niet aankocht.