Uw website testen in verschillende versies van de IE-browser

De IE-browser van Microsoft blijft nog altijd erg populair, vooral in zakelijke kringen. Ervoor zorgen dat uw website in deze browser goed weergegeven wordt is dan ook een must. Hoe kunt u dit testen?

Internet Explorer, de browser van Microsoft, blijft een niet te verwaarlozen speler. Het feit dat hij standaard geïnstalleerd staat op Windows machines is een factor die ongetwijfeld bijdraagt tot dit succes. De meest recente versies van deze browser, 10 en 11, mogen dan al perfect de huidige webstandaards eerbiedigen, maar bij vorige versies was dat niet het geval.

Omdat het belangrijk is dat uw website ook in vorige versies van de IE browser goed weergegeven wordt, doet u er best aan dit uit te testen. Alleen schuilt daarbij een addertje onder het gras: u kunt slechts één versie van IE tegelijkertijd draaien op uw Windows machine. Gelukkig kunnen enkele slimmigheden u helpen.

De weergave van uw pagina testen

Wil u enkel de weergave van uw pagina controleren, dan gebruikt u Microsoft Expression Web SuperPreview (gratis te downloaden). Die toont hoe de pagina weergegeven wordt in de verschillende versies van de IE browser. Interactie met de site is echter niet mogelijk. U kunt dus niet testen of de JavaScript code naar behoren werkt. Gelijkaardige tools zijn IETester, MultipleIE en Browserstack.

Uw website grondig testen

Wil u de website écht door en door testen voor de verschillende IE-versies, dan blijft er niets anders over dan met virtualisering te werken. Met de Microsoft-tool VirtualPC kunt u verschillende virtuele machines creëren op uw computer, die elk een verschillende versie van IE bevatten. Een gelijkaardige tool is Virtual Machines.

Aan de slag!