Stel je voor: een dag zonder elektriciteit

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) steunt Combell al enkele jaren de organisatie EcoFoundation.  Elk jaar organiseert EcoFoundation meerdere projecten. Deze maand hebben zij de campagne ‘R’energy for Life’ opgestart tijdens het Gent Jazz-festival.

Een dag zonder elektriciteit

Bij ons in het Noorden is het vanzelfsprekend dat we dagelijks gebruik kunnen maken van elektriciteit. Wij zijn totaal afhankelijk geworden van elektriciteit en zonder elektriciteit leven is voor de meeste van ons ondenkbaar geworden. Als de elektriciteitstoevoer1 dag onderbroken zou worden, zouden we in levensstijl ver terug in de tijd gaan. Dit zou tot gevolg hebben dat het dagelijks leven en de economie tot stilstand komt.

De voedselvoorziening zal in gevaar komen, transport van gas, water en riolering zal stoppen. Er zal een te kort aan brandstof ontstaan voor verwarming en mobiliteit. Bedenk dat er ook geen elektronisch betaalmiddel meer is dan en dat ook ziekenhuizen zullen stilvallen, beademingsmachines die zouden uitvallen, operatiezalen zonder licht en gesofisticeerde toestellen…. Kortom, scenario’s waar we maar beter niet aan kunnen denken.

Bedenk dan dat er landen zijn waar zulke elektriciteitsonderbrekingen ongecontroleerd en vaak dagelijks voorvallen en dit met alle gevolgen van dien. Dieselgeneratoren worden massaal gestart: noodzakelijk maar duur en milieu vervuilend met veel lawaai.

Maar denk ook eens aan bepaalde rurale gebieden in het zuiden waar er gewoon geen elektriciteitsnet voorzien wordt en alleen dieselgeneratoren het licht in de duisternis kunnen brengen.

En besef dan dat je met zon, wind of Hydro op een autonome wijze elektriciteit bij de mensen kunt brengen, zonder het milieu te vervuilen, waardoor deze mensen toch aansluiting op de wereld vinden.

Steun daarom deze campagne!

R’energy For Life, de nieuwe campagne van ecoFoundation, wil zoveel mogelijk elektriciteit brengen bij scholen, ziekenhuizen en sociaal en culturele organisaties zowel in het Zuiden als in het Noorden. ecoFoundation sluit zich als uitvoerder aan bij de United Nations actie 2030 ‘Sustainable Energy For All’.

Via de campagnesite http://www.renergyforlife.com schenkt u per 5 euro 1 zonnecel aan het project. Alvast bedankt!