Steeds meer webshops actief op .BE-domeinen

De Belgische domeinen zitten in de lift: er worden steeds meer domeinnamen aangevraagd, en zij worden steeds vaker gebruikt voor online handel. Maar ook particulieren lijken interesse te krijgen in het .be domein. Enkele cijfers.

Uit het rapport van DNS Belgium, de organisatie die het .be ccTLD beheert, blijkt dat het goed gaat met dit landencode Top Level Domain - zeer goed zelfs. Het aantal nieuwe registraties per jaar bedroeg in 2012 zelfs het drievoudige van 2005, zodat het jaar afgesloten werd met in totaal 1.346.772 .be domeinnamen.  70,9% daarvan is gekoppeld aan een website en wordt gebruikt voor e-mailverkeer - een lichte daling tegenover 2011 (73,2%), terwijl het aantal holding pages dan weer toegenomen is (+3% voor bedrijven, +6,4% voor niet-commerciële domeinnamen).

Wil dit zeggen dat er dan toch een handel in domeinnamen zou ontstaan, of is dit enkel een (hoopvol) teken dat tal van bedrijven, in afwachting van betere economische tijden, hun online aanwezigheid alvast willen vastleggen?

Van de aan .be domeinnamen gekoppelde websites is 37,52% bestemd als corporate site voor bedrijven, een lichte daling tegenover 2011. Het aantal .be domeinen waarop een webshop draait daarentegen kende een flinke groei en bedraagt nu 4,32%. Tot slot blijkt ook de particulier de weg gevonden te hebben naar het eigen domein: het aantal websites op een .be domein, gebruikt voor een blog of een familie, bedraagt nu 6,15%.

Trouwens, bij de domeinnamen die met een website verbonden zijn, is de website in 78,3% rechtstreeks gelinkt aan dit domein, en wordt in 21,7% doorverwezen naar een website op een ander domein. In 36,4% is dat een ander .be domein, in 21,2% een .com, in 16,7% een .NL domein, en 15,3% een .NET domein.

Wat nationaliteiten betreft: 65,46 % van de .be domeinnamen is in handen van bedrijven of personen met de Belgische nationaliteit. Bekijkt men de nationaliteit van de 34,5% overige .be domeinhouders, dan staat Nederland op de 2e plaats (18,8%), gevolgd door Frankrijk (5,62%), Duitsland (2,39%), VK (1,83%) en US (1,63%). Het lijkt er dan ook op dat er geen behoefte is aan maatregelen om een Belgische verankering van de .be domeinnamen te verplichten, zoals door sommigen geopperd wordt.

Tot slot nog dit. De helft van alle .be domeinnamen werd geregistreerd bij 16 registrars. De top 5 registreert zelfs meer dan een kwart van het totaal. Combell, dat op de 3e plaats staat in de rangschikking, is het enige Belgisch bedrijf in die top 5, met een marktaandeel van 3,72%. En dat is wel een extra vermelding waard!