Schotland heeft zijn eigen Top Level Domain: .SCOT!

Wist u dat de nieuwe gTLD's ook een uitstekende manier zijn om autonome regio's,die geen eigen ccTLD hebben, toch hun eigen grondgebied te laten afbakenen - zij het virtueel? Schotland is daar een mooi voorbeeld van!

In een land kunnen er verschillende gemeenschappen zijn die een eigen identiteit hebben - iets wat je de Belg, Vlaming, Brusselaar en Waal niet moet vertellen. Spanje heeft zijn Basken, Nederland heeft zijn Friezen, en het Verenigd Koninkrijk heeft ook zijn regio's. Ierland heeft zijn onafhankelijkheid afgedwongen, wat ook op het internet weerspiegeld wordt met de eigen .IE country code Top Level Domain. Maar Wales en Schotland, toch ook wel belangrijke delen van het Verenigd Koninkrijk, hebben op digitaal vlak nog altijd geen eigen ISO-landencode en blijven vallen onder het .UK ccTLD.

.scotDaar komt nu verandering in, weliswaar via een omweg. Een echt ccTLD wordt het niet, maar dankzij de nieuwe gTLD's krijgt Schotland eindelijk zijn eigen digital territorium: .SCOT domeinnaam. Het non-profit internetbedrijf Dot Scot Registry had de aanvraag daarvoor ingediend, en heeft ondertussen een overeenkomst afgesloten met ICANN voor de uitbating van dit nieuwe gTLD.

DSR ijvert al tien jaar voor een eigen .SCOT gTLD, en kon daarbij rekenen op de steun van een van de grootste voorvechters van de erkenning van Schotland, de legendarische James Bondvertolker Sean Connery. Het mag dan al geen "echt" ccTLD zijn, maar het alternatieve gTLD, .SCOT, zal ongetwijfeld net zo goed bedrijven en particulieren in staat stellen hun verbondenheid met Schotland te laten beklemtonen.

Schotland is niet de enige regio die via een generisch Top Level Domain virtuele autonomie zal verkrijgen. Er zijn tal van regio's die de kansen  aangrijpen die de nieuwe gTLD's bieden. Aquitaine in Frankrijk, de regio rond Bordeaux, gaat voor .AQUITAINE,  de Bretoenen van Frankrijk voor .BZH. .CATALONIA wordt voortaan het digitale moederland voor de Catelanen, de Friezen zullen zich voortaan thuis voelen in .FRL.  Quebec, dat zich altijd wat onafhankelijk opstelde ten opzichte van Canada heeft voortaan .QUEBEC als digitale identiteit.

We moeten trouwens niet zo ver kijken om het belang van de nieuwe gTLD's te beseffen voor de regio's die autonomie nastreven. In eigen land hebben we binnenkort .VLAANDEREN en .BRUSSELS. En zelfs .GENT, de Silicon Valley van de mobiele toepassingen, heeft binnenkort zijn eigen gTLD, als symbool van zijn vooruitstrevendheid op digitaal gebied.

Wil u nog meer verrassende mogelijkheden ontdekken die de nieuwe domeinnamen u bieden? Bezoek dan onze rubriek "Van .APP tot .ZONE", of contacteer onze medewerkers.