PHP TestFest 2009 in Combell kantoren

testfest_bigOp zaterdag 9 mei vindt PHP TestFest 2009 plaats in onze nieuwe kantoren. Ook dit evenement wordt georganiseerd door PHPBelgium, de Belgische gebruikersgroep voor PHP ontwikkeling.

PHPTestFest is een wereldwijd initiatief vanuit de PHP community waarbij de kwaliteit van PHP als programmeertaal verbeterd wordt. De slagzin “Give back” is dan ook niet uit de lucht gegrepen: dit evenement is de ideale gelegenheid om als PHP gebruiker een steentje bij te dragen aan de technologie die dagdagelijks gebruikt wordt.

Zoals de naam het aangeeft, komt deze bijdrage er onder de vorm van een testdag. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk geautomatiseerde testcases opgesteld worden die gebruikt zullen worden om PHP stabiel te houden en eventuele bugs eruit te halen.

Gedurende deze dag zal u bijgestaan worden Felix De Vliegher die mentor is voor België. Felix schreef tijdens de editie van 2008 wereldwijd de meeste tests en zal z’n ervaring en visie gebruiken om België opnieuw op de kaart te zetten in de PHP wereld. U hoeft met andere woorden geen doorgedreven kennis te hebben van de “quality assurance” principes die gehanteerd zullen worden, het volstaat dat u de basissyntax van PHP begrijpt.

Via een korte workshop zal u alle uitleg krijgen en kan u aan de slag. U helpt niet alleen PHP als open-source project, maar krijgt er ook de nodige erkenning voor. Wie weet komt uw naam wel op de voorpagina van php.net . (cfr. editie 2008: http://www.php.net/archive/2008.php#id2008-07-30-1) Ten slotte is het ook de ideale gelegenheid om in contact te komen met andere ontwikkelaars en kan u ervaringen uitwisselen.

COMBELL heet u vanaf 10u30 welkom in de Skaldenstraat 121 9042 in Gent. Verdere informatie vindt u op http://phpbelgium.be/events/22042009/php-testfest-2009 terug. Gratis inschrijven kan op http://upcoming.yahoo.com/event/2472669. Tot dan!