Opgelet: door de Brexit kan je je .eu domein verliezen!

.eu domeinen zijn voorbehouden aan bedrijven, organisaties, privépersonen die in de EU gevestigd zijn. Door de Brexit verliezen Britse bedrijven en inwoners dan ook het recht op hun .eu domein. En dat kan al vanaf 30 maart 2019. Wat is er aan de hand, en welke stappen kan je concreet nemen?

Bepaling Europese Commissie over .eu domeinen

Al in maart 2018 heeft de Europese Commissie een beslissing genomen over de gevolgen die de Brexit zou hebben op .eu domeinhouders. "Vanaf de datum van uittreding zullen ondernemingen en organisaties, die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn maar niet in de EU, en natuurlijke personen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven, niet langer in aanmerking komen om .eu domeinnamen te registreren, of, indien zij een .eu registrant zijn, een .eu domein te vernieuwen dat voor de uittredingsdatum geregistreerd was". (EURid: Brexit Notice)

Deze maatregel is van toepassing op alle domeinhouders (registranten) met een landencode GB (Groot-Brittannië) of GI (Gibraltar). Concreet: ben jij houder van een .eu-domein, en is jouw bedrijf in het Verenigd Koninkrijk gevestigd, dan zal je na de Brexit niet langer die domeinnaam mogen bezitten. Ook wanneer jij, als EU-burger (Nederlander, Belg, …) in het VK woont, dan vervalt voor jou het recht om je .eu domeinnaam te behouden.

Twee scenario's voor de Brexit

Directions GBEr is nog altijd geen definitieve beslissing over de voorwaarden van de Britse uittreding uit de EU. Vele vragen zijn nog onopgelost. Blijft de douane-unie bestaan of niet? Hoe zit het met handelsakkoorden? Er werden al wel akkoorden afgesloten, maar die werden in Groot-Brittannië verworpen. En ondertussen worden er elke dag nieuwe voorstellen gedaan.

Maar de tijd dringt. Daarom hebben alle betrokken partijen momenteel met twee scenario's uitgewerkt: een Brexit mét afgesproken voorwaarden, of een no-deal Brexit. Ook EURid, de registrar van de .eu domeinnamen, heeft twee scenario's uitgewerkt. Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen, kunnen die eventueel nog aangepast worden. Maar het is belangrijk dat je nu al je voorzorgen neemt, en uitwijkmogelijkheden onderzoekt.

Ben je houder van een .eu domein en is jouw bedrijf gevestigd in het VK of woon je er? Na de Brexit mag je de niet meer houden - en dat kan al in maart zijn! Lees snel wat je moet doen.

Scenario 1: bij no-deal brexit verlies je je domein al in 2019

Wanneer het Verenigd Koninkrijk zonder afspraken (no-deal) op 30 maart 2019 uittreedt uit de EU, dan worden de volgende maatregelen al op 30 maart 2019 van kracht voor de eu-domeinen:

Nieuwe registraties worden enkel aanvaard wanneer de registrant tot de EU behoort. Staat in jouw contactgegevens de landencode GB /GI, dan mag je geen nieuw .eu domein meer registreren.

Bestaande registraties waarvan de registrant de landencode GB /GI heeft in de WHOIS zullen hun contactgegevens moeten updaten naar een wettelijke entiteit in een van de EU-lidstaten, en dat ten laatste op 30 mei 2019. Concreet betekent dit dat je, wanneer jij in dat geval verkeert, je een mailing zal ontvangen die je van deze maatregel op de hoogte stelt. Je kan dan ofwel de contactgegevens updaten, ofwel je domeinnaam overdragen aan een EU-registrant. Vermits Combell geen kosten aanrekent bij de overdracht van een domeinnaam raden wij je de tweede optie aan.

Opgelet: in de periode tussen 30 maart en 30 mei 2019 is het niet mogelijk om het domein naar een GB/GI registrant over te dragen. Ook een automatische hernieuwing is niet mogelijk.

Na 30 mei 2019 zullen .eu domeinen, waarvan de houder nog altijd geregistreerd staat met een .GB of .GI adres, de status van WITHDRAWN krijgen. Dat wil zeggen dat jouw domeinnaam verwijderd wordt uit de zone. Er kunnen dan geen actieve diensten zoals websites of e-mail geschieden op het domein - je kan dus niet meer mailen met het domein, of het domein laten verwijzen naar je website.  Het record zal nog wel in de .eu registry database blijven staan, zodat je je domein terug kan activeren zodra aan de criteria voldaan is.

Na 30 maart 2020 (12 maanden na de uittreding van het VK dus) zullen alle niet-conforme .eu domeinen een REVOKED status krijgen. Dat wil zeggen dat jouw domein terug beschikbaar wordt voor registratie, op een eerst-komt, eerst-maalt basis (AVAILABLE status). Heeft jouw bedrijf zijn reputatie uitgebouwd met zijn .eu webdomein, dan is dit een hele slag - je moet van nul terug beginnen je reputatie op te bouwen!

Scenario 2: een Brexit met geplande overgangsperiode

Slagen de onderhandelaars erin om alsnog een deal te sluiten over de voorwaarden van de Brexit, dan zal het Verenigd Koninkrijk op 31 december 2020 uittreden uit de EU (of later, indien de onderhandelaars het hierover eens worden).

In dat geval geldt het volgende tijdschema:

Nieuwe registraties door een registrant met een GB /GI landencode zijn niet meer toegelaten vanaf 21 januari 2021.

Bestaande registraties waarvan de registrant de landencode GB /GI heeft in de WHOIS zullen hun contactgegevens moeten updaten naar een wettelijke entiteit in een van de EU-lidstaten, en dat ten laatste op 2 maart 2021. Domeinhouders die in dit geval verkeren, zullen een mail ontvangen.

De .eu domeinen waarvan de houder nog altijd geregistreerd staat met een .GB of .GI adres krijgen vanaf 2 maart 2021 een WITHDRAWN status (zie boven). Zijn zij nog altijd niet conform op 1 januari 2022, dan krijgen zij de REVOKED status.

De Brexit van de eu-domeinnamen kort samengevat

 Scenario 1:
no-deal Brexit
Scenario 2:
onderhandelde Brexit
Uittreding GB30 March 201931 December 2021
Nieuwe registraties:
bedrijven en privépersonen met landencode GB of GI mogen geen nieuwe .eu meer registreren.Vanaf 30/3/2019Vanaf 21/1/2021
Bestaande registraties:
bedrijven en privépersonen met landencode GB of GI, die .eu domeinhouder zijn, kunnen hun domein niet meer bezitten en de registratie wordt niet meer verlengd.Vanaf 30/3/2019Vanaf 21/1/2021
Overgangsperiode:
EU-domeinen die nog altijd in het bezit zijn van GB of GI-gevestigde bedrijven of burgers, krijgen de status WITHDRAWN.Vanaf 30/5/2019Vanaf 2/3/2021
Deadline verstreken:
EU-domeinen die nog altijd in het bezit zijn van in GB of GI gevestigde bedrijven of burgers, krijgen de status REVOKED, om daarna AVAILABLE te worden.Vanaf 30/3/2020Vanaf 21/1/2022

Bereid je voor op het worst case scenario

Laat je niet verrassen! Maart is er sneller dan je denkt. Wij raden je dan ook aan om nu al deze voorzorgsmaatregelen te nemen:

  1. Ga op zoek naar een entiteit die in de EU gevestigd is of er resideert - een burger die er woont, of een bedrijf dat er gevestigd is. Dat kan een filiaal zijn van je eigen bedrijf, (een filiaal van) je boekhoudkantoor, (een filiaal van) je webontwikkelaar, enz. die je kan vertrouwen.
  2. Maak duidelijke, liefst schriftelijke afspraken met deze entiteit over het eigendomsrecht op de domeinnaam, en duid deze entiteit aan als jouw vertegenwoordiger voor je domeinnaam.

Wordt de datum van de Brexit bevestigd zoals hierboven, en heb je de mailing van Combell en/of EURid ontvangen, dan kan je in actie schieten. Je hebt volgende mogelijkheden:

  • StartschotPas de WHOIS gegevens aan zodat de registrant niet langer een GB of GI landencode adres heeft. Dat kan je heel eenvoudig zelf doen, in my.combell.com. Ga naar Mijn Producten > Domeinnamen, selecteer het gewenste .eu domein en klik op Beheer. Ga vervolgens naar Registrant > Gegevens Wijzigen. Voer de nodige wijzigingen uit, en klik op Gegevens Wijzigen om te bevestigen. Deze operatie is gratis.
  • Draag je domein over aan een EU-burger die in de EU resideert of een in de EU gevestigd bedrijf. Volg hiervoor de stappen in "Hoe mijn domeinnaam verhuizen". Een domeinnaam verhuizen is gratis bij Combell.

Is dit niet een beetje frauderen? Niet wanneer jij een duidelijke overeenkomst gesloten hebt met de entiteit die jou vertegenwoordigt. Ook nu gebeurt het vaak dat een webontwikkelaar in naam van de klant waarvoor hij de website bouwt, een domeinnaam aanvraagt. En dat is perfect legaal.

Is jouw .eu domeinnaam niet bij Combell geregistreerd? Neem dan contact op met de registrar (het bedrijf waar je de domeinnaam registreerde) en vraag welke stappen je moet ondernemen. Misschien is dit wel het juiste moment om jouw domeinnaam naar Combell te verhuizen?

Het nieuws over de .EU domeinen en Brexit kan je volgen bij EURid.

.eu domeinnamen bij Combell