My Combell gebruikers- en rechtenbeheer: krachtige functionaliteit

  • 10 april 2013
  • Leestijd: 2 min
  • Combell

Sinds de release van My Combell versie 4 (op 16 september 2011), is het controlepanel voorzien van een intuïtief rechtensysteem. Via dit systeem kunnen gebruikers aangemaakt worden die elk specifieke rechten hebben op de beheerbare producten in het panel.

Waarom is zo’n systeem noodzakelijk? In het verleden had elke klant maar één gebruiker om in te loggen op het controlepaneel. Als u uw klanten of medewerkers toegang wou verlenen, dan was u verplicht om uw persoonlijke login en wachtwoord te delen. Niet enkel gaf u dan gevoelige informatie vrij (uw wachtwoord kan een wachtwoord zijn dat u ook voor andere doeleinden gebruikt), maar de persoon die toegang krijgt, had meteen alle rechten op uw producten en in staat om nieuwe producten te bestellen.

Daarom hebben we, op grote vraag van onze klanten, een handig systeem uitgewerkt met gebruikers en rechten dat u zelf creatief kan gebruiken voor uw specifieke doeleinden. We lichten daarom de werkwijze graag kort toe, zodat u meteen aan de slag kan.

  • In uw My Combell kiest u bij ‘Instellingen’ voor de optie ‘Gebruikers’.
  • U komt terecht op een overzichtscherm met de verschillende gebruikers. Het KlantId waarmee u gewoonlijk inlogt is een ‘read-only’-gebruiker met alle rechten. Eventuele andere gebruikers hebben specifieke rechten. Op dit scherm hebt u een invulveld om meteen een nieuwe gebruiker aan te maken.
  • Na het bevestigen kan u deze gebruiker verder configureren. U kan hierbij het wachtwoord opgeven waarmee de gebruiker kan verbinden. Daarnaast kan u ook de taal opgeven en duidelijk maken op welk e-mailadres de gebruiker gecontacteerd kan worden wanneer hij bijvoorbeeld z’n wachtwoord vergeten is.

Een andere leuke optie is de keuze tussen https://my.combell.com en https://my.webhosting.be. Het eerste controlepaneel is volledig Combell-branded. Als u als reseller niet wil duidelijk maken dat u via Combell werkt, hebt u ook de mogelijkheid om een gebruiker toegang te verlenen tot een anoniem controlepaneel via https://my.webhosting.be, zonder enige vermelding van Combell. Dit is ideaal voor uw eindklanten.

Na het toevoegen kan u meteen rechten aan deze gebruiker koppelen.

Makkelijk rechtenbeheer

Standaard heeft een nieuwe gebruiker geen rechten. Via het rechtenscherm kunnen aangepaste rechten toegekend worden. Deze zijn als volgt ingedeeld:

  • Geen rechten
  • Administrator
  • Rechten per account of productgroep
  • Rechten via accountgroep

Rechten per account of productgroep zijn de makkelijke manier om de toegang te beperken. De gebruiker heeft enkel recht op individuele pakketten van een bepaald producttype of alle pakketten van één producttype:

Door op ‘Specifieer’ te klikken bij een producttype, worden alle producten van dit type zichtbaar. U klikt op een product om de gebruiker rechten op te geven:

Gebruik van accountgroepen voor een slimme indeling van gebruikers

Het koppelen van rechten aan een gebruiker is een typische ‘één op veel’-relatie. Bij een grote groep van pakketten en veel gebruikers kan het beheer daardoor behoorlijk omslachtig zijn. Om dit probleem op te lossen, hebben we ook accountgroepen voorzien. Een groep kan rechten hebben of één of meerdere accounts of productgroepen.

Gebruikers kunnen vervolgens gekoppeld worden aan één of meerdere accountgroepen.