Het Facebook-arrest: wat zijn de gevolgen voor jou?

Lisez en français - Read in English

Een rechter van het Europees Hof van Justitie nam deze week een moedige beslissing - met één pennenstreek werd de huidige procedure voor het uitwisselen van de gegevens over gebruikers tussen de VS en Europa op de helling gezet. Heeft dit ook gevolgen voor jou?

De achtergrond

De EU Richtlijn 95/46/EC beschermt de privacy van de Europese burger. Ontwikkeld in 1998-2000, bepaalt deze richtlijn onder andere dat het bedrijven die in de EU opereren niet toegestaan is om persoonlijke gegevens door te sturen naar bedrijven buiten de EU, tenzij die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van die privacy.

Om het Amerikaanse bedrijven toch mogelijk te maken gegevens te verzamelen van hun gebruikers in Europa werd een procedure uitgewerkt tussen de VS en de EU, Safe Harbor. Wanneer bedrijven zich bereid verklaarden om bepaalde regels te volgen, zouden zij toch gegevens van EU-burgers naar de VS mogen exporteren (lees: hosten en/of verwerken op servers in de VS).

Die regels houden o.a. in dat de gebruiker geïnformeerd moet worden dat zijn gegevens verzameld worden, dat hij kan kiezen om af te zien van het verzamelen van deze gegevens, dat hij inzage moet krijgen in de gegevens en die desgewenst moet kunnen verbeteren. Een werkbaar principe, dat op het eerste zicht fair lijkt, zowel voor bedrijven als burgers.

De feiten

Privacy wet US Safe harborGeen vuiltje aan de lucht dus, tot Edward Snowden in 2013 onthult dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten massaal alle communicatie in de VS onderscheppen en opslaan, ongeacht of het om boeven of eervolle burgers gaat.

Maximilian Schrems, een jonge Oostenrijkse student in rechten die zich al langer zorgen maakte over de manier waarop bedrijven zoals Facebook gegevens over de gebruiker verzamelen, startte een procedure op tegen de social netwerk-gigant. En deze week velde de rechter van het Europees Hof van Justitie een vonnis dat de hele internetindustrie deed opschrikken.

Het Hof oordeelde namelijk dat de Safe Harbor-procedure ongeldig is. Amerikaanse bedrijven zijn immers onderworpen aan de Amerikaanse wet, zodat massale inzage door Amerikaanse veiligheidsdiensten niet uitgesloten kan worden en de privacy van de burger niet gewaarborgd kan worden.

De mogelijke gevolgen

Deze belangrijke beslissing heeft enorm veel gevolgen, en verschillende pistes liggen nu open:

  • Amerikaanse bedrijven zullen geen beroep meer kunnen doen op de Safe Harbor procedure om gegevens van Europese gebruikers op Amerikaanse servers te mogen opslaan.
  • Willen zij dit toch, dan zouden zij voortaan zelfs, land per land, toestemming moeten vragen aan de nationale overheden voor het opslaan van data.
  • Nieuwe onderhandelingen tussen de VS en de EU zouden gevoerd kunnen worden, om een nieuwe procedure uit te werken die voor de hele EU geldt.
  • Amerikaanse bedrijven zouden massaal kunnen overschakelen op servers in Europa, om daar de gegevens van hun Europese gebruikers op te slaan.
  • Door de negatieve economische gevolgen van deze evolutie zou de politiek de macht van de veiligheidsdiensten kunnen beknotten, zodat zij zich enkel nog op échte verdachten kunnen concentreren, mits voorlegging van een rechterlijk bevel. Een al te idealistische piste waarschijnlijk?

Wat betekent het voor jou?

Uit het voorgaande kan je afleiden dat deze beslissing van het Europees Hof van Justitie echt wel verstrekkende gevolgen heeft. Tal van juridische afdelingen van bedrijven zitten ongetwijfeld het arrest te herkauwen en te verteren, om alle facetten van de gevolgen te kunnen bevatten. En in de volgende weken, maanden zal je wellicht vernemen hoe de overheden in de VS, de EU en de verschillende deelstaten dit vonnis interpreteren en toepassen.

Voor jou, als consument, is dit uiteraard een verandering ten goede. Naar de toekomst toe belooft dit een betere bescherming van je privacy.

Voor jouw bedrijf stemt dit arrest toch wel tot nadenken. Maak jij zelf gebruik van servers in de VS? Weet jij überhaupt waar de servers staan van jouw dienstverleners? Wil je zeker spelen, kies dan voor hosting bij Combell, waarvan de servers in state-of-the-art datacenters in België staan.

Ontdek hosting bij Combell

Meer over dit arrest en de gevolgen lees je bij: