Een pan-Europees keurmerk in de maak

U zucht - er bestaan al zoveel keurmerken, is er nood aan nog een extra label? Jawel. Er is inderdaad een wildgroei aan keurmerken, maar die werken meestal plaatselijk, in het eigen land. Daardoor zijn zij buiten de landsgrenzen niet echt bekend. Zij bieden geen enkele waarborg voor de gebruiker die buiten de grenzen een online aankoop verrichten wil.

Een pan-Europees keurmerk zou dit euvel kunnen oplossen. Enerzijds doordat dit keurmerk in alle EU landen gelden zal, en dus de gebruiker, in welk land hij zich ook bevindt, waarborgen biedt over de website die hij bezoekt en de goederen die hij er aankoopt.

pan-Europees keurmerkMaar anderzijds zou dit uniforme keurmerk, dat in alle EU-lidstaten van toepassing is, kunnen meehelpen aan het creëren van een uniforme online markt. Momenteel weten de gebruikers, en helaas ook de webshops zelf, niet welke wetten er gelden in andere EU-lidstaten. Het pan-Europese keurmerk zou die onduidelijkheid moeten opheffen, omdat het zou betekenen dat dezelfde standaards gelden voor alle deelnemende bedrijven, in alle landen.

Initiatiefnemer van dit keurmerk is de organisatie Ecommerce Europe, die opgericht werd door grote e-commerce verenigingen in verschillende landen, en ondertussen meer dan 5.000 Europese online handelaren vertegenwoordigt. Het creëren van dit keurmerk zou zowel de gebruiker als de webshops ten goede komen. De gebruiker krijgt vertrouwen in de diensten die de webverkoper aanbiedt. En de webverkoper op zijn beurt ziet zijn bedrijf bloeien door dit gegroeide vertrouwen - wat uiteindelijk goed  is voor de hele Europese economie, en de werkverschaffing.