Edumatic: online opleidingen in eigen tempo aanbieden, én de ROI ervan meten

Edumatic van Televic - online opleidingen in eigen tempo aanbieden, én de ROI ervan metenHet bedrijf Televic gaat al heel wat jaren mee. Gestart in 1946 als fabrikant van professionele radiosystemen, heeft het zich in de volgende decennia gespecialiseerd in innovatieve communicatietechnologieën. Van aankondigingsschermen in treinen, tot health care en conferentietechnologieën: overal waar communicatie een cruciale rol speelt, voorziet Televic in oplossingen.

Televic Education is onderdeel van de Televic-groep, sinds 1946 een belangrijke speler op het gebied van hoogwaardige communicatie-oplossingen. Al meer dan 70 jaar ook in de wereld van (taal-)opleiding, certificering, accreditatie en permanente evaluatie in verschillende industrieën. Waar oorspronkelijk met taallabo's gewerkt werd, kwam vanaf 2001 de overschakeling naar de cloud, via de fusie (in 2008) met een KU Leuven spin-off met een eigen e-assessment applicatie. Die werd in-house door Televic verder ontwikkeld tot het huidige Edumatic.

Televic HQ

Uitgebreide opleidingstool

Edumatic is een combinatie van leren op afstand, in eigen tempo, en een evaluatie van de opleiding, via doorgedreven assessments. Wie bijvoorbeeld een opleiding verstrekt om zijn eigen personeel bij te scholen, wil ook weten of de kennis uit die cursus wel degelijk doorgedrongen is bij de deelnemers, om zo een ROI van de gemaakte inspanningen te kunnen meten.

De inhoud van de cursus is afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen bijvoorbeeld maakt gebruik van Edumatic voor interne opleidingen van zijn personeel, waaronder de veiligheidsprocedures in het hospitaal.

Het Jan Yperman hospitaal in Ieper deed beroep op Edumatic toen het in 2014 een JCI (Joint Commission International) accreditatie wilde behalen, een certificering op gebied van veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Voor de verschillende groepen werknemers werden individuele en soepele leertrajecten ontworpen, Eduqare modules. De gebruiksvriendelijkheid van deze modules heeft ongetwijfeld een grote rol gespeeld bij het behalen van de JCI accreditatie.

Jan Yperman en Edumatic van Televic

Omdat Edumatic een online applicatie is, kunnen de modules overal en altijd gebruikt worden - op een laptop, smartphone of tablet, thuis, op kantoor of op de werkvloer. Dankzij de API kan de applicatie ook geïntegreerd worden in andere tools van het bedrijf, zoals de HR toepassingen, de website, andere software.

Zo organiseert IAB, de professionele organisatie van boekhouders en belastingadviseurs, de verschillende soorten examens die de kandidaten moeten afleggen via een reservatiesysteem en een examenportaal, dat gelinkt is met het Edumatic platform. Het resultaat van de examens wordt automatisch doorgestuurd naar het CRM-systeem van IAB.

Lees meer customer cases

Applicatie hosting bij Combell

In 2015 startte de samenwerking met Combell, en wel voor het NedBox project. Dit initiatief van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de KU Leuven en het Europees Fonds voor Asiel en Migratie, wil buitenlanders die nog maar net in Vlaanderen aankomen, Nederlands leren.

Televic Nicolas Staelens

Deze eerste kennismaking leidde ertoe dat ook voor de Edumatic applicatie gekozen werd voor Combell hosting. Nicolas Staelens, Research & Development Manager bij Televic Education vertelt: 

"Ons online platform vereist een high-availability, moet altijd beschikbaar zijn. Dat is in hoge mate afhankelijk van de infrastructuur. Dat is eigenlijk niet onze core business, en dus gingen wij op zoek naar een sterke partner. En Combell voldoet aan die eis... "

Overstap naar Combell Managed Hosting

En zo geschiedde. Momenteel huurt Televic Education bij Combell een viertal servers (2 applicatie servers en 2 SQL-servers), naast een Drupal server. Ook de domeinnamen zijn bij Combell geregistreerd, en Combell zorgt voor de daarbij horende veiligheidscertificaten. De overige bedrijfsinfrastructuur van Edumatic werd ondertussen eveneens overgezet naar Combell.

Edumatic - online opleidingen in eigen tempo

Hierbij koos Televic voor managed hosting, om verschillende redenen, waaronder de reeds aangestipte high-availability. Gemiddeld zijn er immers 5.000 gebruikers per dag, en die moeten op elk moment toegang hebben tot de applicatie. Dat aantal wordt nog uitgebreid vermits er een nieuwe applicatie toegevoegd werd, die tot een verdubbeling van het aantal gebruikers zal leiden. Bij officiële assessments zoals die van IAB is de toegankelijkheid tot de applicatie cruciaal.

Vlotte migratie, minimale downtime

De migratie verliep erg vlot. Nicolas Staelens: "Wij hadden heel praktische vragen, want de migratie zou met een minimale downtime moeten geschieden, een minimale impact voor de klanten."

"De experten van Combell hebben daarop een stappenplan uitgewerkt, waarin duidelijk uitgelegd werd welke onze verantwoordelijkheden waren, waarin zij ons indien gewenst konden ondersteunen, en welke taken zij van ons konden overnemen."

"Ons product wordt internationaal gebruikt, wat wil zeggen dat het 24/7 100% beschikbaar moet zijn. Edumatic is bovendien niet enkel om te leren, maar het wordt ook gebruikt om te examineren, voor high stake assessments. Het moet dus feilloos werken. Software is slechts zo goed als het platform waarop ze draait. En Combell kan ons op dat gebied volledig tevreden stellen", aldus Nicolas Staelens.

"Software is slechts zo goed als het platform waarop ze draait. En Combell kan ons op dat gebied volledig tevreden stellen." [Nicolas Staelens, R&D Manager Televic Education]

"Vooral de proactieve monitoring van onze infrastructuur is key voor ons", stelt hij vast. "De toegankelijkheid van het support team, de responsetijd als er een vraag is, dit totaalplaatje maakt Combell voor ons de perfecte partner".

Managed hosting vs generieke hosting

Managed hosting heeft volgens Nicolas Staelens verschillende pluspunten, vergeleken met generische hosting bij grote cloudbedrijven.. "Elk bedrijf dat bezig is met een product dat online beschikbaar moet zijn, dus cloudgebaseerd is, staat voor de keuze: een generische hosting bij de grote cloudbedrijven, of Managed Hosting zoals bij Combell. De puur generische omgeving heeft het voordeel dat het gemakkelijk is om te schakelen om de infrastructuur aan te passen."

"Het is echter niet onze taak om ons met infrastructuur bezig te houden", werpt hij op. "Onze core business is software development, zorgen dat onze software performant is, en dat is al een fulltime bezigheid. Wij kunnen ons niet bezighouden met het managen van de infrastructuur waarop alles draait."

"Je moet je kunnen focussen op je core activiteit, en betrouwbare partners zoeken die een totaaloplossing kunnen aanbieden."

"Dat is wat wij ook aangeraden hebben aan collega's bij een ander bedrijf, die zich in een gelijkaardige situatie bevinden als de onze: neem contact op met Combell, om te kijken wat de oplossingen zijn".

Ook het kostenplaatje speelt een rol. "Een puur generische omgeving is gebaseerd op een pay-per-use scenario. Er zijn wel calculators en simulatoren beschikbaar, maar het blijft heel moeilijk om een betrouwbaar kostenplaatje te berekenen."

"Bij Combell echter heb je de flexibiliteit van een generische cloudaanbieder maar dan wel gemanaged. En door de proactieve monitoring weten wij perfect wat het ons op maandbasis gaat kosten."

En tot slot is er het persoonlijk contact dat bij een generische omgeving toch heel wat minder is. "Wij kunnen onze accountmanager rechtstreeks bereiken, en dat is nodig - als er problemen zijn, moeten wij heel snel kunnen handelen. Wij willen niet in een wachtrij geplaatst worden, niet klant nummer zoveel zijn, maar wel een persoonlijke klant. De snelheid waarmee het operations support team ons contacteert als wij vragen hebben, is een droom om mee samen te werken", zo besluit Nicolas Staelens.

"De snelheid waarmee het Combell operations support team ons contacteert als wij vragen hebben, is een droom om mee samen te werken."

Meer over managed applicatie hosting op maat