De nieuwe gTLD (r)evolutie

Als men één ding kan zeggen van de nieuwe gTLD's die er binnenkort aankomen, is het wel dat zij het internet grondig gaan veranderen. Daarom organiseerden we op donderdag 26 september 2013 in de vestiging van het VBO in Brussel een conferentie onder de titel "The new TLD (r)Evolution.

Zoek hier naar domeinnamen

Front

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hieronder het sfeerfilmpje van het event. Of verdiep u in de topic van uw interesse, alle lezingen werden opgenomen en zijn online te bekijken.

Hieronder vindt u ook een uitgebreid verslag. Meer info over de basics van de nieuwe domeinextensies vindt u op onze website.

De noodzaak aan een strategie

JonasJonas Dhaenens, CEO van Intelligent, het overkoepelend bedrijf van Combell en Register.be, beiden hostingspecialist, beet de spits af. Hij schetste hoe in 1999, toen Combell opgericht werd, het registreren van een .be domeinnaam nog hoofdzakelijk een papieren procedure was. Het internet groeide echter, de registratie werd in 2000 geliberaliseerd en geautomatiseerd. Ondertussen zijn er 1,5 miljoen .be domeinnamen, en worden ook in dit ccTLD de goede domeincombinaties schaars. Gelukkig zullen er in de toekomst honderden nieuwe TLD's de mogelijkheden voor een goede domeinnaam optimaal verbreden.

Tegelijk zijn domeinnamen ook Intellectual Property geworden, dat beschermd moet worden, net als geregistreerde merknamen. Jonas benadrukte daarom de noodzaak voor bedrijven om na te denken over hun strategie: gaan zij hun domeinnaam in alle nieuwe TLD's registreren of niet? En hoe kan het kersverse Trademark ClaringHouse daarbij een rol spelen?

Zoek hier naar domeinnamen

Waarom beslist werd om de gTLD's te liberaliseren

Andrea

Andrea Becalli, Manager of Stakeholder Engagement bij ICANN, de beheerder van de rootservers van het internet, gaf vervolgens een woordje uitleg over domeinnamen in het algemeen, het verschil tussen gTLD en ccTLD, en wat IDN domeinnamen zijn. Hij legde haarfijn uit waarom de liberalisering van de domeinnamen broodnodig was. Om te beginnen wou ICANN de beperkingen opheffen die opgelegd waren door de ASCII gTLD; een Chinees kon met zijn Chinese klavier bijvoorbeeld wel de string van de domeinnaam in het Chinees typen, maar het suffix van de domeinextensie moest nog altijd in ASCII. Internationalized Domain Names of domeinnamen in niet-westers schrift zouden dat moeten verhelpen.

Bovendien wou ICANN een platform creëren voor innovatie in de industrie en het internet, wat de deur zou openzetten naar meer keuze en competitie op een open markt. Tot nu toe waren de gTLD's in handen van slechts enkele bedrijven, zoals VeriSign. Zij konden de voorwaarden bepalen, en de prijs zetten. Door iedereen de kans te bieden Registry te worden van een nieuw gTLD zou die markt open gegooid worden. Bovendien kunnen bepaalde sectoren van de industrie hun eigen gTLD creëren, waarbij zij controleren wie een domein mag registreren zodat het gTLD afgeschermd wordt, zoals bij .bank of .law. Kortom, de nieuwe gTLDs bieden heel wat mogelijkheden.

Andrea beklemtoonde de lange voorbereiding die voorafgegaan is aan de liberalisering van de Top Level Domains. Daarbij wordt momenteel aan twee programma's tegelijk gewerkt: enerzijds zullen we van de huidige 22 gTLD's overstappen naar de nieuwe gTLD's, en anderzijds is er het fast track program waarbij de ccTLD's ook in niet-westers script weergegeven worden.

Daarbij werd niet over één nacht ijs gegaan. Van 2005 tot 2007 werd nagedacht over de liberalisering van de domeinnamen. In juni 2008 keurde de ICANN beheerraad deze liberalisering goed. Daarna werden de regels uitgewerkt voor het aanvragen en beheren van een nieuw gTLD, het zogenaamde applicant guidebook. Van januari tot mei 2012 konden bedrijven hun aanvraag indienen, en dat werden er 1930. Die zijn ondertussen haast allemaal geëvalueerd tijdens de Initial Evaluation, en binnenkort zullen de eerste nieuwe gTLD's gedelegeerd worden in de Internet Root Zone.

Bij de voorbereiding van de liberalisering moest er ook nagedacht worden over de procedures om geschillen op te lossen, en over maatregelen om de rechten van merkenhouders te beschermen. Zo werden de Trademark Clearinghouse (TMCH) databank en de Uniform Rapid Suspension (URS) procedure in het leven geroepen - waarover u verder meer verneemt.

Ondertussen zijn dus alle 1930 domeinaanvragen bekeken tijdens de Initial Evaluation; 1.700 daarvan kregen een ok, 121 werden teruggetrokken, 32 werden verwezen naar een Extended Evaluation. 82 aangevraagde gTLD's zijn community based, wat wil zeggen dat zij geen commercieel doel hebben en een gemeenschap vertegenwoordigen, waardoor de operatoren ervan de 185.000 startsom niet moeten betalen aan ICANN. 111 nieuwe gTLD's tot slot zijn IDN's. De volgende stap, het afsluiten van contracten met ICANN voor het beheer van de gTLD's, is begonnen, alsook de predelegation testing periode. Als alles verloopt volgens plan, zullen de eerste nieuwe gTLDs begin volgend jaar live gaan.

De rechten van de merkenhouders verdedigd

BartBart Lieben, advocaat met Intellectueel Eigendom (IP), Technologie, Media en Telecom als specialiteit, benadrukte de noodzaak van een goede strategie, nu er zoveel nieuwe gTLD's aan komen. Bedrijven moeten niet zozeer schrik hebben voor misbruik op het eerste niveau - het gTLD zelf. Domeinsquatters en malafide personen zullen niet gemakkelijk een merknaam als nieuw gTLD gaan aanvragen. Per slot van rekening moet de squatter dan minstens 185.000 $ investeren om het domein te mogen uitbaten. Op het tweede niveau, het eigenlijke domein zelf, moet de merkenhouder zelf beslissen welke nieuwe gTLD's voor hem belangrijk zijn. Hij kan niet defensief zijn merknaam in elk nieuw gTLD registreren. Van de 1.500 nieuwe gTLD's zullen er immers 1.000 open zijn, en een registratie in elk daarvan zou veel te veel geld kosten, jaar na jaar (toch minstens een 100.000$ voor één merknaam, buiten de varianten).

Het ICANN heeft trouwens nieuwe maatregelen in het leven geroepen om malafide registratie door derden af te schrikken, en procedures om te remediëren, mocht zo'n registratie toch gebeuren. Er is de bescherming van de merknamen vooraf, tijdens de Sunrise periode, waaraan nu het Trademark Clearinghouse aan toegevoegd werd - maar daarover later meer.

Bovendien is er een alternatieve procedure ontworpen om Inbreuken nà de registratie te beslechten. In het verleden werden die disputen vooral voor het WIPO (World Intellectual Property Organisation) beslecht, maar dat is een lange en dure procedure. Bovendien is gebleken dat bij de 43.000 gevallen die in de voorbije 10 jaar behandeld werden, er slechts in 15% van de gevallen weerwoord ontvangen werd van de "foutieve" registrant.

Om merkenhouders die kosten te besparen, werd de Uniform Rapid Suspension bedacht. Daarbij wordt de domeinnaam, waarvan de merkhouder kan bewijzen dat die ten onrechte geregistreerd werd door een derde, opgeschort. En dit is wel een groot verschil met de Uniform Dispute Resolution Procedure die bij WIPO uitgevochten wordt, en waarbij de domeinnaam overgedragen wordt aan de legitieme bezitter, de merkhouder. Een iets minder interessante oplossing dus, maar wel goedkoper, en het werkt ook. Verder werd ook een PDDRP procedure uitgewerkt (Post-Delegation Dispute Resolution Procedure), waarbij de merkhouder bij een klacht rechtstreeks bij het Registry terecht kan, in plaats van bij de domeinhouder. Daartoe werd elke Registry verplicht een Complaints Point of Contact aan te maken, waar merkhouders met hun klachten rechtstreeks terecht kunnen. Ook dit geeft de merkhouder weer extra bescherming, want een Registry moet uiteraard zorgen dat hij de klachten ernstig behandelt, wil hij zijn recht op het beheren van het gTLD niet verliezen.

Zoek hier naar domeinnamen

Het Trademark Clearinghouse

JanEn dan is er nog een belangrijke nieuwe beschermingsmaatregel die ICANN in het leven geroepen heeft, en daarover gaf Jan Corstens, partner bij Deloitte, een woordje uitleg. Kort samengevat is het TMCH een gecentraliseerde database met geverifieerde handelsmerken. En u mag zich best wat chauvinist voelen over die TMCH, want de front end, waar men de handelsmerken aanmeldt, werd ontwikkeld door Deloitte, terwijl de back end, de database waar de actie plaats vindt, ontwikkeld werd door IBM België.

Het TMCH verleent verschillende diensten. Zodra u uw handelsmerk aangemeld hebt, wordt uw merk mits betaling van een jaarlijkse bijdrage automatisch aangemeld bij élk nieuw gTLD tijdens de sunrise periode (de periode vooraleer het gTLD voor het grote publiek geopend wordt), in plaats van deze actie zelf te moeten ondernemen bij elk gTLD. Denk u maar in hoeveel werk u gehad zou hebben met die nieuwe gTLD's, die a rato van 2 per dag zouden verschijnen…

Een tweede luik zijn de trade mark claims diensten. Het TMCH zal een registrant verwittigen wanneer hij in een bepaald gTLD een string wil registreren die overeenkomt met uw merk of met het overeenkomstige label dat hiervoor in het TMCH aanvaard werd. Uiteraard kan die registrant deze waarschuwing in de wind slaan, en zijn registratie toch doorzetten. In dat geval wordt de legitieme merkhouder verwittigd van deze inbreuk, zodat hij de nodige stappen kan nemen om zijn rechten te vrijwaren.

Jan verduidelijkte ook nog aan welke voorwaarden een merk moet voldoen om als handelsmerk beschouwd te worden: een merk dat nationaal of regionaal geregistreerd werd, een handelsmerk dat door een rechtbank bevestigd werd, of een handelsmerk dat per verdrag of wet beschermd is. Bij figuratieve merken wordt niet het logo erkend, maar wel de bijhorende tekstuele merknaam zelf. Merknamen met een punt (dot brands) worden niet erkend, alhoewel daar nog wat discussie over bestaat.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het TMCH kan men zich rechtstreeks tot het TMCH wenden, doch het voorleggen van de vereiste documenten en het indienen van het dossier vergt toch wel enige administratie. Daarom is het aanbevolen zich te wenden tot een erkende TMCH agent; in België zijn twee erkende agenten, waarvan Register.be er een is. Momenteel zijn er al 11.500 handelsmerken aangemeld in het TMCH, goed voor 21.000 labels; zij zijn voornamelijk afkomstig uit de westerse wereld.

En in de praktijk

MarcTot slot verhaalde Marc Messely, Group Manager Industrial Property bij Bekaert, over zijn ervaring met domeinen en Intellectual Property, waarbij hij beklemtoonde hoe belangrijk een domain policy is. Het Belgische bedrijf Bekaert staat wijd en zijd bekend voor zijn draadproducten; het heeft 303 handelsmerken, waaronder DRAMIX fibers; voor die merken werden wereldwijd 2.463 registraties uitgevoerd.

Volgens Marc was er in de beginjaren van het internet bij Bekaert geen centraal beleid. Wie moest immers daarover beslissen: de IT of IP afdeling, de communicatie, juridische of marketing afdeling? Het bedrijf had een waslijst domeinen over de hele wereld, maar het eigendom ervan was erg verspreid, en als u Bekaert toen zou vragen om een lijst af te drukken met al die domeinen, dan kon Bekaert dat gewoon niet.

Vanaf 2008 werd wel degelijk werk gemaakt van een domain policy: het beheer ervan werd gecentraliseerd, het eigendomsrecht ook, en de registratie van de domeinen strookte met het beleid voor het merk en het handelsmerk. ekaert.com is de centrale website, en alle andere domeinen verwijzen naar deze site. Drie van zijn geregistreerde merken werden ondertussen aangemeld bij het TMCH, en daarvoor werd beroep gedaan op TMCH agent Register.be

En dat is de belangrijke conclusie die uit deze conferentie getrokken mag worden: met de komst van de nieuwe gTLD's evolueren we plots van 22 generische Top Level Domains naar meer dan 1.000 gTLDs die voor iedereen open staan voor registratie. Het is aan de bedrijven om een consistent domeinbeleid uit te werken, en te bepalen welke gTLD's voor hen interessant zijn, en welke niet. Of, om het met de woorden van Marc te zeggen: de Must Have, de Nice to Have, en de Garbage...

Presentatie

PubliekReceptieFood