Bostoen kiest voor IT-outsourcing in de Combell cloud

Bostoen en Combell: dat is thuiskomen in de Cloud

De residentiële projectontwikkelaar Bostoen bezorgt gezinnen al meer dan 40 jaar een nieuwe thuis. Om zijn digitale en regionale strategie succesvol te ontplooien deed het beroep op Combell voor webhosting, app hosting en IT-outsourcing.

Cloud maakt regionale strategie, dicht bij de klant, mogelijk

Bostoen is een vooruitstrevende projectontwikkelaar, die al 40 jaar bestaat, 300 werknemers in dienst heeft en een jaaromzet heeft van meer dan 100 miljoen euro. Voor gezinnen ontwikkelt Bostoen nieuwe projecten, zowel appartementen als woningen op maat van de klant, in allerlei materialen, van baksteen tot houtskeletbouw. De nadruk ligt daarbij op duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen, met respect voor mens en milieu.

In de beginjaren waren alle medewerkers gegroepeerd in het hoofdkantoor in Drongen. Bostoen opteerde echter na verloop van tijd voor een regionale groeistrategie, om zo dicht mogelijk bij de klant te staan. Maar wanneer de medewerkers over verschillende kantoren verspreid worden, hoe kan je er dan voor zorgen dat de organisatie als één geheel blijft functioneren, dat alle medewerkers vlot met elkaar kunnen werken aan documenten, planning?

De oplossing? Cloud hosting. Zo staat het bedrijf zo dicht mogelijk bij de klant, maar zijn de medewerkers toch op een zo homogeen mogelijke manier met elkaar verbonden. En omdat de website van Bostoen al jaar en dag door Combell gehost werd, tot volle tevredenheid, viel al snel de beslissing om ook de Cloud hosting aan Combell toe te vertrouwen.

"Tussen de Bostoen-groep en Combell is er een goede match. Als bedrijf, als teams delen wij dezelfde waarden. Wij zijn allebei vooruitstrevende marktleider met een innovatief gedachtengoed op de voorgrond", getuigt Joery Michiels, Head of Corporate Sales & Marketing bij Bostoen.

Door over te stappen op cloud hosting was Bostoen in staat om een eerste regiokantoor te openen in Zellik, dat gevolgd wordt door een tweede in Loppem bij Brugge. Het hoofdkantoor voor Oost-Vlaanderen verhuist naar The Loop, nabij Flanders Expo.

"Dankzij Combell cloud hosting kunnen wij nu onze werknemers overal in Vlaanderen laten werken, dicht bij de klant" [Joery Michiels, Head of Corporate Sales & Marketing Bostoen-groep]

Cloud hosting = hardware outsourcing

Er was echter nog een tweede reden waarom Bostoen voor Combell cloud hosting koos. In 2016 moest het bedrijf immers overwegen om een nieuwe server infrastructuur aan te kopen; de bestaande servers gingen al enkele jaren mee en waren aan vervanging toe. De vraag rees echter of het niet voordeliger was om de hardware te outsourcen. Bostoen bekeek de verschillende pistes, zette zich met verschillende partners aan tafel, en koos uiteindelijk voor cloud hosting bij Combell.

"De kosten-baten analyse toonde immers aan dat cloud hosting bij Combell niet duurder zou zijn dan wanneer wij zelf nieuwe hardware, licenties enz. moesten aankopen. Met dit verschil dat de hardware bij Combell constant vernieuwd wordt - terwijl de meeste bedrijven toch rekenen op een levensduur van 5 jaar voor hun hardware. Je hebt bij Cloud hosting dus altijd de beste performantie, de nieuwste technologie qua serverstructuur, ook al ben je 2-3 jaar verder", aldus Steve Wittouck, Head of IT Operations bij Bostoen.

"In the long run was het goedkoper om met cloud hosting van Combell in zee te gaan, dan wanneer wij zelf de hardware moesten aankopen" [Steve Wittouck, Head of IT Operations Bostoen-groep]

Daar komt ook nog eens een extra troef bij: flexibiliteit. "Hebben we vandaag nieuwe servers nodig, dan moeten we Combell gewoon even bellen en morgen staan de nieuwe servers klaar", aldus Steve Wittouck.

Managed hosting bij Combell

Het outsourcen van de hardware maakte meteen ook de decentralisatie mogelijk, die Bostoen in zijn regionale strategie voorop gezet had. De 300 medewerkers kunnen nu in verschillende provincies in de cloud werken en staan dicht bij de klant. Dankzij de cloud geldt voor hen het principe: any place, anywhere, any time.

En dat zonder dat er extra hardware in de aparte kantoren voorzien moest worden - een goede internetverbinding is voldoende.

IT-outsourcing: geen verlies aan snelheid

Maar overstappen naar de cloud is een grote beslissing. Die uiteraard goed overwogen moet worden. De Bostoen medewerkers werken immers met verschillende tools, die naar de cloud overgezet zouden moeten worden: Sharepoint voor het delen en updaten van documenten, Flows om het bouwproces op te volgen, Centric, de ERP-oplossing, en een nieuwe software, Solutio, voor de planning.

Als IT-manager overvalt je dan toch even de twijfel -  "Zouden de apps en tools in de cloud niet trager gaan werken dan wanneer zij intern gehost worden?", was ook een bezorgdheid bij Steve Wittouck. Maar het feit dat Combell met high end infrastructuur werkt nam die vrees snel weg.

Combell gaat de extra mile bij de migratie naar de cloud

De deskundige begeleiding door Combell tijdens het migratieproces was volgens hem een hele steun. In verschillende take-off meetings werd de bestaande omgeving geanalyseerd en in kaart gebracht. Daarna werd bekeken hoe naar de nieuwe omgeving gemigreerd kon worden. Combell werkte telkens een infrastructuur voorstel uit, met een stappenplan op papier.

Combell gaat de extra mile bij IT-outsourcing Bostoen

"Bij Combell voel je aan de professionaliteit van de mensen, dat het hosten van servers in hun vingers zit" [Steve Wittouck, Head of IT Operations Bostoen-groep]

De migratie verliep dan ook vlot. Geen big bang, met het risico de gebruiker af te schrikken, maar gedoseerde fases. Bij elke stap werden ook de nodige stress-testen uitgevoerd, zodat het proces beheersbaar bleef.

En als er bijgestuurd moest worden, stond Combell klaar met advies. Steve Wittouck: "Wij merkten dat de manier van werken met Centric niet ideaal was. Nochtans werken heel veel medewerkers met dat ERP-pakket, en is de performantie ervan heel belangrijk voor ons bedrijf. Combell adviseerde ons om via Terminal Server te werken, om de load over de verschillende terminal servers te verdelen. De werking van de applicatie bleek inderdaad veel te verbeteren".

"Nu we in de cloud werken, kijken we niet meer achterom, alleen vooruit. De cloud is de toekomst", Steve Wittouck, Head of IT Operations Bostoen-groep

Webhosting en digitale marketingtools vinden thuis bij Combell

In het kader van zijn digitale transformatie wil Bostoen in 2017 verschillende digitale marketingtools op de markt zetten. De website, die al jaar en dag bij Combell gehost was, wordt in november 2017 vervangen door een nieuwe versie die, hoe kan het anders in dit 'mobile first' tijdperk, volledig responsive is.

Een marketing automation platform moet er bovendien voor zorgen dat leads beter gekwalificeerd worden. Op basis van conversie via de website en analogie conversie kan Bostoen de klanten beter segmenteren en weet het wie in wat geïnteresseerd is. Via dit platform informeert Bostoen bestaande klanten over de mogelijkheden om de beleving van hun Bostoen-woning te optimaliseren, en potentiële klanten krijgen informatie over nieuwe wooneenheden, nieuwe woonvormen, nieuwe woonprojecten.

Uniek is de VR-applicatie, die gehost wordt bij het bedrijf uit Roeselare dat de VR-software ontwierp, Nanopixel.  Dit is een hybride ervaring, waarbij dankbaar gebruik gemaakt wordt van gamification. In de regionale kijkwoningen draait de software namelijk op een game console, die verbonden is met een tv-scherm en headset.

Toekomstige klanten kunnen in de woning rondkijken en meteen een keuze maken van de afwerkingsmaterialen: vloer- en wandtegels, binnenschrijnwerk, sanitair en verlichting. Wat het effect is van de combinatie van verschillende materialen zien zij zelf in de virtuele opstelling. Zo beleven de kandidaten virtueel hoe hun toekomstige thuis eruit zal zien, zonder dat er ook maar één steen gemetst is.

Klantenzone app, het paradepaard van Bostoen

De belangrijkste marketingtool is echter de klantenzone app. Een erg handige tool, waar de gebruiker het hele woonproject, van bouwvergunning en eerste steen tot uiteindelijke oplevering, van nabij kan volgen. Alle documenten worden er centraal beheerd, de gebruiker vindt er informatie over alle materialen die hij gekozen heeft, de communicatie wordt weergegeven op een tijdlijn… Kortom: een erg handige app waar de gebruiker centraal staat.

Oorspronkelijk was de klantenzone app beschikbaar als webapplicatie, maar in 2017 werd gekozen voor een mobiele app. Via de smartphone of tablet is het immers veel gemakkelijker voor de klant, wanneer hij op de werf staat, om met Bostoen te communiceren. Een belangrijke toevoeging bij de app is de Mediahoek. De klant neemt foto's, voegt tekst toe en stuurt alles rechtstreeks naar Bostoen op met één druk op de knop. Bostoen van zijn kant informeert de klanten bijvoorbeeld over de opendeurdagen. Ook deze app wordt uiteraard bij Combell gehost.

Combell als verlengstuk van de eigen IT-afdeling

Website hosting, app hosting, IT-outsourcing van klassieke hardware… het wordt allemaal aan Combell toevertrouwd, dat als hostingbedrijf all round is. Van de oorspronkelijke webserver, die Bostoen al jarenlang afneemt voor de hosting van zijn website, is de Combell hosting uitgebreid met 17 cloud servers (firewalls remote desktops, file servers, …), een backup server, fysieke ERP servers die dan weer gevirtualiseerd worden, …

Maar wordt zo de eigen IT-afdeling niet overbodig gemaakt? Steve Wittouck: "Wij hebben gekozen voor outsourcing van onze hardware omdat wij de samenwerking met Combell als een serieuze meerwaarde beschouwen. Wij moeten ons zelf geen zorgen meer maken over de hardware in ons serverlokaal. Zo kunnen wij ons focussen op nieuwe IT-projecten die voor Bostoen veel belangrijker en rendabeler zijn".

"Voor mij als IT-manager is Combell een verlengde van onze activiteit, geen vervanging ervan. Wij kunnen ons nu concentreren op onze kernactiviteiten". [Steve Wittouck, Head of IT Operations Bostoen]

Steve en Joery van Bostoen kiezen voor hardware outsourcing

Lees meer cases over IT-outsourcing, cloud hosting, website hosting en verneem hoe Combell de oplossing bracht voor deze specifieke hosting problemen!

Managed hosting bij Combell