Wat is greylisting?

Je hebt waarschijnlijk al gehoord over blacklisting, waarbij de toegang tot een dienst ontzegd wordt aan een groep entiteiten. En je hebt ook al gehoord over whitelisting, waarbij  exclusief toegang gegeven wordt aan een groep entiteiten, misschien door de normale veiligheidsmaatregelen op te heffen. Wat betekent dan greylisting?

Wat is greylisting in het algemeen?

In de context van e-mail is greylisting een term die gebruikt wordt om een procedure te omschrijven om je mail te beschermen tegen ongewenste boodschappen.

Hoe kunt u spammers herkennen?

Spammers zenden vaak boodschappen naar generische e-mailadressen. Zij hebben geen database met gebruikers, maar lossen “een schot in het duister” – zij mikken op vaak gebruikte namen en prefixes zoals Anna@… of mail@… die bij populaire domeinnamen aangemaakt zijn. De meeste geadresseerden bestaat niet eens. Het resultaat is dat spam-verzenders heel wat teruggekaatste, niet afleverbare boodschappen terugkrijgen. De spammende server zal niet trachten om die boodschap opnieuw te sturen, aangezien hij geen enkele error checking verricht.

Wat is het verschil met normale uitgaande mailservers?

Het verschil tussen een spammende server en een gewone uitgaande mailserver is: in tegenstelling tot een spammer is het voor een gewone server een probleem wanneer hij er niet in slaagt een boodschap te verzenden. De normale server zal trachten om de boodschap automatisch opnieuw te zenden (zonder noodzakelijkerwijs de gebruiker ervan op de hoogte te brengen) na 7 minuten, dan nog eens na 7 minuten, dan een paar uren later, enz.

De greylisting techniek

Greylisting herkent dat verschil in gedrag tussen verschillende uitgaande mailservers, en zal het gedrag van de inkomende mailserver aanpassen. Wanneer iemand je een boodschap voor het eerst stuurt, zal de greylisting server die boodschap automatisch verwerpen en wachten op een nieuwe poging. Indien een tweede dergelijke boodschap verschijnt, dan zal je server weten dat die niet door een spammer verstuurd werd, en hij zal de boodschap aanvaarden. Bovendien zal hij de afzender op een tijdelijke whitelist zetten. Hoe meer boodschappen je met succes ontvangt van die afzender, hoe meer hij het vertrouwen krijgt van je server.

Ondersteunt Combell greylisting?

Greylisting is een techniek die er erg goed in slaagt om spam te filteren – het is een regel die op het niveau van de infrastructuur geïntegreerd is en die niet per individuele account geactiveerd of uitgezet kan worden. Alle grote providers maken tegenwoordig gebruik van greylisting, ook Combell.

Geüpdatet op 22 september 2021

Heeft dit artikel jou geholpen?

Hulp nodig?
Geen oplossing gevonden? Maak je geen zorgen, we zijn er altijd om je te helpen!
Contacteer support

Geen oplossing gevonden?

support_bottom_contact_alt

Onze specialisten staan 24/7 klaar met gratis support. Aarzel niet om Joachim en zijn collega's te contacteren via e-mail of telefoon.

support_bottom_contact_alt
Joachim Coessens Specialist Support