Producten Importeren FAQ en problemen oplossen

FAQ

Kan ik een XLS/XLSX-bestand gebruiken voor het importeren?

Een Excel-rekenbladbestand (XLSX) kan je in zijn bestaande vorm niet uploaden, maar je kan het in Excel zelf omzetten naar een CSV-bestand en dan naar ShopBuilder uploaden. Om een XLSX te converteren naar CSV, gebruik je de optie “Opslaan als” in Excel, en selecteer je het “CSV” formaat uit de aangeboden opties. Zo bewaar je het bestand met de .csv-extensie.

Denk er wel aan dat het feit dat je nu een .csv extensie hebt, het bestand nog niet geldig maakt voor upload. De inhoud van het bestand is ook van belang, zorg er dus voor dat het bestand conform de specificaties is van het import-formaat.

Hoe kan ik productopties importeren?

De opties zijn redelijk complexe eigenschappen van de producten, en het is niet echt gemakkelijk om die allemaal in dezelfde gewone tabel, zoals hierboven beschreven, te zetten. ShopBuilder laat je nog niet toe om productopties te importeren door het hier beschreven CSV-formaat te gebruiken. Maar je kan wel productopties gedeeltelijk importeren door CSV-bestanden in het XCart-formaat te gebruiken.

Kan ik producten importeren vanuit andere bestandsformaten?

Ja, je kan je producten importeren in de XCart- en LiteCommerce-formaten.

Hier vind je meer informatie:

Kan ik categorieën importeren?

Met ShopBuilder kan je categorieën in dit formaat nog niet importeren. Maar je kan wel categorieën importeren wanneer je CSV-bestanden gebruikt in het XCart-formaat..

Wanneer ik een CSV-bestand importeer, dan zegt ShopBuilder dat de import enkele uren zal duren. Maar gewoonlijk duurt het maar 5 minuutjes. Waarom?

Het importeerproces is een tamelijk lange procedure die veel computerkacht verbruikt. Dit kan dus de performantie van de server beïnvloeden, zodat alle andere winkels die dezelfde server gebruiken hierdoor trager kunnen gaan laden. Dat willen wij vermijden. Wij willen zeker zijn dat alle winkels altijd snel laden. Daarom hebben wij een slimme manier toegepast om producten van verschillende winkels te importeren. Hoe dit werkt (kort samengevat):

 • Als sommige ShopBuilder-gebruikers proberen op hetzelfde moment, op dezelfde server, producten te importeren, dan zal ShopBuilder meerdere import-jobs niet tegelijkertijd starten. Alle importbestanden worden in een wachtrij gezet en worden een na een verwerkt.
 • Als de server load té hoog is, worden alle import jobs tijdelijk stopgezet. ShopBuilder zal automatisch terug beginnen de producten te importeren zodra de server load terug normaal is..
 • Afhankelijk van de server load en de lengte van de import-wachtrij, berekent ShopBuilder ongeveer het moment waarop de import start. Dat is niet 100% exact, maar het geeft je een schatting wanneer jouw bestand verwerkt zal worden.

Dit heeft tot resultaat dat alle andere winkels zonder enige vertraging zullen werken, zelfs als 100 ShopBuilder-gebruikers beslissen om 20.000 producten tegelijkertijd te importeren.

In jouw geval kunnen we veronderstellen dat de import-wachtrij al heel wat bestanden heeft om te importeren, en dat de server load wat hoog was. En dat het dus langer duurde dan normaal om je bestand te importeren.

Wat doet de “Kolom overslaan” optie?

De “Kolom overslaan” opties in het dialoogvenster met de import-instellingen, is nodig wanneer jouw CSV-bestand enkele kolommen bevat die niet verwerkt kunnen worden door ShopBuilder, en jij om een of andere reden je CSV-bestand niet wil veranderen. Wanneer je de “Kolom overslaan” optie activeert, zal ShopBuilder de betreffende kolom in het CSV-bestand overslaan.

Problemen oplossen

Meestal hebben problemen met het importeren van CSV in je ShopBuilder te maken met:

 • een ongeldig CSV-bestandsformaat
 • import-instellingen die door de winkelbeheerder gekozen werden in het Winkel Controlepaneel, komen niet overeen met de inhoud van het bestand.

Dit is een voorbeeld van een CSV-bestand en de overeenkomende import-instellingen:

Graphical user interface, application, table, Excel Description automatically generated
 
 
Graphical user interface, application Description automatically generated

Heb je een probleem bij het importeren van een CSV-bestand, dan zou je eerst alle hieronder vermelde punten moeten nagaan:

 1. Is je bestand in het CSV-formaat? Informatie over wat het CSV-formaat is vind je hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommagescheiden_bestand
 2. Bevat je bestand kolommen die door ShopBuilder ondersteund worden?
 3. Bevatten kolommen die numerieke producteigenschappen vertegenwoordigen (bijvoorbeeld prijs, aantal) getallen, geen tekstreeksen?
 4. Zijn kolommen die in de importinstellingen ingeschakeld zijn, dezelfde als in het CSV-bestand? Als je CSV-bestand bijvoorbeeld SKU-, naam-, prijs- en gewichtskolommen bevat, moeten exact dezelfde selectievakjes worden geselecteerd in het dialoogvenster met importinstellingen (SKU, naam, prijs, gewicht).
 5. Komt de kolomvolgorde in het CSV-bestand overeen met de kolomvolgorde in de importinstellingen?
 6. Komt het scheidingsteken voor waarden (komma, puntkomma of tab) dat in je CSV-bestand gebruikt wordt, overeen met de optie Scheidingsteken in het dialoogvenster met importinstellingen?
 7. Is de CSV-bestandscodering hetzelfde als degene die je selecteert in de optie Tekencodering in het importdialoogvenster?

Op de importpagina wordt een foutmelding vertoond. Wat betekent dit?

De import-functie kan volgende foutmeldingen veroorzaken:

In ShopBuilder is de maximale categoriediepte beperkt tot 50. Jouw importbestand bevat categorie /categorie2/…/categorie80, met een diepte van 80. Verminder het aantal bovenliggende categorieën en probeer het opnieuw.Je hebt te veel geneste categorieën
‘Categorie naam’ is te lang (400 tekens). De toegelaten maximumlengte is 255 tekens.ShopBuilder heeft een limiet voor de veldlengte van de categorienaam. Jouw importbestand bevat een categorienaam die langer is dan 255 symbolen.
Verkeerd aantal kolommen. Je hebt 10 kolommen geselecteerd in het importvenster, maar het bestand bevat er slechts 8.Als je 10 kolommen selecteert, moet elke regel in je bestand minimaal 10 waarden bevatten. Waarden kunnen leeg zijn (het hangt af van een kolomtype), bijvoorbeeld: sku0001; iPhone 3GS 16Gb ;;;;;;;;;;;;;
Niet ondersteund beeldformaat (http://www.example.com/image.psd) 
Afbeelding http://www.example.com/image.jpg is groter dan 4 MBBij ShopBuilder mag je geen afbeeldingen uploaden die groter zijn dan 4 megabytes.
Kolom ‘SKU’ of ‘Naam’ moet een waarde bevattenElke productlijn moet ten minste één waarde bevatten: SKU of naam. Een product kan niet worden gemaakt (of bijgewerkt) zonder SKU en naam.
‘SKU’ is te lang (300 symbolen). De toegelaten maximumlengte is 255 symbolen.ShopBuilder heeft een limiet voor de SKU-veldlengte. Jouw importbestand bevat SKU-waarden die langer zijn dan 255 symbolen
‘Naam’ is te lang (350 symbolen). De toegelaten maximumlengte is 255 symbolen.ShopBuilder heeft een limiet voor de Naam-veldlengte. Jouw importbestand bevat Naam-waarden die langer zijn dan 255 symbolen.
Foutieve ‘prijs’ / ‘gewicht’/ enz. waardeKolom bevat data in een fout format. Gebruik geen letters of muntsymbolen in numerieke kolommen.
Onjuiste syntax URL afbeelding htp://example.com/image.jpgURL is in een fout format. Bijvoorbeeld,

 

 • fout protocol –htp://www.example.com/image.jpg
 • geen protocol – www.example.com/image.jpg

Het gangbare URL-formaat is [protocol]://[server]/[bestandspad]

Kan afbeelding niet uploaden http://www.example.com/image.jpgShopBuilder kan een afbeelding van de server example.com niet laden omwille van een serverfout, time-out of andere netwerkproblemen.
ShopBuilder heeft een limiet van 10.000 categorieën per winkel.ShopBuilder heeft een limiet van 10.000 unieke categorieën per winkel. Deze foutmelding betekent dat het surplus aan categorieën in uw winkel deze limiet zou overschrijden.

Ik heb geprobeerd mijn producten te updaten via de import, maar het heeft ze gedupliceerd. Waarom is dat?

Bij het updaten van je producten via de importfunctie, controleert ShopBuilder of de binnenkomende producten al in je inventaris voorkomen door te controleren op hun SKU’s als sleutelveld. Het neemt elke rij van het geïmporteerde bestand en controleert of de SKU al aanwezig is tussen jouw producten. De SKU wordt woord voor woord geverifieerd, d.w.z. dat de lengte en de exacte tekens in de SKU zowel in het geïmporteerde bestand als in jouw inventaris moeten overeenkomen, wil ShopBuilder dit product als een doel voor de update beschouwen. Als een dergelijk product niet wordt gevonden, maakt ShopBuilder een nieuw product aan en slaat de informatie uit die rij op in het nieuwe product.

SKU’s ‘00050’ en alleen ’50’ zijn bijvoorbeeld compleet verschillend voor ShopBuilder, ondanks dat ze allebei de numerieke waarde 50 kunnen vertegenwoordigen en er voor mensen hetzelfde uitzien. Als je een product met SKU ‘00050’ in je inventaris hebt en een product met SKU ’50’ probeert te importeren, krijg je 2 vergelijkbare maar aparte producten – want voor ShopBuilder zijn die 2 SKU’s totaal verschillend.

We hebben een aantal meldingen gehad dat Microsoft Excel de voorloopnullen van de SKU’s moet afsnijden, net als in bovenstaand voorbeeld. Dit kan resulteren in dubbele producten wanneer je jouw geëxporteerde inventaris snel in Excel bewerkt en weer importeert in ShopBuilder.

Excel selecteert automatisch het meest vergelijkbare formaat voor de kolommen, dus als je numerieke SKU’s gebruikt en een geëxporteerd bestand uit jouw ShopBuilder-inventaris in Excel probeert te bewerken, kan het besluiten dat SKU’s pure cijfers zijn en dat hun voorloopnullen geen betekenis hebben.

Om dergelijk gedrag te voorkomen, kan je proberen om de geëxporteerde * .csv-bestanden van ShopBuilder te hernoemen naar * .txt, ze openen in Excel met de menuopdracht ‘Openen …’ (niet alleen door erop te dubbelklikken). In dit geval toont Excel het instellingenvenster, waar je het exacte type voor elke kolom kan selecteren; je moet het type ‘Tekst’ voor de SKU-kolom selecteren om de voorloopnullen te behouden.

De andere oplossing is om de gratis OpenOffice.org kantoorsuite te gebruiken om de * .csv-bestanden die uit ShopBuilder zijn geëxporteerd, te bewerken. Hernoemen is dan niet nodig: je kan de * .csv-bestanden gewoon openen met de OpenOffice-spreadsheet-editor en het zal de instellingendialoog onmiddellijk tonen. Zorg ervoor dat de instellingen die je daar gebruikt een zinvolle tabel met producteigenschappen voor jou opleveren en dat de SKU-codes overeenkomen met degene die je daadwerkelijk in uw ShopBuilder gebruikt.

De productafbeeldingen werden niet geïmporteerd. Waarom?

In sommige gevallen wordt alles prima geïmporteerd behalve de productafbeeldingen. Volg deze stappen om het probleem op te lossen wanneer je met een dergelijk probleem wordt geconfronteerd:

 1. Controleer of de afbeeldings-URL’s die je in je CSV-bestand invoert correct en toegankelijk zijn op het internet. De afbeeldingen die zijn voorbereid voor import moeten beschikbaar zijn via directe links, bijv. http://example.com/afbeeldingen/product_1.jpg . Om ze te controleren, kan je proberen de URL van een afbeelding in je browser te openen: als de afbeelding wordt geopend zonder om een wachtwoord of login te vragen, kan deze opgenomen worden in het importbestand.
 2. Zorg ervoor dat de URL van elke productafbeelding rechtstreeks naar het afbeeldingsbestand leidt, niet naar een HTML-pagina die de afbeelding bevat. Als je bijvoorbeeld jouw afbeeldingen uploadt naar een afbeeldinghosting zoals Flickr en hun URL’s wil opnemen in jouw ShopBuilder CSV-import bestand, moet je de directe links gebruiken (bijv. http://example.com/image.jpg ), niet alleen URL’s van HTML-pagina’s die die afbeelding weergeven (bijv. http://example.com/image_page.html ). Hier lees je hoe je een directe link kan bekomen van een HTML-pagina met de afbeelding:
  • open de pagina in je browser
  • rechtsklik op de vertoonde afbeelding
  • het contextmenu van de muis zal waarschijnlijk een optie bieden zoals “URL afbeelding kopiëren”. Deze URL zal werken, tenzij die beschermd is met jouw account login.

Ik gebruik niet-Engelse tekens in mijn productnamen en beschrijvingen. Als ik ze exporteer naar een CSV-bestand en ze open in Excel, worden de tekens niet correct weergegeven.

ShopBuilder exporteert alle informatie in UTF-8. Deze codering wordt veel gebruikt en is al een standaard voor webapplicaties, omdat deze compatibel is met alle talen. Je kan bijvoorbeeld een deel van je productbeschrijving in het Frans hebben en het andere deel in het Japans.

Als je echter een niet-Engelse versie van Excel gebruikt, kan het zijn dat jouw CSV-bestand in een andere codering staat, bijvoorbeeld in de codering van je landstaal. Hierdoor worden niet-ASCII-symbolen beschadigd. Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen:

 • Start Excel.
 • Ga naar de “Gegevens > Van tekst” pagina (als je een gelokaliseerde Excel gebruikt, kunnen de werkelijke namen van menu-items variëren). Open je CSV-bestand.
 • Het Text Wizard-venster verschijnt. Stel het juiste scheidingsteken en tekenset in (gebruik “UTF-8”)

Alle decimalen worden na het importeren van een CSV-bestand afgerond naar de dichtstbijzijnde gehele getallen. Waarom?

Dergelijke problemen worden veroorzaakt door een onjuist getalformaat dat gebruikt wordt in het geïmporteerde CSV-bestand, bijv. wanneer je een komma als decimaal scheidingsteken gebruikt (het moet een punt zijn). Raadpleeg deze paragraaf voor de details: Getalformaat.

Geüpdatet op 20 oktober 2022

Heeft dit artikel jou geholpen?

Hulp nodig?
Geen oplossing gevonden? Maak je geen zorgen, we zijn er altijd om je te helpen!
Contacteer support

Geen oplossing gevonden?

support_bottom_contact_alt

Onze specialisten staan 24/7 klaar met gratis support. Aarzel niet om Joachim en zijn collega's te contacteren via e-mail of telefoon.

support_bottom_contact_alt
Joachim Coessens Specialist Support