Van .APP tot .ZONE: het wordt concreet

ICANN infogramNu steeds meer nieuwe gTLD's staan te trappelen om live te gaan, maakt ICANN met een infogram duidelijk hoe de rechten van merkhouders beschermd worden.

Bij mondjesmaat worden er steeds meer nieuwe gTLD's toegevoegd aan de Internet Root Zone, wat in vaktermen "delegeren" genoemd wordt. Het is een van de vele stappen uit het proces dat ICANN, de organisatie die de uitbouw van de internetdomeinen overziet, uitgewerkt heeft toen beslist werd om nieuwe gTLD's te creëren. Want het is natuurlijk mooi om een project op te starten vanuit een filosofie ("er moeten meer gTLD's komen, zodat diversificatie op het internet mogelijk is, en de domeinnamen goedkoper en dus betaalbaar worden voor iedereen"), maar het creëren van die nieuwe gTLD's is geen sinecure. Technische en administratieve formaliteiten moesten uitgewerkt worden, zoals de voorwaarden waaraan de would-be beheerders van de nieuwe gTLD's moesten voldoen op vlak van technische en financiële draagkracht.

En het lijkt erop dat ICANN gekozen heeft voor de juiste procedures. De nieuwe gTLD's worden langzaam maar zeker aan de Internet Root Zone toegevoegd. De eerste Sunrise periodes voor de nieuwe gTLD's zijn ingegaan, en voor sommigen zelfs al afgesloten.

Combell had, om zijn klanten te begeleiden bij deze overgang naar nieuwe gTLD's, een speciale rubriek gecreëerd, onder de titel "Van .APP tot .ZONE". En zoals het spreekwoord zegt "De laatsten zullen de eersten zijn", kunnen wij melden dat een van de nieuwe gTLD's die op 14 januari 2014 gedelegeerd werden, .ZONE is. Een domeinextensie die ideaal is voor regio's of bijvoorbeeld politiezones,  om virtuele gemeenschappen rond een interessepunt te creëren zoals game.zone, book.zone, maar ook om terreinen af te bakenen op het internet, zoals kids.zone, xxx.zone.

De .ZONE gTLD ging op 21 januari zijn Sunrise fase in, die op 22 maart afgesloten wordt. Tijdens deze fase hebben merkhouders voorrang om een domeinnaam te registreren die overeenkomst met hun merknaam. Op 24 maart start dan de Trademark Claims periode, om op 24 juni 2014 af te sluiten. Daarna wordt registratie vrij voor iedereen.

Voor bedrijven en merkhouders kunnen al die perioden verwarrend overkomen. Daarom heeft ICANN een infogram gemaakt, waarop duidelijk vermeld staat wat de verschillende middelen zijn waarmee zij hun merkenrechten kunnen beschermen. Hebt u vragen bij deze nieuwe gTLD's, of wil u de nieuwe gTLD's verkennen om te zien welke voor u geschikt zijn? Op de "Van .APP tot .ZONE" pagina staan de nieuwe gTLD's netjes gerangschikt. En hebt u vragen, dan staan onze medewerkers klaar om ze te beantwoorden.