Uw mailings optimaliseren voor de nieuwe Gmail filters

Zal er zich een nieuwe industrie ontwikkelen, nu Gmail uw mails automatisch in tabblaadjes zet bij de gebruikers? Komt er na de Search Engine Optimization de GMail Filter Optimization? Wij geven u alvast enkele gratis tips om uw mailings te optimaliseren.

Uw mailings optimaliseren voor de nieuwe Gmail filtersGoogle filtert voortaan bij Gmail gebruikers de mails en brengt de  commerciële mails in het tabblaadje "Promoties" onder. Dit is echter nog geen ramp voor uw marketing mails. Google heeft de beste bedoelingen: het wil voorkomen dat uw mails in het tabblaadje "Spam" terechtkomen.

Google is immers erg rechtlijnig: ofwel is een mail spam, ofwel is het dat niet. Spam verdwijnt in het postvak Spam, en de rest komt in de Inbox terecht. In de Inbox heeft Google recent tabblaadjes gecreëerd die de gebruiker kan deactiveren of aanvullen met gepersonaliseerde tabs. De standaard tabbladen zijn Primary, Social, Promotions, Updates en Forums. Binnen de Inbox kan de gebruiker de mails verplaatsen naar de andere tabblaadjes. Hij kan ook bij een mail die onterecht in het spamvak beland is melden dat dit geen spam is. Google rekent erop dat de gebruiker de nodige correcties zal maken, zodat de zoekgigant hieruit kan leren, en na verloop van tijd automatisch de mails in het juiste vakje stopt.

Maar is dat niet teveel gevraagd van de gebruiker? Beter dan op de gebruiker te rekenen, optimaliseert u uw mails zodat zij niet alleen niet in het spam-vak terecht komen, maar ook in het juiste tabblaadje in de Inbox. Enkele vuistregels kunnen daarbij helpen.

Categorieën

Verzendt u verschillende soorten mails, zoals promoties, meldingen van transacties, updates vanuit het sociale netwerk? Gebruik dan verschillende email-adressen als afzender. Nemen we het voorbeeld van een online boekenzaak die ook een sociaal netwerk omvat waarbij de gebruikers elkaar kunnen volgen om tips voor boeken te ontvangen. Deze zaak zou dus een apart adres moeten gebruiken wanneer het een algemene promomailing stuurt voor een tijdelijke korting (vb. kortingen@boekenabc.be), een apart adres om een bestelling te bevestigen en informatie te verschaffen over verzending (bestellingen@boekenabc.be) en een apart adres voor meldingen over vrienden die boeken aanbevelen (updates@boekenabc.be). Google raadt zelfs aan om verschillende domeinen en/of IP adressen te gebruiken voor elke functie. Vermijd het in elk geval om de verschillende soorten content in één mailing te mixen. Een promotie bijvoorbeeld in een aankoopbevestiging stoppen kan ertoe leiden dat de mail bij de promoties belandt.

Authenticatie

Om de mails in de juiste tabbladen te stoppen moet Google weten wie de afzender is. Het is belangrijk dat uw mailings van een bepaalde categorie altijd afkomstig zijn van hetzelfde IP adres, en dat u altijd hetzelfde adres gebruikt in de "From" header van uw bulk mailings. Zorg ervoor dat het reverse DNS record voor het IP adres geldig is en naar uw domein verwijst.

Abonneren

Nog een voorwaarde die meespeelt bij het al of niet markeren van uw mail als spam, is de methode die gebruikt wordt bij het abonneren op de nieuwsbrief. Gebruikers die uw mailings ontvangen moeten hiervoor expliciet gekozen hebben (opt-in). Meestal gebeurt dit door een vakje aan te kruisen op een webformulier. Zorg ervoor dat u het adres van een nieuwe abonnee controleert op zijn geldigheid door een bevestigingsmail te versturen. Voeg het adres pas toe aan uw verzendlijst wanneer u daadwerkelijk een bevestiging van de gebruiker ontvangen hebt. Vermijd het om email adressen in bulk aan te kopen bij derden. En wanneer u gebruik maakt van een webformulier om de abonnee te laten inschrijven, kruis dan niet automatisch het vakje aan waarmee de gebruiker zich op uw de mailinglijst zet.

Afmelden

Ook de manier waarop u reageert op een verzoek tot afmelding speelt mee bij de beoordeling van Gmail. Gmail plaatst wel prominent een button "Unsubscribe" bij alle mails die in het tabblad Promotions terecht komen. Maar dit ontslaat u niet van de verplichting om zelf de gebruiker de kans te bieden zich af te melden van uw mailinglijst.

U kunt hierbij gebruik maken van een mailinglist-manager, waarbij de gebruiker gewoon op de Reply knop moet drukken en in de onderwerp-regel van de mail "unsubscribe" moet zetten. De mailinglist-software zou dan automatisch het adres van de abonnee moeten schrappen.

Deze methode raden wij u echter af. Veel gebruikers laten immers hun mails naar Gmail doorsturen (forwarden) vanuit een ander adres. Maken zij gebruik van de Reply-knop, dan wordt enkel het Gmail adres in het Reply-to veld ingevuld, en niet het oorspronkelijke adres; de automatische annulering van het abonnement kan niet plaatsvinden, wat tot ergernis bij de gebruiker kan leiden. Daarom is het beter in uw mailing te werken met een link naar een webformulier waarbij het mail-adres van de abonnee door middel van een script meteen ingevuld staat, zodat hij  enkel nog op de knop "bevestigen" moet klikken. Wij adviseren u ook om in de nieuwsbrief een tekst op te nemen zoals "U bent geabonneerd op deze nieuwsbrief op het adres xyz@provider.be. Wenst u zich af te melden, klik dan hier".

Om te voorkomen dat uw mails als spam beschouwd worden door de Gmail filters, doet u er ook best aan om uw adressenlijst zo zuiver mogelijk te houden. Adressen waarbij uw mailing 3-4 keer terugkomt, schrapt u best van uw mailinglijst. Google raadt ook aan om op geregelde tijdstippen een mail te zenden naar uw abonnees waarin u vermeldt op welke mailinglijsten zij bij u geabonneerd zijn, en hen de kans biedt om zich af te melden van lijsten die hen niet langer interesseren.

Enkele simpele regels, die eigenlijk alleen maar gezond verstand zijn. Regels die ook fair zijn tegenover uw abonnees. Waarom zou u ze dan niet toepassen - vooral wanneer zij ervoor kunnen zorgen dat uw mails uw abonnees echt bereiken? Voor het versturen van grote mailings kan u trouwens rekenen op de SMTP Relay service van Combell.