SEO: moet de url van een pagina dezelfde taal spreken als de content ervan?

Bij een website die zich tot verschillende taalgroepen richt, wordt vaak een webadres gebruikt dat verwijst naar de content in de oorspronkelijke taal. Is dit fout?

De collega's van SERoundtable wijzen ons op een klein, doch erg belangrijk punt bij SEO en websites in meerdere talen. Webmasters die sites beheren met een internationaal publiek en versies in verschillende talen: spits dus de oren!

De content van een site is vaak verkrijgbaar in meerdere talen - Frans, Engels, Spaans, Nederlands.... En voor het gemak wordt dan vaak de structuur van de website van de ene taal naar de andere gekopieerd. De url's die naar de pagina's verwijzen blijven dezelfde titel behouden. De content is in de ene taal, de url in een andere taal.

Taal van url invloed op seoMet andere woorden: de beheerders van de site denken er wel aan om de content van de website in verschillende talen te vertalen, maar wijzigen de titel niet - er wordt enkel verwezen naar een subdirectory voor de taal.

Concreet: een artikel dat het onderwerp "Google best practices for urls" behandelt, zal in de Nederlandse versie de titel dragen "Beste praktijken voor URL's", maar de url is nog altijd l www.mywebsite.be/nl/google_best_practices_for.urls.htm hebben. In het Frans "Meilleures pratiques pour les URL", maar de url zelf van dit artikel is nog altijd  www.mywebsite.be/fr/google_best_practices_for.urls.htm.

Dit kan de SEO van de website negatief beïnvloeden, omwille van de discrepantie tussen url en taal van de content.  Wat bevestigd wordt in een  recente Hangout,  die bestemd was voor mensen die Hindi en Engels praten. Het fragment waarin dit duidelijk gezegd wordt, is terug te vinden op 0:47:23 in de video.

Een kleine nuance, die veel gevolgen kan hebben!