Online verkoop in België met 46% gestegen

Verleden jaar werd er voor 989 miljoen euro verkocht via het internet, een stijging met maar liefst 46% tegenover 2006. Dat blijkt uit cijfers van BeCommerce, dat bedrijven vertegenwoordigt die op afstand verkopen, zowel online als offline (direct mail, cataloog, enz.). In totaal werd er voor 1,15 miljard euro verkocht vanop afstand, waarvan de online verkopen 86% uitmaken. Voor 2008 wordt een groei verwacht van 25%, ondanks de algemeen stagnerende economische situatie.

Het aantal webshops blijft dan ook stijgen: einde 2007 waren er in ons land 2.100 actieve webshops geregistreerd, en tegen einde 2008 wordt verwacht dat er dat 3.100 zullen zijn. Er komen niet alleen bedrijven bij die enkel op het internet actief zijn, maar ook de klassieke bakstenen winkels begrijpen meer en meer dat hun aanwezigheid op het web vereist is.

Aan wie verkopen deze webwinkels? 40% van deze webwinkels beperkt zijn afzetgebied tot België, 32% verkoopt in heel Europa, en 29% over de hele wereld. Het bedrag van de gemiddelde aankoop is niet min: 19% van de aankopen ligt tussen de 31 en 50 euro, 28% tussen de 51 en 100 euro, 16% tussen de 101 en 200 euro, en 25% zelfs tussen de 201 en 500 euro!
Hoe dit betaald wordt? Hierbij is een duidelijk verschil te merken tussen de "pure players" (zij die enkel een online winkel hebben) en de gemengde winkels (bakstenen winkel plus online shop). 67% van de betalingen geschiedt online bij de pure players (51% voor de ganse sector van de verkoop op afstand), 26% via overschrijving voorafgaand aan de levering (7% voor de ganse sector), 15% cash bij levering (20%) en 3% via overschrijving na levering (22%).

Al deze webshops zijn ook goed voor de tewerkstelling, alhoewel veel webshops het doen met weinig personeel: 82% van de verkopers op afstand stelt tussen de 1 en 20 personen tewerk. Er zijn echter ook enkele grotere bedrijven, die met meer dan 500 mensen werken. De hele sector van de verkoop op afstand stelt 32.500 mensen rechtstreeks tewerk.

De sector heeft trouwens nog twee verzuchtingen. Enerzijds een kwaliteitslabel dat door een onafhankelijk orgaan uitgereikt wordt, en dat de bezoeker moet verzekeren dat hij veilig kan kopen bij een gecertificeerde webshop. Anderzijds een afschaffing van de sperperiode voor de koopjes, die de Belgische e-handelaren benadeelt ten opzicht van hun concurrenten in het buitenland: zij mogen immers gedurende 3 maanden van het jaar geen prijsverminderingen aankondigen op hun website.
En u? Hebt u al uw webshop?