Onderzoek van DNS Belgium: meer aandacht voor domeinnaam en veiligheid

Insites Consulting voerde in opdracht van DNS Belgium een onderzoek uit naar domeinextensies, om zo inzicht te verwerven in de domeinnaam-markt. Het onderzoek moet onder andere nagaan hoe groot de kennis is van de domeinnamen: wat is het, wat doe je ermee, waarom is het belangrijk, en welke extensies zijn gekend? Welke factoren bepalen het vertrouwen dat de gebruiker al dan niet heeft in een website?

Bij het onderzoek werd naar vier verschillende groepen gekeken: de gemiddelde Belg, de TLD-gebruikers (zij die al één of meerdere domeinen geregistreerd hebben), ondernemende mensen (zij die zin hebben voor ondernemen maar nog geen domeinnaam geregistreerd hebben), en potentiële TLD-gebruikers (ondernemende mensen en gemiddelde Belgen die van plan zijn om in de toekomst een domeinnaam te registreren).

De Belg is zich meer bewust van de domeinnaam

DNS Belgium onderzoek - domeinnaam en veiligheid belangrijkIn vergelijking met de vorige enquête heeft evenveel Belgen (5% van de Belgische bevolking) al één of meer domeinnamen geregistreerd. Maar het bewustzijn is gegroeid: nu is nog slechts 40% van de gemiddelde Belgische bevolking onbekend met het begrip ''domeinnaam", tegenover 46% voorheen. De begrippen 'website' en 'extensie' zijn ondertussen genoegzaam bekend.

En de toekomst van de domeinen ziet er aantrekkelijk uit: 36% overweegt om een domeinnaam te registreren in de toekomst.

Zoek jouw domeinnaam

.be en .com blijven het populairst en meest betrouwbaar

Bij de gemiddelde Belg blijven .be en .com top of mind. Het is ook de domeinnaam die zij het meeste tegenkomen bij het surfen.

Een .be domeinnaam wordt tussen haakjes betrouwbaarder geacht (59%) dan een .com domein (51%), en gemakkelijker te onthouden (69% tegen 64%). De landenextensies .be, .nl en .fr worden logischerwijs beschouwd als verwijzend naar een taal of locatie.

Wie reeds een domeinnaam bezit, is nu meer op de hoogte van de nieuwe extensies zoals .vlaanderen, .brussels, .online. Franstaligen zijn meer bekend met extensies zoals .fr of .net, terwijl Nederlandstaligen .nl, .vlaanderen, .jobs .company en .london kennen.

De extensie die het minst herkend werd is .xyz, waarvan nochtans al meer dan 2,2 miljoen domeinnamen geregistreerd werden. Noch de gemiddelde Belg (62%), noch ondernemende mensen (64%) zeggen bekend te zijn met deze extensie.

Wie reeds een domeinnaam geregistreerd heeft, schat .com hoger in (79%) dan .be (58%) als het op bekendheid en populariteit aankomt. Meer domeinhouders menen dat een .be domeinnaam goedkoper is om te registreren (40%) dan een .com domein (19%).

De Belg waardeert de vrijheid die het internet hem biedt

Het internet is een beduidend deel van zijn dagelijks leven geworden. Hij gebruikt het internet niet langer enkel om dingen op te zoeken, maar voor vrijetijdsbesteding. De Belg houdt er, nog meer dan bij de vorige enquête, van om voortdurend online te zijn en zo up-to-date te blijven.

DNS Belgium onderzoek - Belg gebruik internet ook voor vrije tijd70% houdt van de vrijheid die het internet hem geeft, waar dat bij een vorig onderzoek slechts 59% was. Twee op drie Belgen gebruikt het internet thuis voor ontspanning (68% tegenover 57% voorheen) en ziet het internet zelfs als een essentieel deel van zijn dagelijks leven (67% tegenover 57% voorheen). Het aantal mensen dat zegt enkel het internet op het werk te gebruiken en thuis andere dingen te doen, is geslonken tot 16%.

De Belg registreert gemakkelijker een domein voor persoonlijke doeleinden

Minder mensen (40%) verklaren hun website geregistreerd te hebben voor persoonlijke doeleinden dan bij een vorige enquête (49%). Ook professionele doeleinden daalden (van 43% naar 36%). Is dit het werk van het Facebook- en Instagram effect?  Bij de mensen die overwegen een domein te registreren in de toekomst, stijgt daarentegen het aantal mensen dat dit om persoonlijke doeleinden doet (van 52% naar 63%).

Wie reeds een domeinnaam registreerde, deed dit duidelijk veel meer om er zijn website te hosten en te beheren (43%) dan bij vorige enquête (28%). Dat je je domein voor e-mailverkeer kan gebruiken is naar de achtergrond geschoven: 40% registreerde zijn website voor zowel het hosten van zijn site als voor het e-mailadres, terwijl slechts 6% zijn domein registreerde voor enkel e-mail.

DNS Belgium onderzoek - domeinnaam is vast onderdeel van een businessplan gewordenPositief is wel dat het registreren van een domeinnaam ingeburgerd is als vast onderdeel van een businessplan. Het aantal domeinnamen dat pas geregistreerd werd nadat de activiteiten al begonnen waren, is van 30% naar 23% gedaald. Meer nog: steeds vaker wordt de domeinnaam meteen geregistreerd zodra het idee ontstaan is (van 23% naar 42%).

Het registreren van een domeinnaam is vast onderdeel van een businessplan geworden: 42% registreert zijn domeinnaam zodra zijn business idee ontstaat.

Wie reeds een domeinnaam heeft, maakt ook nog gebruik van sociale media om content te delen. Facebook daalt licht in populariteit (55% naar 52%), net zoals Instagram (22% naar 17%). Twitter kent een lichte vooruitgang (van 17% naar 19%) maar Snapchat maakt een sterke intrede (van 2% naar 8%).

De Belg surft veilig

DNS Belgium onderzoek - Belg surft veilig64% zal websites die er onbetrouwbaar uitzien mijden; 50% is bekommerd om zijn veilig internetgebruik; en 25% is op de hoogte van de nieuwste online beveiligingstools. Een bezorgdheid die meer bij de groep 55-64 jaar terug te vinden is (76%) dan bij de groep 18-24 jaar.

Opvallend: bij die laatste groep (18-24 jaar) valt er een trend naar afhaken te merken: 27% gebruikt het internet enkel nog op het werk, waar dit bij de groep 35-44 slechts 9% is.

Mannen zeggen wel vaker zichzelf een internet-expert te vinden (30%) dan vrouwen (20%). Franstaligen maken zich meer zorgen over de veiligheid bij het gebruik van het internet. Zij zijn zich ook meer bewust van de laatste nieuwe adviezen rond beveiliging.

Een versleutelde connectie en de extensie van een website creëren vertrouwen

Waarop wordt gelet om een website op zijn betrouwbaarheid te evalueren? Een beveiligde https-verbinding staat nog altijd bovenaan, zowel bij de gemiddelde Belg (38%), de ondernemende mensen (37%) als de domeinhouders (51%).

Tip: biedt jouw website nog altijd geen beveiligde https-verbinding aan? Bij Combell kan je gebruik maken van een gratis Let's Encrypt SSL-certificaat om het vertrouwen van je bezoeker te verhogen. Of kies voor een van de certificaten met uitgebreidere waarborgen - lees meer over de SSL-certificaten van Combell.

De domeinextensie volgt als factor van belangrijkheid, en een aanwijzing dat het om een officiële website gaat (via een logo bijvoorbeeld). Ook een officieel certificaat van derden speelt een rol. En het gemak waarmee de contactinformatie gevonden wordt - een les voor iedereen die deze belangrijke informatie in een of ander hoekje wegmoffelt!

De taal van de domeinnaam is voor bijna de helft van de ondervraagden van belang, terwijl voor degenen die al een domein bezitten, de domeinextensie nog belangrijker is. Ongeveer 1 op 3 ondervraagden vindt ook de vermelding van het merk in de domeinnaam belangrijk, terwijl de lengte er minder toe doet (27% voor de gemiddelde Belg, 31% voor ondernemende mensen, 33% bij domeinhouders).

De website van een bedrijf geniet nog altijd meer vertrouwen dan een pagina op de sociale netwerken zoals Facebook.

Wanneer de website vergeleken wordt met de Facebookpagina van een bedrijf, dan geniet de website nog altijd het meeste vertrouwen. Een mail van een adres, gekoppeld aan een domeinnaam, boezemt ook meer vertrouwen in dan een mail van een algemeen adres zoals Gmail.

Zin gekregen om aan de slag te gaan met een domeinnaam? Bekijk snel alle mogelijkheden.

Bekijk mogelijke domeinnaam extensies

LEES OOK: Domeinnaam betekenis: wat is een domeinnaam?