Opgelet: nieuwe regels bij overdracht domein of wijziging gegevens domeinhouder

ICANN heeft nieuwe regels ingevoerd. Per 1 december 2016 gaan deze van kracht. En moet misbruik bij de overdracht van domeinnamen tegengaan. Waarover gaat het?

1. Op welke domeinnamen zijn deze regels van toepassing?

Deze nieuwe regels gelden voor alle gTLD's. Zowel voor de klassieke domeinextensies zoals .com, .net, .biz als de nieuwe domeinextensies zoals .gent, .vlaanderen, .brussels of .guru, .shop, .xyz… (bekijk de lijst met beschikbare extensies).

2. Wanneer worden deze regels toegepast?

Bij elke wijziging in de gegevens van de domeinhouder of registrant. Zoals voornaam en/of familienaam van de persoon, naam van de organisatie, e-mailadres van de domeinhouder. Als het mailadres van de registrant onbekend is, wordt het e-mailadres van het administratief contact genomen.

Dit geldt dus zowel bij de update van de gegevens van de bestaande domeinhouder, als bij de overdracht van een domeinnaam naar een nieuwe registrant.

3. Wat houdt deze procedure in?

De registrar bij wie het domein geregistreerd werd, bijvoorbeeld Combell, moet voortaan een mail (Form of Authorization) zenden zowel naar het oude als nieuwe mailadres, met een vraag om deze wijziging te bevestigen.

Wanneer de registrar de bevestiging ontvangt van zowel oud als nieuw mailadres, moet hij de wijziging binnen één dag uitvoeren.

Na deze overdracht moeten de registrars een transfer lock instellen van 60 dagen; tijdens deze periode mag de domeinnaam niet overgedragen worden op een andere registrar. De registrant heeft echter de mogelijkheid om, voorafgaand aan de transfer, zijn registrar te vragen deze vergrendeling niet toe te passen.

4. Wat betekent dit concreet?

Past u uw gegevens aan of draagt u de domeinnaam over aan een derde, kijk dan uit naar een mail afkomstig van noreply@european-server.com en stuur zo snel mogelijk de bevestiging terug. Bij een overdracht verwittigt u best ook de nieuwe eigenaar dat hij deze mail ontvangen zal en zo spoedig mogelijk dient te beantwoorden.

Meer info bij ICANN