Nieuwe gTLD’s: 1293 aanvragen goedgekeurd in eerste evaluatie

Icann gTLDNog eens 104 nieuwe gTLDs werden in een eerste ronde goedgekeurd, waaronder .GMAIL, en .WOW, wat het totaal aantal behandelde aanvragen op 1400 brengt, waarvan 1293 goedgekeurd. Maar wat met de gTLD's waarvoor verschillende aanvragen ingediend werden?

Het project voor het creëren van de nieuwe gTLD's zet zijn weg voort - niet met een sneltreinvaart, maar als een gedegen stoomlocomotief. Van de 1.900 aanvragen die ingediend werden, zijn er nu al 1400 behandeld in de ‘Initial Evaluation’, een eerste onderzoek dat moet nagaan of de aanvrager wel over voldoende financiële en technische middelen beschikt om het nieuwe generische Top Level Domain uit te baten. Na die evaluatie volgen nog enkele procedures, zoals het ondertekenen van de uitbatingsovereenkomst met ICANN, waarna het nieuwe gTLD live kan gaan - een procedure die toch nog enkele maanden in beslag neemt.

Dot gent

Elke aanvraag kreeg via een loting een volgnummer, en het is dit nummer dat de volgorde bepaalt waarin de dossiers behandeld worden. Zo is de nieuwe gTLD .GENT, waarvoor Combell de aanvraag ingediend heeft en dat het volgnummer 1021 heeft, een tweetal weken geleden goedgekeurd. .VLAANDEREN en .BRUSSELS, de twee geolocale Belgische gTLDs die aangevraagd werden door DNS.BE en die respectievelijk de volgnummers 1416 en 1518 hebben, zullen binnenkort aan de beurt komen.

Tot de reeks van 104 die verleden week goedgekeurd werden tijdens de IE, behoren enkele aantrekkelijke algemene extensies zoals .BABY, .KIDS, .COOL, naast merkennamen als .GMAIL, .CANON, .VOLKSWAGEN. Maar voor enkele van die aantrekkelijke TLDs is er een probleem: voor de uitbating van deze nieuwe gTLDs werd namelijk door verschillende bedrijven en organisaties een aanvraag ingediend. Wat nu? Wel, indien één aanvrager kan bewijzen dat hij namens een community handelt en het gTLD voor die community wil beheren, zoals bijvoorbeeld .BANK voor de banksector, dan zal deze aanvrager de voorkeur krijgen boven de andere dossiers. Hetzelfde geldt indien het om een extensie gaat die een geografische regio vertegenwoordigt. In alle andere gevallen van meerdere aanvragen echter zal een veiling bepalen wie uiteindelijk de operator wordt van het nieuwe gTLD.

Daarbij kunnen de aanvragers kiezen tussen een veiling georganiseerd door ICANN of een privé-veiling. ICANN zelf is tegen de privéveilingen gekant, maar velen vrezen dat de door ICANN georganiseerde veilingen wel eens tot verder uitstel zouden leiden. Een privé-veiling zou een meer praktische oplossing zijn - mits alle aanvragers voor een bepaald gTLD het erover eens zijn om deze methode te gebruiken uiteraard. Het grote voordeel is natuurlijk de snelheid - men moet niet wachten tot alle aanvragen goedgekeurd zijn in de IE, om aan de veiling te beginnen. Maar tegelijk is dat een nadeel: wanneer de aanvrager met het winnende bod niet door de Initial Evaluation raakt, dan kan de claim voor het nieuwe gTLD verloren gaan. Er is trouwens nog een groot voordeel aan de privé-veilingen: bij de door ICANN georganiseerde veilingen gaan alle opbrengsten naar ICANN zelf, maar bij de privé-veilingen kunnen de mededingende bedrijven een deel van de opbrengst van de veiling onder elkaar verdelen.

Het valt dus nog af te wachten wie de uiteindelijke uitbater van een gTLD met een aantrekkelijke extensie zoals .BABY, .COOL, .ONLINE, .SITE, enz. worden zal. Maar tenzij de uiteindelijke operator het domein volledig voor zijn eigen bedrijf en geaffilieerden wil houden, maakt het voor u weinig verschil wie het wordt.

Het enige wat u moet doen is binnenkort uw nieuwe gTLD preregistreren, en dat kan uiteraard via Combell. We informeren u opnieuw van zodra dit mogelijk wordt, maar houd onze website zeker in de gaten!