Hoe bepaalt je serverlocatie de SEO van jouw website?

Houdt Google rekening met de plaats waar de servers van jouw webhosting staan? En zo ja, welke plek is dan het beste geschikt? En is hosting in België een pluspunt voor je Google SEO?

Wat is de rol van locatie bij SEO?

Impact serverlocatie op Google SEOGoogle zal bij het rangschikken van de resultaten op een zoekopdracht altijd trachten een zo relevant mogelijk resultaat te geven, ook geografisch. Het heeft weinig zin om het adres van een bakker uit Brugge te vermelden die 'roggebrood met krenten' verkoopt, wanneer de gebruiker die deze zoekopdracht geeft zich in de Kempen bevindt.

Anderzijds is het zo dat de gebruiker zelf ook op locatie kan zoeken: bij zijn zoekopdracht heeft hij filtermogelijkheid om bijvoorbeeld "Enkel pagina's in het Nederlands" te selecteren, of "Enkel pagina's in België" (voor de Nederlandse gebruiker: enkel pagina's in Nederland).

Locatie speelt dus wel degelijk een rol bij de SEO van je website.

Hoe bepaalt Google de locatie?

Google bepaalt locatie voor SEOHierbij gaat Google af op verschillende factoren. Is het een website met een country code domeinnaam (.be, .fr, .nl), dan zal Google automatisch veronderstellen dat deze website zich op het Belgische, Franse, Nederlandse grondgebied bevindt of zich tot gebruikers uit deze landen richt.

Bij generieke domeinnamen zoals .com, .org of de vele nieuwe domeinextensies zoals .bike, .xyz, .app baseert Google zich op het IP-adres van de server, een indicatie van het land waar de server zich bevindt. Hierbij gaat Google ervan uit dat de webmaster een hosting en webserver kiest die zich het dichtst mogelijk bevindt bij het land van zijn doelpubliek. Verder houdt Google ook rekening met aanwijzingen in de content van de site, contactgegevens, content snippets, backlinks, enz.

In elk van deze gevallen kan jij bij de Search Console van de Google Webmaster Tools bovendien aanduiden tot welk land jouw website zich specifiek richt.

Is de locatie van je webhosting dan doorslaggevend voor de ranking van jouw website bij Google?

Ja en neen.

  • Neen: omdat jij zelf via de webmaster tools duidelijk kan aangeven wat jouw doelpubliek is. In principe kan je dus een webhosting kiezen in China, India, of de VS, terwijl jij je toch richt tot een publiek in Nederland of België.

  • Ja: omdat de locatie van de server een snelle laadtijd van jouw pagina verhinderen kan. Een signaal uit België of Nederland doet er in principe korter over dan een signaal uit China, India of de VS, om de gebruiker in België of Nederland te bereiken. Daarentegen zal het feit dat de server in België of Nederland staat niet veel verschil geven in snelheid voor een Belgische of Nederlandse gebruiker.

Plaatselijke hosting in België of zijn buurlanden heeft als bijkomend voordeel dat je ervan uit mag gaan dat de hostingbedrijven aldaar de regels van privacy en dataverwerking van de GDPR respecteren, die sinds 25 mei 2018 in de hele EU gelden. Iets wat bij hosting overzee lang niet het geval is!

En wat als jouw website zich richt tot doelgroepen in verschillende landen?

Serverlocatie bepalend voor je Google SEORicht jouw bedrijf zich tot gebruikers in verschillende landen, dan kan je dit op verschillende manieren aan Google duidelijk maken:

  • Via de domeinnaam: indien mogelijk, registreer je een ccTLD domeinnaam voor jouw bedrijf voor elk land waar je actief wil zijn. Je kan dan werken met een gTLD domeinnaam (jouwdomein.com) en de bezoeker automatisch doorverwijzen naar de overeenkomstige plaatselijke versie (jouwdomein.be voor een bezoeker uit België)
  • Via een subdomein: is de gewenste landen-variant van je domeinnaam niet meer vrij, dan kan je werken met een subdomein VOOR (nl.jouwdomein.com) of NA de domeinnaam (jouwdomein.com/nl) 

Tip: Zorg voor vertaling van de content in de gewenste taal - Google beschouwt dit niet als duplicaat content en zal je daarvoor niet afstraffen. En vergeet niet te werken met aangepaste taal-metatags die Google duidelijk maken in welke taal de content geschreven is (<html lang="en">)

(Voor meer tips over internationale SEO lees "Hoe je website optimaliseren voor andere landen", en "Starten met internationale SEO")

Voor Google is de user experience, en dus snel laden, erg belangrijk

Een snelle laadtijd is belangrijk voor de user experience van je website bezoekers. Dat heeft dan weer een grote invloed op je rankings. Met deze tips zorg jij voor een snelle website:

  • Controleer, vooraleer je met een hostingbedrijf in zee gaat, welke weg een signaal moet afleggen van jouw browser tot aan een website, gehost door dat bedrijf – meestal vermeldt het bedrijf verschillende referenties waarbij je deze controle kan uitvoeren. Via het Dos-commando ’tracert’ (Windows) of ’traceroute’ (Linux) maak je deze route zichtbaar. Een goed hostingbedrijf zoals Combell heeft een rechtstreekse aansluiting op de internet-backbone.
  • Zorg voor een opgeschoonde code van je website, om het laden te bespoedigen: verklein afbeeldingen, verwijder overbodige plug-ins.
  • Beperk het aantal http-requests.
  • Werk met het nieuwe protocol HTTP2, bij Combell standaard aangeboden bij elke webhosting (zie: Boost de laadsnelheid van jouw website met HTTP2)
  • Richt jouw website zich tot verschillende landen, schakel dan een Content Delivery Network in. Dat zet jouw content op proxyservers in die landen waardoor die sneller laadt.
  • Maak gebruik van speciale caching tools zoals Varnish: zij nemen de statische delen van je website in cache, en halen enkel de snel veranderende data on-the-fly uit de database op. Zo maak je je dynamische website nog sneller!

In onze blogs vind je meer tips voor het sneller laden van WordPress en Drupal.

Voor je ranking in de zoekresultaten van Google is de locatie van je webserver vooral belangrijk in de mate dat die de laadsnelheid van je website beïnvloedt. Een goede webhosting kiezen helpt enorm!

Ontdek webhosting bij Combell