Gelukkig: geen exclusiviteit voor .APP, .BOOK of .BLOG!

Het gevaar werd afgewend dat erg gegeerde domeinnamen zoals .APP of .BOOK weggekaapt zouden worden door enkele grote spelers met diepe zakken, die de gTLDs heel eigengereid voor zich zouden houden. Een woordje uitleg.

Verleden week kondigde ICANN heel triomfantelijk aan dat de dageraad van het nieuwe internet aangebroken is: de eerste vier nieuwe generische Top Level Domains werden namelijk gedelegeerd. Dat wil zeggen dat merkhouders nu als eerste het recht hebben om hun merk te registreren tijdens de zogenaamde "Sunrise" periode; nadien zou registratie geopend worden voor iedereen, de zogenaamde "General Availability". Het feit dat het om vier IDN gTLD's gaat, dus domeinextensies in niet-Latijnse lettertekens, mag symbolisch zijn voor het nieuwe internet, dat het oude juk van Westerse dominantie van zich wil afschudden.

Toch had het maar een haartje gescheeld, of de bedoeling die ICANN had met de nieuwe gTLD's was een maat voor niets geweest. ICANN wou namelijk met de nieuwe domeinextensies niet alleen voor een duidelijkere identiteit voor bedrijven op het web zorgen, maar ook de domeinmarkt opengooien, zodat elk bedrijf, organisatie of individu een gepaste domeinnaam zou kunnen krijgen aan een betaalbare prijs. En die poging leek op een fiasco uit te lopen, meer nog: het eindresultaat zou een  internet zijn dat nog meer in handen is van de groten der aarde, dan nu het geval is.

Enkele grote spelers, o.a. Amazon en Google, hadden namelijk verschillende aanvragen ingediend voor generische strings zoals .BOOK, .APP, .CLOUD, .MUSIC enz, waarbij zij als enige toegang zouden hebben tot dat domein. In vaktermen spreekt men van "exclusive access registries", dus een Registry waarbij de toegang beperkt is tot één persoon of entiteit en/of de partners van die persoon of entiteit. Met andere woorden: indien Amazon of Google het beheer van dit nieuwe gTLD onder zijn hoede zou krijgen, dan zou een onafhankelijke ontwikkelaar nooit een domein kunnen aanvragen in de .APP gTLD, of een uitgever nooit een domein in het .BOOK gTLD.

Uiteraard zijn er voor deze fel begeerde nieuwe gTLD's verschillende geïnteresseerde partijen. Voor .APP bijvoorbeeld zijn er aanvragen ingediend door 13 verschillende partijen. Maar als u weet dat bij zulke betwistingen een veiling zal bepalen wie de uiteindelijke operator van het gTLD wordt, dan weet u ook dat de partij met het meeste geld die veiling winnen zal. Er was dan ook een reëel gevaar dat er opnieuw een onevenwicht zou ontstaan op de domeinmarkt.

Gelukkig heeft ICANN dat gevaar van exclusiviteit  kunnen afwenden. Het heeft tijdens de bijeenkomst in Beijing beslist dat exclusieve toegang enkel mogelijk mag zijn indien daarmee het openbaar nut gediend is- en bij 186 aanvragen voor nieuwe gTLD's was dat niet het geval. ICANN vroeg de aanvragers om verduidelijking: of zij al dan niet van plan waren exclusieve toegankelijkheid toe te passen voor het nieuwe gTLD. Met als stok achter de deur dat bedrijven die exclusieve toegang nastreven,  geen Registry Agreement zouden kunnen afsluiten voor de uitbating van het gTLD.

Verschillende bedrijven hebben eieren voor hun geld gekozen. 35 indieners van een aanvraag antwoordde dat hun originele aanvraag inderdaad exclusieve toegang vermeldde, maar dat zij dit niet zouden toepassen. 138 indieners bevestigden geen exclusieve toegang te zullen toepassen, en dat hun aanvraag nu strookt met deze intentie. 3 indieners gaven geen antwoord, en 10 indieners antwoordden dat zij wel degelijk vasthouden aan exclusieve toegang.

Concreet betekent het dat Amazon dan toch niet het alleenrecht kan krijgen voor APP, BOOK, CLOUD, GAME, MAIL, MAP, MOBILE, MOVIE, MUSIC, NEWS, SEARCH, SHOP, SONG, STORE, TUNES, VIDEO. Google van zijn kant laat zijn exclusiviteit vallen voor MOVIE, MUSIC, MAIL, MAP, STOR, SHOP, BABY, SHOW, BOOK, GAME, CPA, APP, CLOUD, SEARCH.. Booking.com maakt HOTELS vrij, Johnson & Johnson geeft BABY op, L'Oréal maakt MAKEUP, SALON, BEAUTY, SKIN, HAIR open… Zoals u kunt bemerken aan deze lijst is de beslissing van ICANN van onschatbare waarde voor een vrije domeinmarkt, én een vrij internet.

Voor sommige nieuwe gTLD's blijven de indieners echter vasthouden aan hun exclusiviteit. KBE gTLD Holding Inc. wil zowel THEATER als THEATRE exclusief voor zich; IG Group Holdings PLC wil exclusiviteit voor BROKER, Viking River Cruises Bermuda Ltd voor CRUISE, Wal-Mart Stores Inc voor GROCERY. The Goodyear Tire & Rubber Company daarentegen zet voorzichtig een deur open: het wil vasthouden aan de exclusiviteit van TIRES, maar zegt  dat het zijn antwoord nog kan wijzigen; idem dito voor Hughes Satellite Systems Corp. voor  DVR, en Dish DBS Corp. voor MOBILE, DATA & PHONE. Hoe ICANN op deze aanvragen reageert, zullen we in de volgende weken te weten komen.

Nu dit gevaar afgewend is, is er dus niets meer dat een rush op de nieuwe domeinnamen in de weg staat. Haast u en preregistreer nu reeds uw domeinnaam in een van de nieuwe gTLD's! En vergeet ook niet dat .GENT er binnenkort aankomt ...