Domeinkaping wordt aangepakt door DNS.be

.Be domeinnamen kunnen zeer snel geregistreerd worden, maar dat betekent volgens DNS.be niet dat de rechten van andere gebruikers geschaad mogen worden. Wie van mening was dat iemand een domeinnaam heeft geregistreerd waar hij meer recht op had, kon tot voor kort een arbitrageprocedure bij CEPINA inleiden. Die procedure kostte echter 1.620 euro, waarvan de helft door de verliezende partij moest worden betaald.

Vanaf 15 februari 2009 wordt er echter een volledige terugbetaling voorzien voor de aanklager indien zijn klacht gegrond blijkt. DNS.be zal dan proberen het bedrag te recupereren van de vroegere domeinhouder. Erelonen van advocaten vallen echter niet onder deze regeling, omdat een ADR procedure ook zonder advocaat kan doorlopen worden.

Een .be domeinnaam kan worden overgedragen indien voldaan is aan drie voorwaarden:
1 - de betwiste domeinnaam is identiek of stemt zeer sterk overeen met een naam (bijvoorbeeld een merknaam) waarop de klager rechten kan laten gelden
2 - en de huidige houder van de domeinnaam kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden t.a.v. de betwiste domeinnaam
3 - en er is sprake van kwade trouw (bij de registratie en/of het gebruik van domeinnaam) in hoofde van de domeinhouder