6 DevOps mythes die we graag uit de wereld helpen

DevOps is een hot topic. Je vindt er dan ook heel veel informatie over. Helaas is niet al die informatie even zinvol of correct. Onze hands-on ervaring laat ons toe om een aantal DevOps mythes te doorprikken.

De 6 grootste DevOps mythes

Wat moet je niet geloven als het over DevOps gaat? We geven je de zes DevOps mythes die wij het vaakst zien terug komen.

1. DevOps is een recent fenomeen

De term werd voor het eerst gebruikt door Andrew Shafer en Patrick Debois tijdens een presentatie over Agile Infrastructure op de Agile Toronto Conference in 2008. Maar hij werd pas mainstream toen in 2009 in België de allereerste DevOpsDays boven de doopvont werden gehouden. DevopsDays die intussen wereldwijd verspreid zijn. DevOps bestaat dus al tien jaar.

2. DevOps is een skill

Niet dus. Je kan niet beslissen om met DevOps te beginnen en gewoon op LinkedIn even op zoek gaan naar mensen met die skill. Al zal je er zeker vinden die toch claimen van die skill te hebben. DevOps gaat om een team van mensen. Een team dat door samen te werken en ervaring op te doen leert op welke manier DevOps kan geïmplementeerd worden binnen hun omgeving. Dat betekent inherent dat elk DevOps project fundamenteel anders kan zijn. Zelfs iemand met heel veel ervaring in DevOps behaalt geen resultaten als hij de rest van het team niet aan boord krijgt en hen niet kan overtuigen van het belang om processen en systemen beter op elkaar af te stemmen.

3. DevOps is tools implementeren

Heel wat mensen denken dat ze DevOps kunnen implementeren door een reeks van tools te installeren en die dan het werk te laten doen. Jammer genoeg werkt het zo niet. Bij DevOps gebruik je inderdaad tools, maar het gaat niet louter om die tools. Het vergt vooral een nieuwe manier van denken en werken: een shift in de bedrijfscultuur als je wil. DevOps gaat om beter samenwerken. De tools zijn louter een middel om dat doel te bereiken.

4. DevOps is van nul beginnen

Nog eentje uit het rijtje DevOps mythes: met DevOps beginnen is van nul beginnen. Je moet je systemen en processen van de grond terug opbouwen. Fout! De meest succesvolle DevOps projecten zijn degene die starten vanuit een optimalisatie van bestaande en bekende processen. En dan van daaruit verder uitbreiden en gaan schalen. Iets wat je al jarenlang doet of gebruikt is niet noodzakelijk fout. Maar kan ongetwijfeld wel geoptimaliseerd en gestroomlijnd worden. Dat is de aanpak die het best werkt voor DevOps: kijken of je iets kan verbeteren voor je beslist om het te vervangen.

5. DevOps is alles virtualiseren

Als je DevOps goed wil doen, moet je alles virtualiseren. Nee, dat hoeft dus niet. Het klopt dat heel wat DevOps projecten beginnen binnen een gevirtualiseerde omgeving, omdat daarvoor nu eenmaal heel wat goeie tools ter beschikking zijn. Maar het hoeft je niet tegen te houden om te bekijken of en hoe DevOps een meerwaarde kan bieden in niet gevirtualiseerde omgevingen. Het gaat niet om de technologie, wel om de processen. Hoe kan je efficiënter worden, virtueel of niet.

6. DevOps is niks voor ons

Wij zijn geen IT-bedrijf, dus DevOps is niks voor ons.  Dit is een van de hardnekkigste DevOps mythes die we tegenkomen. Wij stellen daarop meestal twee vragen: voor welke processen in uw bedrijf is er momenteel software of hardware nodig? En hoeveel van die software is specifiek (ontwikkeld) voor jouw bedrijf? Als mensen over die vragen nadenken, realiseren ze zich al snel de cruciale en vaak zelfs kritische rol die IT speelt in hun bedrijf. Organisaties die van anderen afhangen om efficiënt te (kunnen) zijn, zijn organisaties die op termijn zullen verdwijnen. Daarom is DevOps ets waar elk bedrijf vandaag op zijn minst over moet nadenken.

Hoe begin je eraan?

Combell is een van de grote evangelisten van DevOps in België. Heel wat van onze systeembeheerders hebben ook meerdere jaren ervaring als developer in PHP, Ruby en Perl. We gebruiken DevOps niet alleen voor onszelf, we propageren het ook bij onze klanten. Daarbij benadrukken we vooral de voordelen voor de twee partijen én het betere eindresultaat.

Download ons gratis DevOps e-book