10 DevOps benchmarks om het succes ervan te meten

  • 23 januari 2019
  • Leestijd: 2 min
  • Tech

Hoe meet je het succes van DevOps binnen jouw bedrijf of organisatie? Hoe bepaal je hoever je staat en wat er nog kan verbeteren? Wij hebben een lijst samengesteld met 10 bruikbare DevOps benchmarks die je inzicht kunnen geven in hoe je presteert en waar er mogelijk nog ruimte voor verbetering is. Uiteraard zijn er nog heel wat meer, maar deze zijn wat ons betreft een goede start. Aan jou om te bepalen welke benchmarks relevant zijn voor jou en welke je wil gebruiken.

10 DevOps benchmarks

DevOps benchmarksBelangrijke herinnering voor je je op de benchmarks stort: verlies nooit je doelstellingen uit het oog. DevOps streeft ernaar om de snelheid, kwaliteit en prestaties binnen je ontwikkel- en productieomgeving te verbeteren. Alle metingen staan in functie van die doelstellingen.

1. Uitrolfrequentie

Meet hoe vaak je nieuwe code uitrolt. De ambitie kan zijn om zo vaak/snel mogelijk (kleine) updates uit te rollen. Meet niet alleen je productieomgeving, maar ook je niet-productie-omgevingen.

2. Doorlooptijd

Meet hoeveel tijd verstrijkt tussen het starten van een project en het uitrollen ervan. Dit helpt je om een gemiddelde doorlooptijd te bepalen voor specifieke projecten effectief in productie komen.

3. Support tickets

Meet het aantal binnenkomende support tickets. Die wijzen immers vaak op problemen, bugs of onduidelijkheden in je applicaties. Hierdoor vormen ze een goede indicatie voor kwaliteit en prestaties.

4. Percentage positieve geautomatiseerde tests

Meet het aantal succesvolle automatische unit tests en functionele testen. Het is goed om te weten hoe vaak wijzigingen in je code ervoor zorgen dat geautomatiseerde tests een fout aangeven.

5. Aantal bugs die QA passeren

Meet hoeveel fouten worden aangetroffen in productie versus QA. Als je snel code wil uitrollen, moet je erop kunnen vertrouwen dat een maximaal aantal fouten en bugs gevonden worden voordat ze in productie gaan.

6. Uptime

Meet hoeveel downtime je applicatie heeft. Meet niet alleen de ongeplande downtime, maar ook geplande downtime (als onderdeel van onderhoud bijvoorbeeld).

7. Foutmeldingen

Meet het foutenpercentage binnen je applicatie. Dat percentage is niet alleen een indicator voor kwaliteitsproblemen, maar ook voor prestaties en uptime. Een beperkt aantal fouten is onvermijdelijk voor elke toepassing. Kijk daarom vooral naar pieken in je cijfers en bepaal de oorzaak.

8. Applicatieprestaties

Meet voor een uitrol naar productie altijd de prestaties van je applicaties. Gebruik daarvoor best een tool die de applicatie kan testen in een realistische omgeving (de te verwachten database queries, browser calls, enz.).

9. Gemiddelde tijd om problemen te detecteren (MTTD)

Meet de tijd die verstrijkt voor een probleem opgemerkt wordt. Dit helpt je om een gemiddelde tijd te bepalen en te kijken hoe die zo snel mogelijk omlaag gehaald kan worden. Uiteraard gaat het niet enkel om het detecteren van problemen, maar ook over het oplossen ervan.

10. Gemiddelde tijd om problemen te herstellen (MTTR)

Meet hoe lang het duurt om fouten of bugs te herstellen. Samen met de MTTD is de MTTR een belangrijke graadmeter voor het succes van DevOps.

Download ons gratis DevOps e-book