De maatschappelijke betrokkenheid van Combell

Duurzaam ondernemen betekent niet alleen zorg dragen voor de medewerkers en de ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook een positieve impact hebben op de maatschappij. Welke stappen zet Combell om de samenleving te verbeteren?

Het internet als nutsvoorziening, voor iedereen beschikbaar

Internet voor iedereen beschikbaarAls geen ander is Combell zich bewust van het feit dat toegang tot het internet een even belangrijke, even noodzakelijke factor is voor het welzijn van de mensen en voor gelijke kansen voor iedereen, als de klassieke nutsvoorzieningen zoals energie en water. Wij trachten daarom de drempel tot het internet te verlagen, zodat zoveel mogelijk burgers, organisaties en bedrijven de kans hebben om informatie via het internet te vernemen of ter beschikking te stellen, om diensten aan te bieden of er gebruik van te maken.

Op bescheiden schaal schenken wij gebruikte hardware aan studenten van de Thomas More hogeschool, voor de praktijklessen, en geven wij laptops aan kinderen die het moeilijk hebben. Veel belangrijker echter is wat wij met onze diensten kunnen verwezenlijken.

Ons dienstenaanbod is erg uiteenlopend, van de registratie en het beheer van domeinnamen, tot hosting van websites en toepassingen, virtuele kantoren zoals remote desktop en Microsoft365. De rode draad daarbij is dat zowel individuen, kleine bedrijven en organisaties als grote ondernemingen de stap naar een online aanwezigheid heel gemakkelijk kunnen zetten.

 

De menselijke kant van het digitale staat centraal

Onze processen zijn volledig geautomatiseerd, van het registreren van een domeinnaam tot het aankopen van hosting. Combell voert in haar aanbod een strategie die op autonomie met assistentie gebaseerd is. De meeste aanpassingen aan de producten en diensten die je bij Combell afneemt, kan je zelf uitvoeren via het Combell controlepaneel. Dat is in-huis ontwikkeld, en wordt voortdurend aangepast op basis van de feedback van de gebruikers. Zo heb je volledig controle over je diensten en kan je autonoom werken.

Maar wie hulp nodig heeft, kan nog altijd terecht bij een medewerker, bij elke stap. Heb je bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het beheer van je diensten, bij het bestellen van nieuwe pakketten, of heb je advies nodig bij de configuratie die het beste geschikt is voor je nieuwe project? Dan staan de experts van de helpdesk klaar.

Vertrouwen op het Combell support team

Want wij beseffen het belang van het persoonlijk contact. Klanten moeten erop kunnen rekenen dat zij met een vraag terecht kunnen bij mensen die het antwoord weten. Daarom is onze helpdesk geen onpersoonlijk callcenter, maar spreken onze klanten rechtstreeks met experts.

Klanten met complexe behoeften wijzen we een eigen accountmanager toe. Als deskundige weet hij wat de exacte vereisten zijn voor hard- en software voor het project van de klant. Bij het configureren van de omgeving voor de klant zal hij niet uitgaan van wat Combell het meeste opbrengt, wel wat de klant nodig heeft.

Mensen die, vaak binnen Combell zelf, een expertise ontwikkeld hebben in WordPress, PHP, of andere webtechnologieën, helpen je bij ons echt vooruit. Ook dat is een deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Combell: de medewerkers de ruimte en mogelijkheden geven om zich verder te ontwikkelen, te groeien, zodat zij hun expertise ten dienste kunnen stellen van de digitale wereld.

 

Vertrouwen in digitale toepassingen aanmoedigen

Vertrouwen creëren in digitale toepassingenNet zoals de andere nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water, moet het internet altijd beschikbaar zijn. De burger moet informatie op elk moment kunnen raadplegen, een handelszaak moet erop kunnen rekenen dat zij bereikbaar is voor de klanten, een bedrijf dat een dienst aanbiedt via een app in de cloud moet erop kunnen rekenen dat zijn dienst altijd paraat is.

Ook op dat vlak is Combell zich bewust van zijn verantwoordelijkheid: door stabiliteit te garanderen helpen wij mee om het vertrouwen dat de burger heeft in online diensten, informatie, bedrijven, te laten groeien. Hiervoor monitoren wij continu de werklast op onze servers, en treden proactief op bij mogelijke problemen.

 

Dienstverlening om de hele maatschappij vooruit te helpen

Dienstverlening om de hele maatschappij vooruit te helpenUiteraard heeft Combell als bedrijf een plicht tegenover haar aandeelhouders en haar personeel: verder groeien door rendabel te zijn. Maar als onderdeel van een van de grootste hostingbedrijven van Europa is het zich ook bewust van zijn belangrijke taak om de digitalisering mee vorm te geven op een duurzame manier.

De aard van de dienstverlening van Combell is op zich eigenlijk al een bijdrage tot verdere maatschappelijke vooruitgang. Steeds meer bedrijven kiezen voor servers in de cloud, in plaats van eigen servers. Mede dankzij virtualisatie kan hierdoor de rekenkracht van deze cloud-computers veel efficiënter gebruikt worden. Een besparing voor de bedrijven op het gebied van energie, want minder computers doen meer werk. Maar de bedrijven winnen ook aan productiviteit, omdat zij zich volledig kunnen focussen op hun eigen core business, nu wij het technische onderhoud van de cloud servers van hen overnemen. Zo kunnen zij verder groeien, en dragen wij ons steentje bij tot de groei van de economie.

Cloud computing is trouwens mits met de nodige ecologische zorg uitgevoerd, een besparing voor het milieu. Dankzij de grootschaligheid van de datacenters is het economisch zinnig én technisch haalbaar om bepaalde maatregelen te treffen die men op kantoor of thuis niet zal nemen.

Het mag duidelijk zijn: Combell is met de jaren uitgegroeid tot een groter bedrijf, maar de maatschappelijke gedrevenheid uit de beginjaren blijft gelden!

Lees meer over onze waarden