200 factoren die meetellen bij Google’s ranking

Bovenaan komen in de lijst met zoekresultaten bij Google, betekent vaak succes of falen van een website. Ook de keuze van de domeinnaam speelt een grote rol!

Wanneer de internaut een zoekterm ingeeft op Google, stelt de zoekmachine een resultatenlijst op waarbij het de meest relevante websites bovenaan zet. Bij het bepalen van die volgorde, hanteert Google een 200 signalen waarop het zijn befaamde algoritme baseert. Wat die geheime saus is, wil Google niet bekend maken. Toch zijn er een aantal indicatoren die bekend zijn, en die u zeker niet uit het oog mag verliezen.

NGoogle factorsieuwssite Website Entrepreneur maakte een enorme infographic met deze factoren. Het baseert zich daarbij op uitspraken van Matt Cutts, SEO goeroe van Google. Wij concentreren ons in dit artikel op het hoofdstuk domeinen, omdat dit de hoeksteen is waarop een hele website gebouwd wordt.

Om te beginnen: de leeftijd van een domein speelt niet echt een rol. Of een site 6 maanden of een jaar bestaat, maakt niet veel verschil. Wat wél meetelt is voor welke periode een domein geregistreerd is. Waardevolle, legitieme domeinen worden vaak voor verschillende jaren geregistreerd, omdat de eigenaar vertrouwen heeft in de toekomst, en plannen op lange termijn gemaakt heeft. Provisoire domeinen, die enkel als doorgeefluik naar andere domeinen gebruikt worden, als verzamelplek voor reclame, of voor illegale doeleinden zoals fraude en malware, worden daarentegen meestal voor korte periode geregistreerd, zelden meer dan een jaar. Google beschouwt de vervaldatum dan ook als een factor om de legitimiteit van een domein te beoordelen. Wanneer een domein vaak van eigenaar veranderd is (via whois), kan Google dit eveneens als een negatieve factor opvatten.

Die Whois, het bestand met gegevens over eigenaar van een website, zijn contactpersoon, zijn hostingbedrijf, is trouwens ook een belangrijke indicator. Zoals gezegd: een domein waarvan de Whois vaak gewijzigd werd, krijgt een minder goede ranking. Bovendien kan Google, indien het een bepaalde persoon als spammer identificeert, de andere sites van deze persoon gaan onderzoeken, en dit negatief oordeel doortrekken naar die andere sites. Bij de Whois kan men tot slot ook kiezen om zijn gegevens af te schermen en privé te maken. Google interpreteert dit als onbetrouwbaar, als een domeineigenaar die "iets te verbergen" heeft, met de nodige negatieve gevolgen. Kies dus niet voor een private maar een publieke Whois.

Een derde factor die meespeelt, is de aanwezigheid van trefwoorden in de domeinnaam zelf. In het Top Level Domain maakt het momenteel geen verschil. Het is echter de vraag of dit in de toekomst zo zal blijven, wanneer de nieuwe generische TLD's zoals .Lawyer, .Music, .News enz. actief zijn. Mogelijk zal de aanwezigheid van het trefwoord in het TLD dan toch van invloed zijn. Een trefwoord in de naam van het domein zelf is echter wel een indicator van relevantie; in de lijst met resultaten zal Google, wanneer het trefwoord in de domeinnaam voorkomt, die in het vet zetten, wat aangeeft dat het hiermee rekening houdt. De plaats van het trefwoord speelt bovendien ook een rol: het trefwoord vooraan geeft een hogere ranking dan middenin of achteraan het domeinnaam of helemaal geen trefwoord in het domein. Bijvoorbeeld musicJones.com zal hoger ranken dan JonesMusic.com. Het trefwoord mag trouwens ook in het subdomein voorkomen (music.jones.com).

En tot slot is er de vraag: gaat u voor een landencode domein, of voor een meer internationale uitstraling met een generisch Top Level Domain zoals .com, .net, .biz? Een plaatselijke verankering met een ccLTD helpt de site een hogere ranking te halen voor dat bepaald land... maar werkt een globale ranking wereldwijd tegen. Aan u de keuze of u zich tot de nationale markt richt, of wereldwijd wil gaan.

In de infographic nog veel meer tips - aanbevolen lectuur om uw website een betere ranking te bezorgen bij Google!