Combell Cloud ServersPermanentie

Permanentie, meldingen en interventies

Wanneer het centrale beheersysteem van Combell een alarmmelding oppikt, komt deze meteen terecht bij de best gepaste persoon om hierop te reageren. Permanente monitoring bewaakt immers 24x7 het correct functioneren van uw servers. Een hoogwaardig proces van rol gebaseerde routering zorgt ervoor dat op elk moment een specialist met de juiste competenties op de hoogte wordt gebracht.

Combell voorziet op elk moment in de beschikbaarheid van drie rollen:

  • De primary engineer zal in de meest voorkomende gevallen de probleemmelding toekrijgen en gepast tussenkomen.
  • De secundary engineer krijgt de probleemmelding toegestuurd wanneer de primary engineer niet meteen positief kan antwoorden op de melding, of niet bereikbaar blijkt.
  • Op elk moment is er een verantwoordelijke van het operationele management standby, om samen met de klant complexe situaties te beoordelen, of zonodig zelf tussen te komen.

De routering van de alarmmeldingen verloopt via een SMS-centrale, voorzien van de nodige mechanismen voor hoge beschikbaarheid: de SMS-centrale is dubbel uitgevoerd in een cluster-opstelling. Indien de SMS-dienst toch volledig zou falen, belt een telefooncentrale automatisch uit naar de primary engineer en naar het contact center. Hierdoor sluit Combell uit dat een alarmmelding eventueel verloren zou gaan.

Telkens wanneer een alarmmelding naar de primary engineer wordt gestuurd, neemt het contact center van Combell bovendien contact op met hem/haar om te bevestigen dat hij/zij zich met het incident bezig houdt. Zoniet, brengt het contact center de tweede ingenieur of het management op de hoogte. Optioneel voor Pro-SLA klanten verstuurt de SMS-centrale een kopie van de alarmmelding naar de klant. De ingenieur en/of het contact center brengen in gelijk welk geval de klant op de hoogte van het incident, de oplossing of de verwachte hersteltijd.

Dankzij een waterdicht interventieproces en het wegwerken van individuele uitvalpunten garandeert Combell dat responstijden en oplostijden consistent zijn, in alle omstandigheden. Bij eventuele zware problemen neemt het management rechtstreeks contact op met de klant om de situatie samen te beoordelen, terwijl de beide ingenieurs op het incident werken. Elke ingrijpende actie gebeurt in principe enkel na contact met de klant.

Combell Flow
Meer informatie

Managed Cloud Server

Met een dedicated 24/7 support team

Vanaf 131,32 /maand
Top