What’s in the cloud for you?

ISACA is een vereniging van 75.000 IT professionals. Onlangs organiseerde de Belgische tak een panelgesprek over “What’s in the cloud for you?”. De Cloud werd uitvoerig bekeken vanuit 3 facetten: technical, legal en compliance.

Onze CTO, Benjamin Jacobs, verzorgde de technische talk over SaaS (“Software as a Service“),PaaS (“Platform as a Service“) en IaaS (“Infrastructure as a Service“) en de verschillen tussen Managed en Unmaged Cloud. Professor Van Eecke van de Universiteit Antwerpen had het over de juridische implicaties van Cloud hosting. Hij sprak onder meer over de privacy concerns, e-commerce wetgeving, elektronische handtekeningen en het belang van het kiezen voor een geschikte partner waarvan u weet wat hij met uw persoonlijke data doet. De laatste spreker was Marc Vael ( Information Security & Audit specialist bij de Vlaamse toezichtscommissie). Hij vertelde meer over governance en security aspecten van de Cloud.

Meer over Cloud hosting en Cloud servers