Wat is het verschil tussen IaaS, PaaS en SaaS?

Wanneer je vandaag informatie zoekt over uptime, word je al snel om de oren geslagen met termen als IaaS, PaaS en SaaS. Ze zijn respectievelijk afkortingen voor: Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service en Software-as-a-Service. Maar waar zitten de verschillen?

Ze hebben alle drie het as-a-Service stuk gemeen. Het gaat er immers vooral om dat je iets aangeboden krijgt als een dienst. Maar wat krijg je precies? Om dat uit te leggen, moet je even kijken naar de verschillende lagen waarin je de verschillende termen kan vinden. We stellen deze lagen het liefst voor als een omgekeerde piramide.

IaaS - PaaS - SaaS omgekeerde piramide

Je zou dan kunnen denken dat dit een wankel model is omdat het niet gebaseerd is op een stevige basis, maar je moet het eerder bekijken als een opengeklapte waaier, waar een smalle maar stevige houvast zorgt voor heel wat bewegingsvrijheid aan de brede bovenkant.

 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

De stevige onderkant wordt gevormd door Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Deze laag vervangt kortweg je eigen infrastructuur. In plaats van zelf servers, storage, firewalls, netwerkapparatuur, enz. te kopen, huur je deze voortaan als een service.

IaaS geeft je dan ook de meeste vrijheid. Je bepaalt zelf nog altijd wat er met je infrastructuur gebeurt: je kan (meestal) kiezen welk besturingsysteem en welke software er op je infrastructuur wordt geplaatst. Je huurt gewoon je infrastructuur in de cloud en je onderhoudt je virtuele servers met eigen systeembeheerders of je vaste IT-leverancier.

De voordelen zitten dan vooral in het feit dat je geen zorgen meer hebt omtrent investeringen in hardware, onderhoudskosten, high availability en back-ups. In wezen zijn er weinig nadelen verbonden aan deze manier van werken, mits je de infrastructuur goed beheert.

Bij IaaS bestaan diverse types van abonnementen, die in twee grote groepen onder te verdelen zijn: elastische en dedicated clouds.

 

Elastische clouds zijn rekbaar en hebben schaalbaarheid als belangrijkste kenmerk. Je huurt rekenkracht, storage en bandbreedte en je betaalt enkel wat je werkelijk verbruikt. Het verbruik wordt afgerekend in CPU-cycles, read/write bewegingen, enz.

Het grote voordeel is natuurlijk dat applicaties al dan niet ogenblikkelijk en automatisch meer resources toegewezen krijgen wanneer ze dit zelf vereisen. Het grote nadeel is echter dat je op voorhand geen weet hebt van de kosten. Een ander nadeel is ook dat er niet altijd harde garanties zijn op deze rekbaarheid.

 

Bij dedicated clouds kan je op voorhand je capaciteit bepalen. Je servers worden dan voor jou gereserveerd (dedicated) in de cloud. Je bent dus zeker dat deze capaciteit altijd aanwezig is voor jou alleen.

Tegelijk behoud je het voordeel dat je de kosten in handen houdt, maar dat met één druk op de knop de capaciteit toch kan uitgebreid worden, zij het dan zonder financiële verrassingen.

IaaS is meestal ook de toeleverancier voor de lagen die er bovenop gebouwd worden, zoals PaaS en SaaS.

 

Platform-as-a-Service (PaaS)

De volgende laag is Platform-as-a-Service (PaaS). Bovenop de infrastructuur wordt een extra laag gebouwd waarmee applicatieontwikkelaars aan de slag kunnen om hun software te programmeren in de cloud en ze nadien als SaaS aan te bieden. Deze laag richt zich dus vrijwel uitsluitend naar programmeurs en is een echte tussenlaag.

Het grote nadeel aan PaaS-services is vendor lock-in. Als je een applicatie ontwikkelt op een bepaald PaaS-platform, dan ben je hier vaak aan gebonden, omdat elk platform een eigen standaard heeft ontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat applicaties zelden of niet van het ene platform naar het andere kunnen gebracht worden.

Voor softwareontwikkelaars heeft deze laag als voordeel dat ze niet langer moeten wakker liggen van systeembeheer, schaalbaarheid, enz. en dat ze zeker zijn dat hun toepassing nadien voor iedereen hetzelfde werkt in een SaaS-model.

De meeste PaaS-standaarden leveren de ontwikkelaars ook tools en richtlijnen aan die hen in staat moeten stellen applicaties te ontwikkelen die zelf enorm schaalbaar zijn. Ook de communicatie tussen verschillende applicaties op hetzelfde platform geschiedt veel makkelijker.

Doordat het PaaS-platform zelf zorg draagt voor de schaalbaarheid, zal de applicatie altijd even goed draaien, of er nu tien of tienduizend gebruikers gebruik maken van de applicatie.

 

Software-as-a-Service (SaaS)

De grootste laag is de Software-as-a-Service laag. Dit zijn toepassingen die niet worden geïnstalleerd op je computer, maar in de cloud draaien. Het grote voordeel is dus dat je van eender welk toestel en eender waar aan de slag kan.

Meestal zal je bij SaaS een maandelijks abonnement betalen, vaak gebaseerd op het aantal gebruikers. In dit bedrag is alles inbegrepen. SaaS-aanbieders zorgen er zelf voor dat hun applicatie in de Cloud draait (door gebruik te maken van IaaS of PaaS – al dan niet zelf onderhouden). Je beschikt dan ook altijd over de meest recente versies van de software.

Nadeel is echter dat grote SaaS-toepassingen een beetje eenheidsworst worden. De ontwikkeling van software is vrij kostelijk en over hoe meer gebruikers ze kan afgeschreven worden, des te goedkoper wordt ze. SaaS zal dus in de eerste plaats succesvol zijn voor applicaties die veel gebruikers hebben, zoals email, sales, collaboration, CRM, ERP, enz.

De voordelen liggen in het feit dat je voor een vast bedrag van de meeste zorgen gespaard blijft en van overal en altijd kan werken.

 

Gegarandeerde uptime dankzij managed services

Combell zorgt voor een extra laag daar bovenop, zijnde managed services. Want hoewel veel bedrijven het voordeel inzien van Infrastructure-as-a-Service, blijven ze worstelen met het feit dat die gehuurde infrastructuur nog steeds beheerd moet worden door eigen systeembeheerders of een IT-leverancier. Bij Combell nemen we die laatste hinderpaal weg: we zorgen voor managed services bovenop de gehuurde infrastructuur.

Bij Combell betekent dat dat onze experts instaan voor beheer, onderhoud, veiligheid en privacy, monitoring en back-ups van je volledige infrastructuur. We bieden harde garanties voor maximale uptime, maar zorgen tegelijk voor business continuity en disaster recovery. En we leveren advies voor, tijdens en na elk project. Bovendien helpen we je ook op weg met DevOps, zodat je ontwikkelaars in de toekomst applicaties of websites bouwen die nog beter zijn afgestemd om je infrastructuur. Op die manier worden alle zorgen in verband met uptime uit je handen genomen.

Deze blogpost maakt deel uit van een gratis e-book waarin alle aspecten van uptime en downtime aan bod komen.

Bekijk onze managed services oplossingen