Voorlopig geen tête-à-tête.be, café.be of déjà-vu.be voor Belgische domeinnamen

Eind 2007 werd door de beherende instantie van de .be domeinnamen, DNS BE, beslist om “onder voorbehoud van oppositie” IDN’s voor .be domeinnamen. in te voeren. Dit, nadat ook Microsoft IDN als standaard had opgenomen in de nieuwste versie van haar browser. Dankzij IDN (Internationalized Domain Name) werd het mogelijk voor bedrijven als bv. Nestlé om hun domeinnaam met een accent te registreren.  DNS BE ontving echter van verschillende partijen de vraag om deze beslissing te herzien. DNS BE wilde daarom peilen naar de mening van alle geïnteresseerde partijen uit de .be-gemeenschap, waaronder ook de .be-agenten. Daarom werd de lancering van IDN tijdelijk uitgesteld.  Hans Seeuws van DNS BE:  “Onze agenten hebben zeer talrijk aan de enquête deelgenomen, we ontvingen meer dan 220 antwoorden. 2/3de van alle agenten bleek tegen de introductie van IDN. Op basis van de resultaten van de verschillende enquêtes heeft DNS BE beslist om IDN momenteel niet in te voeren.”