Voldoet uw webwinkel aan alle wettelijke voorwaarden?

  • 3 september 2013
  • Leestijd: 2 min
  • Combell

FOD economie logoAlhoewel steeds meer webwinkels de wettelijke verplichtingen naleven, zijn nog altijd twee webwinkels op drie niet in orde (64,8%). Moet de consument zich zorgen maken? En wat moet u doen om uw webwinkel een inspectie van Economische Zaken goed te laten doorstaan?

Wanneer de gebruiker leest dat twee op drie Belgische webwinkels in overtreding zijn volgens de FOD Economie, dan zal hij wellicht ongerust worden: is online aankopen wel veilig? Van enige paniekzaaierij en sensatie is de titel niet gespeend, want de overtredingen die vastgesteld werden betreffen over het algemeen geen oneerlijke handelspraktijken, doch administratieve verplichtingen.

Even de cijfers: van de 451 websites die in 2012 gecontroleerd werden door de FOD Economie, waren er 292 in overtreding, wat overeenkomt met 64,8%. Die ‘overtreding’ mag u echter met een korreltje zout nemen, want bij 47,45% van de gevallen ging het om een simpele fout of onachtzaamheid: minstens één van de verplichte identificatiegegevens werd niet vermeld. De wet bepaalt namelijk dat een webwinkel de naam van de onderneming, het adres, het e-mailadres of het ondernemingsnummer moet vermelden op zijn website. Vele webwinkels maken echter nog altijd de fout om deze gegevens niet volledig te vermelden, en bieden de gebruiker enkel een contactformulier om met de webwinkel in contact te komen.

Verder stelde de FOD Economie ook overtredingen vast tegen de prijsvermelding (22,83%), onduidelijkheid over BTW (10,2%), leverings- of verzendkosten (18,2%) en andere belastingen zoals Recupel (1,13%).

Wil u uw webwinkel oppoetsen, zodat hij een bezoek van de Economische Inspectie met glans doorstaat? Volg dan deze raadgevingen, en vermeld duidelijk op uw website:

  • De naam van uw bedrijf, adres en e-mailadres, en ondernemingsnummer
  • De totale prijs van een product of dienst
  • Of deze prijs inclusief of exclusief BTW is, en welk percentage toegepast wordt
  • Wat de leverings- of verzendkosten zijn
  • Of er nog andere belastingen zoals Recupel bijkomen of inbegrepen zijn in de prijs
  • Of de klant beroep kan doen op het herroepingsrecht

Dat laatste is belangrijk. Verkopen op het internet vallen immers onder de regels van "verkopen op afstand" en de klant kan binnen de 14 dagen na aankoop afzien van zijn aankoop. Daar zijn echter wel uitzonderingen op, zoals het reserveren van reizen, tickets; het aankopen van aan bederf onderhevige goederen of op maat gemaakte goederen, enz. Een duidelijk overzicht van de uitzonderingen op het herroepingsrecht vindt u op de website van de FOD Economie. Ga na of uw website tot deze uitzonderingen behoort, en is dat het geval, vermeld dit duidelijk, eventueel met verwijzing naar deze pagina.

Let er trouwens ook op dat u betalende opties niet vooraf aanvinkt; dit zou als opt-out beschouwd kunnen worden, terwijl de wetgever verplicht betalende opties opt-in te maken (de gebruiker moet zelf expliciet het vakje aanvinken).

Zo. Nu kunt u met gerust hart een bezoek van het Benny-Bax equivalent van de Webwinkelpolitie afwachten!