Virtualisatie: de toekomst

In mei maakte onderzoeksbureau Gartner een lijstje op met de top 10 technologieën die de wereld in de volgende vier jaar veranderen zullen. Vooraan stonden de multicore en hybride processoren, gevolgd door virtualisatie en fabric computing.

Tijd dus om virtualisatie even van nabij te bekijken. Virtualisatie is eigenlijk het abstract maken van de computerbronnen: de fysieke karakteristieken van de computerbronnen (toepassingen, besturingssystemen) worden verborgen voor de eindgebruiker. Eén enkele fysieke computerbron (een server, een besturingssysteem, een toepassing) werkt als verschillende virtuele bronnen. Virtualisatie wordt voornamelijk in twee vormen toegepast. Partitioneren (of zoneren) is het opsplitsen van één enkele, meestal grote bron, in een aantal kleinere, hanteerbare delen van diezelfde bron (denk maar aan het partitioneren van een harde schijf). Aggregatie (of concatenatie) is het combineren van individuele componenten tot grotere bronnen (denk maar aan een opslagnetwerk of grid computing).

Virtualisatie heeft verschillende voordelen. Een daarvan is de kostenbesparing op hardware gebied: het aantal fysieke servers dat aangekocht, gestockeerd en onderhouden moet worden, wordt verminderd, en dus ook het energieverbruik ervan, terwijl toch de schaalbaarheid behouden blijft om bijkomende projecten te herbergen. Een ander voordeel is de verhoogde efficiency van de servers: doordat verschillende toepassingen op één fysieke server naast elkaar kunnen bestaan, worden de bronnen efficiënter gebruikt. Onafhankelijk onderzoek heeft immers aangetoond dat de meeste file servers slechts op 15 tot 18% van hun kracht werken. Dat is een beduidende verspilling van zowel server ruimte als geld. Het gebruik van de CPU zal bij virtualisatie bovendien tot 30% hoger liggen.

Ook COMBELL past virtualisatie toe voor haar hosting: in plaats van voor elk bedrijf een aparte, eigen of "dedicated" server te moeten gebruiken, kan één grotere server dienen om verschillende klanten te hosten. Dit leidt uiteraard tot energiebezuiniging en dus "groene" technologie.

Meer informatie over het aanbod van VPS of Cloud VPS.
Meer details over virtualisatie

Meer informatie over onze Cloud Servers.