Schotland scheurt zich (virtueel) af van .UK!

.scotEen van de belangrijkste aspecten van de nieuwe domeinextensies is dat culturele, nationale bevolkingsgroepen die autonomie zoeken maar niet krijgen, met hun eigen Top Level Domain toch hun virtuele onafhankelijkheid kunnen bereiken. Schotland geeft een duidelijke trend aan met .SCOT.

Bij de honderden nieuwe domeinextensies die nu of binnenkort geregistreerd kunnen worden, zijn er heel wat die culturele, nationale groepen een eigen identiteit geven. Vaak gaat het om een autonomie die al decennia, zelfs eeuwenlang nagestreefd wordt, maar binnen de heersende politieke structuur nooit gerealiseerd kon worden. In andere gevallen gaat het niet zozeer om het nastreven van onafhankelijkheid, als wel om een erkenning van een cultuur, op basis van spraak, gemeenschappelijke culturele erfenis of een geografische ligging.

Enkele tot de verbeelding sprekende voorbeelden: .krd, de koerdische regio van Irak; .irish, voor de Ierse cultuur, door de vele Ieren verspreid over de hele wereld; .frl, voor het behoud van de Friese taal en cultuur; .cymru, voor de Welsh cultuur en spraak, ...

Schotland lijkt uit te groeien tot het boegbeeld van deze (virtuele) symbolische ontvoogding. Bij een recent referendum in september 2014 sprak de burger zich nipt uit tégen onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, met 55% tegen 44%. Sindsdien is echter de steun voor de onafhankelijkheid, en de Scottish National Party alleen maar gegroeid. En nu heeft de Schotse regering een heel belangrijke stap gezet.

Voortaan zal zij namelijk niet meer het .gov.uk webadres gebruiken, maar alle diensten overzetten naar .scot. "Dit zal een zichtbaar symbool zijn van de online aanwezigheid van de Schotse Regering, en van onze betrokkenheid met de wereldwijde familie Schotten die hun identiteit of affiniteit online willen uitdrukken", aldus John Swinney, Deputy First Minister.

Een moedige stap van de Schotse overheid. Overheden kunnen immers een heel belangrijke rol spelen bij de geloofwaardigheid van een cultureel of geografisch geïnspireerd gTLD. Hun steun kan de aanzet vormen tot een digitale zelfstandigheid of onafhankelijkheid, zelfs indien die niet in de huidige politieke constellatie bereikt kan worden.

Een voorbeeld om na te volgen door de Vlaamse overheid? Die lijkt nog altijd te aarzelen om zijn eigen diensten, of toch minstens de culturele aspecten van zijn dienstverlening, vanonder de overkoepelende, in ambtenarenjargon gegoten "fod.gov.be" koepel te verhuizen naar een gebruiksvriendelijker .vlaanderen adres...