.pro domeinextensies voortaan open voor alle professionals

Waar voorheen het .pro top level domain enkel voorbehouden was voor accountants, ingenieurs, advocaten en medische beroepen uit bepaalde landen (Canada, VS, Duitsland, VK), wordt het op 8 september opengesteld voor alle vaklui en professionele organisaties, uit welk land dan ook. De aanvrager moet wel erkend zijn door een officiële instantie van het land van herkomst en over de nodige accreditaties beschikken. De registrar is echter niet gehouden tot verificatie vooraf; regelmatige audits van de geregistreerde bedrijven moeten wel gehouden worden om te zien of aan de vereisten voldaan werd. Een sunrise periode is niet voorzien.

.law.pro domeinnaam registreren
.med.pro domeinnaam registreren
.cpa.pro domeinnaam registreren