Maandagavond… ideale e-mailavond

  • 2 december 2008
  • Leestijd: 2 min
  • Combell

Als bedrijf wil u uw klanten via een mailing op de hoogte houden van nieuws uit uw branche, nieuwe producten en aanbiedingen. Maar hoeveel van uw mails worden er ook geopend? En wat kan u doen om dit openingspercentage te verhogen?

Het Oostenrijkse bedrijf dialog-Mail, dat gespecialiseerd is in e-mail marketing, voerde op grote schaal een onderzoek uit naar het percentage van de verstuurde mails dat ook daadwerkelijk geopend wordt door de bestemmeling, en welke factoren dit openingspercentage kunnen beïnvloeden. Voor het onderzoek werden meer dan 2 miljoen mails geanalyseerd, waardoor het een van de omvangrijkste rapporten is over het openingspercentage van e-mailings en nieuwsbrieven.

Er blijkt een groot verschil te zijn in respons van de bestemmeling op zulke mailings. De beste mailing haalde immers een openingspercentage van 92%, terwijl de slechtste mailing slechts door 4% van de bestemmelingen geopend werd.

Door de omstandigheden van verzending te bestuderen, werd vastgesteld welke factoren kunnen helpen om een hoger openingsgehalte te bekomen:

- Het beste tijdstip om een mailing te verzenden is maandagavond: de op dit tijdstip verzonden mails halen worden bijna dubbel zo vaak geopend dan mails verstuurd op donderdag namiddag (48,1 % tegenover 25%). Op woensdag en donderdag is het niet aangeraden om mailings te verzenden; maandag, dinsdag of vrijdag geven meer kans op het openen van de mail. Daarbij is ook het tijdstip zelf van belang: vroeg in de ochtend of laat in de avond zijn aan te bevelen - dan is het immers rustiger, en heeft de bestemmeling meer tijd om uw mail te openen.

- Ook de lengte van de tekst in de "subject" lijn speelt een rol: hoe korter de tekst, hoe hoger het openingspercentage. Zakelijke onderwerpen (vb. XYZ aanwezig op ABC beurs) hebben 28% meer kans op opening, dan mailings met reclameonderwerpen (vb.2 kopen en 1 betalen!).

- Nog meer kans op opening krijgt u als u het onderwerp ook personaliseert (speciale aanbieding voor Jan Jansen): gepersonaliseerde onderwerplijnen hebben een 64% hoger openingspercentage dan ongepersonaliseerde onderwerplijnen. Maar dit is een tactiek waarmee u voorzichtig moet omspringen, omdat sommigen dit als een inbreuk op hun privacy beschouwen.

- Opvallend: waar velen menen dat het vermelden van de persoonsnaam van de afzender (Mieke.somers@bedrijf.eu) meer kans geeft op openen van de mail, zijn het de mails waarbij de bedrijfsnaam als afzender (klantendienst@bedrijf.eu) vermeld staat die meer geopend worden.

- En tot slot: alhoewel vrouwen veel nieuwsgieriger heten te zijn dan mannen, zijn het de mannen die het vaakst een mail openen (33,10% tegenover 30,70% bij de vrouwen).