Internationale domeinnamen op de wereldkaart

Bytelevel heeft een originele wereldkaart op de markt gebracht. Op de kaart worden namelijk alle 260 landdomeinextensies weergegeven. Elke country Top Level Domain (cTLD) is weergegeven in functie van de bevolkingsgrootte van het land. Landen zoals België met 10 miljoen of minder inwoners kregen het kleinste lettertype.

COMBELL kan elke internationale extensie voor u registreren. Meer informatie over wereldwijde domeinregistraties.