i2010 rapport van Europese commissie over ICT in Europa

In haar nieuw voortgangsrapport “i2010” publiceert de Europese commissie enkele interessante cijfers. De gemiddelde breedbandpenetratie in Europa bedraagt 20% (in België 25.6% en in Nederland 34.2%). Maar liefst 40% van de Europeanen heeft nog nooit internet gebruikt. De niet-internetlozen gebruikten internet vooral voor e-mail, opzoeken van productinformatie, e-banking en e-commerce. De Benelux landen scoren boven de Europese gemiddeldes. Veel werk aan de (web)winkel is er voor Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Polen en Roemenië. Zij scoren immers voor meer dan 75% van de criteria onder het Europese gemiddelde. In sommige landen verloopt 100% van de administratieve formaliteiten tussen overheden en ondernemingen via internet, iets wat de Europese commissie aan alle landen wil aanbevelen.