Hoe maak je jouw webshop conform de nieuwe geo-blocking wetgeving

Om de cross-border digitale handel in diensten en goederen aan te moedigen, heeft de EU een richtlijn uitgebracht die geo-blocking en geo-filtering verbiedt. Wat houdt de richtlijn concreet in?

Geo-blocking en geo-filtering: wat is het?

Je kent het fenomeen: bij supermarkt A om de hoek betaal je 3 euro voor een product, maar bij een filiaal van diezelfde supermarkt een beetje verder, betaal je slechts 2,5 euro. En dat omdat in de directe omgeving van die tweede winkel, een vestiging is van supermarktketen B, en het product daar ook lager aangeboden wordt.

Geo-blocking en geo-filteringEn net zo verschillen de prijzen bij online winkels van land tot land, aangepast aan de situatie in dat bepaalde land. Als uitbater van zo'n webwinkel kon je via bepaalde technieken ervoor zorgen dat een Franse klant naar de Franse versie van je webwinkel doorverwezen werd, een Belgische naar de Belgische versie, en een Nederlander naar de Nederlandse versie.

Hiervoor worden geolocatie-technieken gebruikt die gebaseerd zijn op het IP-adres van de bezoeker: geo- blocking of geo-filtering. Bij geo-blocking wordt verhinderd dat een Nederlandse bezoeker een Duitse webwinkel bezoekt of er aankopen verricht. Bij geo-filtering wordt de Nederlandse bezoeker op basis van zijn IP-adres automatisch doorverwezen naar de Nederlandse versie van een internationale webwinkel.

Deze twee technieken worden voortaan verboden. De nieuwe EU-regel die op 3 december 2018 van kracht werd (Geo-Blocking Regulation 2018/302), wil de cross-border handel stimuleren door discriminatie weg te werken. Dit moet de eengemaakte digitale markt bevorderen, zodat cross-border handel tot bloei komt. Want slechts 7% van alle KMO's verkoopt momenteel over de grenzen heen, en webwinkels laten zo tal van kansen onbenut.

Nieuwe EU-wet op geo-blocking: verschillende prijzen hanteren voor bepaalde landen mag, maar je klant moet kunnen kiezen welke land-versie hij bezoekt!

Wat moet je doen om je website op slimme wijze conform te maken

1. Toegang tot online interface
Beperkingen webwinkelUitzonderingenWat je moet doen
Je mag de toegang tot je online interface niet blokkeren of beperken.Tenzij anders bepaald in een EU- of nationale wetgeving (vuurwerk, alcohol, …)* Je firewalls zo instellen dat bepaalde IP-adressen niet geblokkeerd of geblacklist worden;
* Indien er een uitzondering geldt: duidelijk, in taal van de interface, uitleggen waarom de klant geblokkeerd wordt of beperkte toegang heeft.
Je mag niet doorverwijzen naar een andere (of plaatselijke) interface dan degene die oorspronkelijk gezocht werd.Tenzij de bezoeker uitdrukkelijk instemt dat hij doorverwezen wordt (en die instemming later ook kan herroepen).* Programmeercode die IP-adressen een andere route geeft, updaten;
* Creëer een persistent cookie, zodat de instemming niet telkens opnieuw gegeven moet worden;
* Voorzie een mechanisme zodat de gebruiker zijn instemming kan herroepen;
* Houd de GDPR-regels daarbij in het oog.

 

2. Toegang tot goederen en diensten
Beperkingen webwinkelUitzonderingenWat je moet doen
Je mag geen verschillende algemene toegangsvoorwaarden toepassen voor
* elektronisch geleverde diensten zoals cloud en webhosting;
* fysiek geleverde diensten;
* goederen die gekocht en opgehaald worden in of geleverd aan een bepaalde locatie.
Tenzij een relevante EU- of nationale wet dit vereist.* Je mag nog altijd verschillende prijzen toepassen voor verschillende landen ;
* Je bent niet verplicht om niet-contractuele wettelijke bepalingen van de lidstaat van de klant te volgen, of om de klant te informeren over dergelijke bepalingen;
* Je bent niet verplicht om cross-border leverdiensten aan te bieden, indien je die normaal gezien ook niet biedt.

 

3. Non-discriminatie voor betalingswijzen
Beperkingen webwinkelUitzonderingenWat je moet doen
Je mag geen verschillende betaalvoorwaarden hanteren bij een transactie die:
- elektronisch geschiedt;
- waarvan de EU-authenticatie verplichtingen vervuld zijn; en
- waarvan de betaling geschiedt in een munt die jij aanvaardt
Je kan de levering van goed of dienst uitstellen tot je de betaling goed en wel ontvangen hebt.* Verwijder eventuele technische code die verschillen maakt bij betaling.

Voor wie de geo-blocking regel van toepassing is:

 • Voor elke handelaar die goederen of diensten verkoopt
 • Voor zowel business-to-business als business-to-consumer transacties
 • Voor niet-elektronische afgeleverde diensten, wanneer de klant die diensten ontvangt van een handelaar, in dezelfde lidstaat als waar de handelaar opereert. Bijvoorbeeld: een Nederlandse klant bestelt bij een Belgisch bedrijf een Belgische huurauto
 • Geldt niet voor wie occasioneel tweedehandsgoederen verkoopt
 • Voor elke cross-border transactie

Opgelet: ook wanneer jouw webwinkel zich enkel tot het binnenland richt, kan er een cross-border transactie ontstaan wanneer een klant uit het buitenland in jouw winkel wil kopen. Je mag de verkoop niet weigeren - maar je bent niet verplicht aan huis te leveren. De koper kan zijn goederen komen afhalen of zelf een koerier inschakelen

 • Ook voor niet-EU bedrijven die goederen aanbieden in de EU

Voor welke producten en diensten de geo-blocking regel geldt:

Voor alle goederen en diensten met uitzondering van:

 • audiovisuele diensten
 • auteursrechtelijk beschermde content, niet alleen audiovisuele content maar ook muziek, e-boeken, software, online games - alhoewel de Commissie deze regel over een jaar zal evalueren
 • transport zoals vliegtuigtickets
 • gezondheids- en sociale diensten
 • financiële diensten
 • weddenschappen
 • Websites die enkel informatie verschaffen over producten en diensten, maar waar de klanten die niet kunnen aankopen, vallen niet onder de nieuwe wetgeving.

Meer informatie over deze regelgeving lees je op de EU-website. Zoals je uit deze tabel kan afleiden, ben je perfect conform de nieuwe wetgeving wanneer je enkele basisregels toepast - en kan je toch je vrijheid bij prijszetting behouden.