Goede betaalafspraken zijn belangrijk voor uw webshop

De meeste webshops houden er de gezonde gewoonte op na om eerst betaling te vragen vooraleer goederen verzonden worden. Het internet maakt dit immers perfect mogelijk: er bestaan ontelbare betaalwijzen om cash betaling te verkrijgen (PayPal, kredietkaart, ...). Maar het eisen van contante betaling is niet altijd mogelijk of wenselijk. U beperkt immers wel het kredietrisico, maar verliest minstens 30% aan omzet, aldus Intrum Justitia, een bedrijf voor krediet optimalisatie en invorderingdiensten. Werken met krediet kan een oplossing zijn, maar dan enkel indien u werkt met een berekend risico.

Recent voerde het bedrijf een onderzoek uit naar slechte betalers. Daarbij stelde het vast dat twee groepen onderscheiden kunnen worden:  risicovolle en betrouwbare. Zo zijn mannen en vrouwen uit de leeftijdsklasse 30-44 erg betrouwbaar, net als vrouwen uit de leeftijdsklasse 45-59. Ook families en koppels vormen minder risico, net als hoog opgeleide mensen uit de middenklasse. Andere categorieën, zoals jongeren tussen 0-29 jaar, vormen daarentegen een hoger kredietrisico.

Een vaststelling die u in het achterhoofd moet houden wanneer u beslist of u enkel met contante betaling zal werken of ook een vorm van krediet toestaat in uw webshop. Want is het product dat u aanbiedt bijvoorbeeld voornamelijk bestemd voor jongeren tot 29 jaar, dan houdt u zich best aan een 'cash-only'-benadering. Verkoopt u producten bestemd voor een ouder publiek, dan kan u overwegen om met betaling via overschrijving te werken.