EU dwingt websites tot betere bescherming van de gebruiker

  • 6 november 2013
  • Leestijd: 2 min
  • Combell

Een betere bescherming van de gebruiker bij e-commerce leidt automatisch tot een groter vertrouwen bij die gebruiker, en dus ook tot meer aankopen van fysieke of digitale goederen. De EU wil door gerichte controles die bescherming afdwingen.

Op regelmatige tijdstippen houdt de Europese Commissie een "sweep", een audit waarbij willekeurige websites uit een bepaalde sector onder de loep genomen worden. Daarbij wordt gecontroleerd of de wetgeving over de bescherming van de consument wel netjes toegepast wordt. Worden er overtredingen vastgesteld, dan wordt de uitbater van de website gecontacteerd, en op het euvel gewezen. Reageert hij niet binnen de gestelde termijn, dan kan hem een boete opgelegd worden.

In juni 2012 hield de EC een "Digital Content Sweep" bij websites uit de 26 EU Lidstaten, Noorwegen en IJsland; het concentreerde zich deze keer op websites die muziek en online games verkopen. 330 sites werden gecontroleerd, die samen een groot deel van de markt vertegenwoordigen. 172 ervan speelden het spel niet volgens de regels, en de uitbaters ervan werden gecontacteerd. 116 daarvan hebben zich ondertussen in regel gesteld, bij 49 volgden verdere procedures. De actie heeft wel een mooi resultaat opgeleverd: nu is 80% van de oorspronkelijk gecontroleerde websites in regel met de Europese wetgeving, waar dit bij de controle amper iets meer dan 50% was.

Wat zijn de heikele punten waarop de EU controleert - en waarop u dus zelf ook moet letten, indien uw website digitale content verkoopt? De controles van de EC stelden vooral overtredingen vast op volgende punten

  • Onfaire contractvoorwaarden, waardoor de gebruiker het recht ontzegd wordt om wettelijke stappen te nemen, of het recht op compensatie ontzegd wordt wanneer het product niet werkt;
  • Onduidelijke informatie over het recht tot annulatie: vermits het om digitale downloads gaat, moet de handelaar de gebruiker op voorhand verwittigen dat hij de download niet kan annuleren zodra die gestart is;
  • Het ontbreken van de verplichte informatie over de identiteit van de handelaar, in het bijzonder zijn e-mail adres, waardoor de gebruiker geen effectief contact kan leggen met de verkoper. Een oud zeer, waartegen nog altijd té veel handelaars zondigen.

Indien u online digitale content verkoopt, doet u er best aan na te kijken of uw website aan deze voorwaarden voldoet!